คัดลอกตาราง Word ลงใน Excel

เมื่อคุณต้องการย้ายข้อมูลจากตาราง Word ไปยัง Excel คุณสามารถหลีกเลี่ยงไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลนั้นใหม่ โดยการคัดลอกจาก Word โดยตรง เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากตาราง Word ลงใน เวิร์กชีต Excel ข้อมูลในแต่ละเซลล์ตาราง Word จะถูกวางในแต่ละเซ,ล์บนเวิร์กชีต

สิ่งสำคัญ: หลังจากวางข้อมูล คุณอาจต้องล้างออกเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของฟีเจอร์การคำนวณใน Excel ตัวอย่างเช่น อาจมีระยะห่างเพิ่มเติมในเซลล์ที่ไม่ต้องการ ตัวเลขอาจถูกวางเป้นข้อความแทนที่จะเป็นค่าตัวเลขที่คุณสามารถคำนวณได้ หรือวันที่ไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นวันที่ สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ให้ดู จัดรูปแบบตัวเลข สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสไตล์ของตารางของคุณ ให้ดู จัดรูปแบบตาราง Excel

 1. ในเอกสาร Word ให้เลือกแถวและคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการคัดลอกลงในเวิร์กชีต Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีค่าขนส่งเพิ่มเติมใดๆที่ส่งกลับในเซลล์ของตารางมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดแถวพิเศษใน Excel 

 2. เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก ให้กด CTRL+C

 3. ในเวิร์กชีต Excel ให้เลือกมุมซ้ายบนของพื้นที่เวิร์กชีตที่คุณต้องการวางตาราง Word

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่วางว่างเปล่าก่อนที่คุณจะวางข้อมูล ข้อมูลในเซลล์ตาราง Word จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์เวิร์กชีตในพื้นที่ที่วาง ถ้าจำเป็น ให้ตรวจทานตารางใน Word ก่อนเพื่อตรวจสอบขนาด

 4. กด CRL+V

 5. เมื่อต้องการปรับการจัดรูปแบบให้คลิกตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถัดจากข้อมูลที่คุณวางแล้วทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับเซลล์เวิร์กชีต ให้คลิก ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง

  • เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบของตาราง Word ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

หมายเหตุ: Excel จะวางเนื้อหาของเซลล์แต่ละตาราง Word ลงในเซลล์เดียว หลังจากที่คุณวางข้อมูล คุณสามารถกระจายข้อมูลไปยังเซลล์เพิ่มเติมในคอลัมน์ (ตัวอย่างเช่น เพื่อต้องการแยกชื่อและนามสกุล เพื่อให้ปรากฎในเซลล์แยกกัน) โดยใช้คำสั่ง ข้อความลงในคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กระจายเนื้อหาของเซลล์ลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×