ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ Skype for Business 2015

อัปเดตครั้งล่าสุด: เมษายน 2558

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานผลิตภัณฑ์ Skype for Business ที่ระบุ เราขอแนะนำให้คุณอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และส่วนเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั่วไป

ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ พร้อมกับการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง และความสะดวกที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่แสดงอยู่ในส่วน ส่วนเพิ่มเติม ของเอกสารนี้ และจะเน้นที่ฟีเจอร์ที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต คำชี้แจงนี้ไม่ได้ใช้กับไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของไมโครซอฟท์

ส่วนเพิ่มเติม - รุ่นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายของ Skype for Business 2015

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกใช้โดยไมโครซอฟท์ รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของไมโครซอฟท์ เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่และเพื่อให้บริการหรือดำเนินทรานแซคชันที่คุณร้องขอหรือได้อนุญาต และอาจถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของไมโครซอฟท์ด้วย

เราอาจส่งการสื่อสารบริการบังคับบางอย่าง เช่น จดหมายต้อนรับ ตัวเตือนการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริการทางเทคนิค และการประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย บริการของไมโครซอฟท์บางบริการอาจส่งจดหมายสมาชิกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการให้เป็นระยะๆ ในบางครั้งเราอาจสอบถามความคิดเห็นของคุณ เชิญให้คุณเข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจ หรือส่งจดหมายส่งเสริมการขายให้แก่คุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานจากไมโครซอฟท์และบริษัทในเครือ

เพื่อให้การใช้งานมีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นแบบส่วนบุคคลมากขึ้นในการโต้ตอบของคุณกับไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากบริการใดบริการหนึ่งของไมโครซอฟท์อาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากบริการอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ นอกจากนี้เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้การบริการจากบริษัทอื่นๆ ที่ทำให้เรารับทราบข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปโดยยึดตามที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อกำหนดบริการบางอย่างให้กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ในบางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านี้เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ และบริษัทเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ไมโครซอฟท์อาจเข้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเนื้อหาการสื่อสารของคุณ เพื่อ (ก) ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของไมโครซอฟท์ หรือของลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเราในการควบคุมการใช้บริการของคุณ หรือ (ค) ดำเนินการด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าใช้หรือการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานไมโครซอฟท์ ลูกค้า หรือสาธารณชน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหรือถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในส่วน ส่วนเพิ่มเติม ของเอกสารนี้อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศ/ภูมิภาคอื่นใดที่ไมโครซอฟท์หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการของไมโครซอฟท์มีหน่วยงานอยู่ ไมโครซอฟท์ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่เรียกว่า Safe Harbor Framework ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลที่มาจากสหภาพยุโรป

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ เราจะใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานเพื่อให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแก่คุณ เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยปกติ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาของคุณ ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานอาจรวมถึง ID ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และเวอร์ชัน ถ้ามีฟีเจอร์หรือบริการบางอย่างส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งไปด้วย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับการช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึง ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ในบางครั้งเราจะอัปเดตคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และ/หรือส่วนเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ บริการ และคำติชมจากลูกค้าของเรา เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้า เราขอแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงนี้และส่วนเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ไมโครซอฟท์ปกป้องข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และส่วนเพิ่มเติม ถ้าคุณมีคำถามหรือเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามเอกสารเหล่านี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ ฟอร์มที่ติดต่อสำหรับคำติชมเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

นโยบายความเป็นส่วนตัวของไมโครซอฟท์ – Skype for Business
Microsoft (Thailand) Limited
อาคารซีอาร์ซีออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 37 - 38
, 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ฟีเจอร์เฉพาะ

การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้: การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์จัดเตรียมบริการที่ทำให้คุณสามารถรายงานปัญหาที่คุณอาจมีไปยังไมโครซอฟท์ และรับข้อมูลที่อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งโดยการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ ให้ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับบริการการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดที่คุณส่งมาอาจถูกนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าและปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของไมโครซอฟท์ได้

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: คุณจะได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ในครั้งแรกที่พบข้อผิดพลาด เมื่อคุณเลือกที่จะเปิดใช้งาน การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์จะรายงานปัญหาที่คุณพบไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เช่น ปัญหาที่แก้ไขได้ยากเป็นพิเศษ เราอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงส่วนต่างๆ ของหน่วยความจำ (ซึ่งอาจมีหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันโดยแอปพลิเคชันใดๆ หรือทั้งหมดที่ทำงานในเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้น) การตั้งค่ารีจิสทรีบางอย่าง และไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจรวมถึงเอกสารปัจจุบันของคุณ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะมีโอกาสดูข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานข้อผิดพลาดก่อนจะเลือกว่าต้องการส่งรายงานไปยังไมโครซอฟท์หรือไม่

ข้อมูลสำคัญ: ลูกค้าองค์กรสามารถใช้นโยบายกลุ่มในการกำหนดค่าวิธีการทำงานของการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์บนคอมพิวเตอร์ของตนได้ ตัวเลือกการกำหนดค่าจะรวมถึงความสามารถในการปิดการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบและต้องการกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ รายละเอียดด้านเทคนิคจะมีอยู่ที่ Windows Server Group Policy TechCenter

บริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server

ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้: บริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server เป็นบริการที่ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารการอัปเดต เช่น การแจ้งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและคำเชิญ การแจ้งให้ทราบว่ามีข้อความรออยู่ และการแจ้งให้ทราบว่ามีสายที่ไม่ได้รับไปยังอุปกรณ์มือถือที่ติดตั้ง Skype for Business 2015 หรือไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใหม่กว่าและกำหนดค่าไว้เพื่อรับบริการแจ้งข่าวสาร

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: การแจ้งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและคำเชิญ การแจ้งให้ทราบว่ามีข้อความรออยู่ และการแจ้งให้ทราบว่ามีสายที่ไม่ได้รับทั้งหมดที่ส่งไปยัง Skype for Business ที่ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์มือถือจะถูกกำหนดเส้นทางผ่านบริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server เพื่อนำส่งไปยังผู้รับที่ใช้อุปกรณ์มือถือที่ต้องการ ข้อความเพิ่มเติมที่ผ่านบริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server อาจมีชื่อที่แสดงของผู้ส่ง การแสดงตัวอย่างข้อความ และ ID ของการสนทนา เมื่อเริ่มต้นการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีระหว่างคู่สนทนาแล้ว ข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะไม่ใช้บริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server อีกต่อไป

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่ส่งไปยังบริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server จะถูกใช้เพื่อประมวลผลและนำส่งการแจ้งข้อความโต้ตอบแบบทันที การแจ้งให้ทราบว่ามีข้อความรออยู่ และการแจ้งว่ามีสายที่ไม่ได้รับไปยังผู้รับที่ต้องการ เราจะไม่บันทึกหรือเก็บข้อมูลที่ส่งไปยังบริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server การแจ้งให้ทราบจะถูกนำส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ผ่านทางบริการแจ้งข่าวสารของของบริษัทอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ เช่น ข้อความที่ส่งถึงหรือจากอุปกรณ์ Apple จะส่งผ่านทางบริการแจ้งข่าวสารของ Apple เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่รวบรวมโดยบริการแจ้งข่าวสารของบริษัทอื่นเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการรวบรวมข้อมูลและการใช้งานของบริษัทเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ (แสดงรายการไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้)

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: จำเป็นต้องใช้บริการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business Server เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถการแจ้งข่าวสารของ Skype for Business ที่ถูกปรับใช้บนอุปกรณ์มือถือภายในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการทราบว่าองค์กรของคุณเปิดใช้งานความสามารถนี้หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ ถ้าองค์กรของคุณเปิดใช้งานการแจ้งข่าวสาร และอุปกรณ์เฉพาะของคุณสามารถรับและแสดงการแจ้งให้ทราบได้ คุณจะสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งข่าวสารบนอุปกรณ์ของคุณได้ อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานความสามารถนี้จะปิดใช้งานการแจ้งข่าวสารเฉพาะแบบป็อปอัพหรือเสียงกริ่งที่อุปกรณ์ของคุณใช้เพื่อเตือนคุณเท่านั้น แต่จะไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ของคุณหยุดรับข้อความและการแจ้งให้ทราบใหม่แต่อย่างใด

คำติชมแบบออนไลน์

ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้: คำติชมแบบออนไลน์ทำให้คุณสามารถให้คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังไมโครซอฟท์ได้โดยตรง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คำติชมแบบออนไลน์ เนื้อหาของข้อความและข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานของคุณจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล: ข้อมูลที่คุณส่งมาอาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของไมโครซอฟท์ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกใช้เพื่อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำติชมที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้อยู่ด้วย

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: จะเลือกใช้คำติชมแบบออนไลน์หรือไม่ก็ได้

วิธีใช้แบบออนไลน์

ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้: การคลิก วิธีใช้ทางออนไลน์ หรือ วิธีใช้ จะเชื่อมต่อคุณกับเอกสารการสนับสนุนแบบออนไลน์ ทำให้คุณได้รับเนื้อหาที่ทันสมัยมากที่สุด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: เมื่อคุณใช้ วิธีใช้ทางออนไลน์ หรือ วิธีใช้ การร้องขอของคุณจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ รวมทั้งการจัดอันดับหรือคำติชมที่คุณเลือกที่จะให้เกี่ยวกับหัวข้อวิธีใช้ที่นำเสนอแก่คุณ ถ้าคุณพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ลงในกล่องค้นหาหรือกล่องคำติชม ข้อมูลจะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ แต่จะไม่ถูกใช้ในการระบุหรือติดต่อคุณ

การใช้ข้อมูล: วิธีใช้ทางออนไลน์ และ วิธีใช้ จะใช้ข้อมูลในการค้นหาของคุณเพื่อส่งกลับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด พัฒนาเนื้อหาใหม่ และปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่

ตัวเลือก/ตัวควบคุม: อย่าคลิก วิธีใช้ทางออนไลน์ หรือ วิธีใช้ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเอกสารการสนับสนุนแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×