คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับที่ติดต่อ Lync

บทความนี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับที่ติดต่อใน Lync

ส่งคำติชมถึงเราถ้าคำถามของคุณไม่ได้รับคำตอบ

ในบทความนี้

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายในลงไปในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ไปยัง เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มที่ติดต่อ > เพิ่มที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของฉัน

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น ในขณะที่คุณพิมพ์ รายชื่อบุคคลที่ตรงกับคำที่คุณค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 3. ให้เลื่อนดูรายการของผลการค้นหาจนกระทั่งคุณพบบุคคลที่ต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อเหล่านั้น แล้วคลิก เพิ่มรายการที่ติดต่อ

 4. เลือกกลุ่มจากรายการเพื่อเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงไป

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ: 

 • ที่ติดต่อภายนอก จะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อ:

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดการติดต่อสื่อสารที่พร้อมใช้งานกับที่ติดต่อภายนอก ให้ดูที่ เพิ่มที่ติดต่อภายนอกใน Lync

 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานได้กำหนดค่าการสนับสนุนฟีเจอร์นี้ไว้ และ

 • ที่ติดต่อที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณนั้นใช้ Lync และองค์กรของที่ติดต่อเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับที่ติดต่อภายนอกด้วยเช่นกัน หรือที่ติดต่อที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณนั้นใช้ Skype และที่ติดต่อเหล่านี้ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft (เดิมเรียกว่า Windows Live ID)

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ไปยัง เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มที่ติดต่อ > เพิ่มที่ติดต่อที่ไม่อยู่ในองค์กรของฉัน

 2. คลิกที่ผู้ให้บริการข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ของที่ติดต่อ ได้แก่ Lync หรือ Skype ที่ติดต่อที่ใช้ผู้ให้บริการ IM อื่นๆ นอกจาก Lync หรือ Skype จะไม่ได้รับการสนับสนุน

 3. ใน เพิ่มที่ติดต่อของ Lync ใน ที่อยู่ IM ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อนั้น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าบัญชี Microsoft ของที่ติดต่อใหม่ตั้งค่าให้ใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาเอง (แทนที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย @hotmail.com, @outlook.com, @live.com หรือการลงท้ายอื่นจากไมโครซอฟท์) เมื่อเพิ่มที่ติดต่อใน Lync คุณต้องใช้รูปแบบ ผู้ใช้(customdomain.com)@msn.com ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่ม bob@contoso.com ให้พิมพ์ bob(contoso.com)@msn.com ใน ที่อยู่ IM

 4. เลือกกลุ่มและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าที่ติดต่อที่คุณได้เพิ่มแสดงสถานะว่า "ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่" ให้รอ 24 ชั่วโมงแล้วตรวจสอบกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ

ฉันจะค้นหาที่ติดต่อภายในองค์กรของฉันได้อย่างไร

ในกล่องค้นหาในมุมมอง ที่ติดต่อ ของหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

ฉันสามารถมีที่ติดต่อ Skype ได้หรือไม่

ได้ ต่อไปนี้คือฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานและไม่พร้อมใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ Skype โปรดสังเกตว่าผู้ใช้ Skype จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของพวกเขา (ชื่อเดิมคือ Windows Live ID )

พร้อมใช้งานกับผู้ใช้ Skype

ไม่พร้อมใช้งานกับผู้ใช้ Skype

 • การแสดงตน

 • IM แบบบุคคลต่อบุคคล

 • การโทรด้วยเสียงแบบตัวต่อตัว

 • การค้นหาและการเพิ่มที่ติดต่อ Lync ใน Skype

 • การสนทนาทางวิดีโอ

 • การสนทนาทางเสียงหรือการสนทนาด้วย IM กับบุคคลสามคนขึ้นไป

 • การแชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรม

ที่ติดต่อที่ใช้ผู้ให้บริการ IM อื่นนั้นไม่ได้รับการสนับสนุน

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อเพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันโดยผ่านทาง Lync ได้อย่างไร

ถ้าคุณบล็อกที่ติดต่อ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะแสดงให้ที่ติดต่อนั้นเห็น แต่ที่ติดต่อนั้นจะไม่สามารถติดต่อคุณผ่าน Lync ได้ เมื่อต้องการบล็อกที่ติดต่อใน Lync ให้ทำดังนี้

 • ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

ฉันจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อของฉันที่ออนไลน์อยู่ได้อย่างไร

