คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคุณภาพเสียง

คุณภาพเสียงสำหรับซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync 2010 จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและคุณภาพของเครือข่ายและอุปกรณ์ที่คุณใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสียงของคุณได้เชื่อมต่ออยู่ ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้ Lync 2010

ในบทความนี้

อุปกรณ์ของฉันมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

โทรศัพท์ทาง IP ของฉันมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

ทำไมฉันจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียง

เพราะเหตุใดฉันจึงไม่ได้ยินเสียง

สาเหตุทั่วไปของคุณภาพอุปกรณ์ต่ำคืออะไร

ฉันจะสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ได้อย่างไร

มีเคล็ดลับอะไรบ้างสำหรับการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับเสียง

TTY ทำงานอย่างไร

อุปกรณ์ของฉันมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

การตั้งค่า Lync จะตรวจหาโทรศัพท์ของคุณ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งคุณใช้งานอยู่ เช่น โทรศัพท์ทาง IP, ชุดหูฟัง, เว็บแคม, ไมโครโฟน และลำโพง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้หลังจากที่ติดตั้ง Lync แล้ว 

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมีการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ทำดังนี้:

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิกรายการแบบหล่นลงที่เหมาะสม เพื่อกำหนดค่าโทรศัพท์ ลำโพง และไมโครโฟน ตลอดจนระดับเสียง คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสียงหลัก และทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟนและลำโพง

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการสลับอุปกรณ์ระหว่างการสนทนา ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียงในหน้าต่างการสนทนา จากนั้นคลิกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในเมนู 

โทรศัพท์ทาง IP ของฉันมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

เมื่อตั้งค่าโทรศัพท์ทาง IP สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

 • สายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กที่ผนัง และต่อปลายอีกด้านเข้ากับโทรศัพท์อย่างแน่นหนา

 • สายเคเบิล ต่อปลายสายเคเบิลด้านหนึ่งเข้ากับแจ็คของเครือข่ายที่ทำเครื่องหมายว่า LAN โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ ต่อปลายอีกด้านของสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คของเครือข่ายที่ผนัง หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเสียง เราขอแนะนำให้คุณต่อโทรศัพท์เข้ากับแจ็คของเครือข่ายหลักโดยตรง

 • สาย USB เมื่อติดตั้ง Lync ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถลดความยุ่งยากของกระบวนการเข้าสู่ระบบของโทรศัพท์ทาง IP รวมถึงโทรออกและรับสายจากโทรศัพท์ทาง IP โดยใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อหัวต่อชนิด A (รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่) ที่พอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และชนิด B (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก) ที่พอร์ต USB ด้านหลังของโทรศัพท์

ทำไมฉันจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียง

กรณีที่มีปัญหา ระบบจะแสดงการแจ้งในหน้าต่างการสนทนา หรือหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถคลิกการแจ้งเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

เพราะเหตุใดฉันจึงไม่ได้ยินเสียง

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงของโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่า:

 • ลำโพงเปิดอยู่ และคุณไม่ได้ปิดเสียงในระบบปฏิบัติการ Windows

 • ชุดหูฟังของโทรศัพท์วางอยู่บนแคร่ (ถ้าคุณฟังเสียงผ่านโทรศัพท์)

 • ระดับเสียงของลำโพงสูงพอที่จะได้ยิน

 • มีการเลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณใช้ใน การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง ใน Lync

สาเหตุทั่วไปของคุณภาพอุปกรณ์ต่ำคืออะไร

สาเหตุทั่วไปของคุณภาพอุปกรณ์ต่ำมีดังนี้:

 • อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม  อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Lync ผ่านการทดสอบคุณภาพเสียงอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคุณภาพเสียงที่ดี อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เสียงมีคุณภาพด้อยลง ตัวอย่างเช่น การใช้คอมโพเนนต์เสียงระดับต่ำ คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Lync ได้ใน Microsoft TechNet ที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับ Microsoft Lync 2010

 • ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์เสียงของบริษัทอื่น  ในบางกรณี ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์เสียงของบริษัทอื่นอาจมีผลรบกวนต่อ Lync 2010

 • อุปกรณ์ตัดเสียงรบกวน สิ่งสำคัญคือ คุณต้องวางไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนให้ใกล้กับปาก โดยมีระยะห่างจากปากประมาณ 2 ซม. หรือน้อยกว่า 1 นิ้ว อุปกรณ์นี้จะกรองเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการออก ดังนั้นคุณต้องวางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเสียง

 • ความเสียหายของอุปกรณ์  

Lync สามารถจัดการอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยยังรักษาเสียงและวิดีโอที่มีคุณภาพสูง แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้เกิดเสียงก้องในสาย หากต้องการลดเสียงก้องสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นปัญหา Lync จะทริกเกอร์โหมดการสลับเสียง ซึ่งทำให้ผู้สนทนาไม่สามารถพูดพร้อมกัน

ฉันจะสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ ให้ลองทำดังนี้:

 • ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Lync โปรดดูรายการของอุปกรณ์ใน Microsoft TechNet ที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับ Microsoft Lync 2010

 • ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์เสียงเพิ่มเติมของบริษัทอื่น

 • เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเสียหาย

 • ใช้ชุดหูฟังเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงก้อง

 • ถ้าใช้อุปกรณ์แยกกันสองรายการสำหรับแสดงและรับสัญญาณเสียง (เช่น ลำโพงตั้งโต๊ะและเว็บแคม) ลองวางให้ห่างกันในระยะที่เหมาะสมเพื่อลดเสียงก้อง

มีเคล็ดลับอะไรบ้างสำหรับการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับเสียง

 • เราไม่แนะนำให้คุณโทรออกผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) หรือบริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS)

 • ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Lync โปรดดูรายการของอุปกรณ์ใน Microsoft TechNet ที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับ Microsoft Lync 2010

 • ถ้าแบนด์วิดท์เป็นปัญหาสำหรับคุณ ให้จำกัดกิจกรรมอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ขณะอยู่ในสาย

 • ใช้โทรศัพท์ทาง IP:

  • ถ้าคุณทำงานที่ใช้ CPU มาก

  • ถ้าคุณต้องการการเข้าถึงโทรศัพท์โดยไม่ติดขัด อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ USB ของคุณจะไม่ทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป

  • ถ้าคุณมีแบนด์วิดท์เพียงพอ การใช้โทรศัพท์ทาง IP อาจลดแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้สำหรับโปรแกรมและบริการอื่นๆ

TTY ทำงานอย่างไร

โหมดโทรศัพท์ส่งข้อความ (TTY) สามารถใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY ต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เพื่อแปลเสียงที่ปรับเปลี่ยน มิฉะนั้นคุณอาจได้รับเสียงที่มีคุณภาพต่ำระหว่างการสนทนา การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเสียง

โหมด TTY จะปิดการใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานโหมด TTY โดยคลิก โทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก จากนั้นคุณจะต้องลงชื่อออกจาก Lync และกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อใช้คุณลักษณะนี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×