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาที่ติดต่อแบบออฟไลน์ออกจากรายการที่ติดต่อของคุณได้ทั้งหมด คุณสามารถจัดกลุ่มเพื่อให้ที่ติดต่อเหล่านั้นไม่ดูยุ่งเหยิงในรายการที่ติดต่อของคุณได้ คลิก ตัวเลือก > รายการที่ติดต่อ จากนั้นภายใต้ แสดงข้อมูลนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ติดต่อที่มีสถานะเป็นไม่อยู่ ออฟไลน์ และไม่ทราบ ในอีกกลุ่มที่แยกต่างหาก ที่ติดต่อที่ไม่พร้อมใช้งานจะปรากฏที่ด้านล่างของรายการที่ติดต่อของคุณในกลุ่มที่ชื่อว่า ที่ติดต่อที่ไม่อยู่และออฟไลน์

ฉันจะลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

ฉันจะจัดการกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ในรายการ ที่ติดต่อ ของฉันได้อย่างไร

ผู้รับมอบสิทธิ์การโทรไม่ได้รับการสนับสนุนกับ Office 365 ถ้าคุณมีกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์ในรายการที่ติดต่อ Lync รายการนั้นจะแสดงผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook ผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook จะสามารถจัดการอีเมลและปฏิทินของคุณได้

เมื่อต้องการเพิ่ม จัดการ หรือเอาผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ในกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ออก ให้ใช้ Outlook เมื่อต้องการเพิ่มหรือจัดการผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนใน อนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ เมื่อต้องการลบผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ใน Outlook ให้ไปที่ ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > มอบสิทธิ์การเข้าถึง

สิ่งสำคัญ: ผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ที่ถูกลบไปแล้วอาจจะยังปรากฏอยู่ใน รายการที่ติดต่อ ของ Lync ของคุณได้ แม้ว่าหลังจากที่คุณได้ลบพวกเขาออกไปแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถจัดการอีเมลหรือปฏิทินของคุณได้ก็ตาม นี่เป็นปัญหาที่ทราบแล้ว การแก้ไขจะมีให้ที่ http://support.microsoft.com/kb/2812461?ln=th-th

ฉันจะจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันตามสถานที่ หน่วยงาน หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อย่างไร

สร้างกลุ่มใหม่ตามประเภทที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่มชื่อ “พนักงานสำนักงานใหญ่” และเพิ่มที่ติดต่อลงไปในกลุ่มดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม ให้ดูที่คำถามถัดไป

ฉันจะสร้างกลุ่มได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync บนรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (เช่น ที่ติดต่ออื่น) แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ หรือคลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่

 2. ในช่องว่างที่เปิดขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้พิมพ์ทับวลี กลุ่มใหม่ เพื่อใส่ชื่อที่ให้คำอธิบายให้กับกลุ่มของคุณ

ฉันสามารถมีที่ติดต่อได้กี่รายการ

จำนวนของที่ติดต่อสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้ตามค่าเริ่มต้นคือ 250 ราย

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเกี่ยวกับฉันข้อมูลใดบ้างที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้ หรือฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับฉันที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างไร

ที่ติดต่อของคุณแต่ละรายการมีความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวกับคุณ ซึ่งกำหนดการเข้าถึงของบุคคลนั้นในข้อมูลการแสดงตนของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือ สถานที่จัดประชุม และกำหนดว่าบุคคลนั้นสามารถติดต่อคุณเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ได้หรือไม่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว รวมถึงวิธีการดู และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่คุณมีกับที่ติดต่อหนึ่งๆ ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

 • เมื่อต้องการหาว่าคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับที่ติดต่อคนหนึ่ง ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ คุณจะเห็นที่ติดต่อของคุณแสดงรายการตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ในรายการที่ติดต่อของฉัน ทำไมแท็บความสัมพันธ์จึงรวมบุคคลที่ฉันไม่เคยเพิ่มลงในรายการของฉัน และฉันจะเอารายชื่อเหล่านั้นออกได้อย่างไร

ที่ติดต่อที่คุณโต้ตอบผ่าน Office ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นที่ติดต่อ Lync หรือไม่ จะได้รับการกำหนดค่าความสัมพันธ์เริ่มต้นกับคุณ ที่ติดต่อที่ไม่แสดงในรายการเหล่านี้ ซึ่ง "ไม่แสดงในรายการ" เพราะคุณไม่ได้เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ จะไม่ถูกแสดงบนแท็บ กลุ่ม หรือแท็บ สถานะ ของรายการที่ติดต่อของคุณ แต่แท็บ ความสัมพันธ์ ทั้งหมดจะแสดงที่ติดต่อ Lync ของคุณทั้งหมดรวมทั้งที่ติดต่อใดๆ ที่ไม่ได้แสดงในรายการ

เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อที่ไม่แสดงในรายการออกจากรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อนั้นๆ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วเลือก การกำหนดความสัมพันธ์อัตโนมัติ

ดาวสีแดง (เครื่องหมายดอกจัน) ที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อ หมายความว่าพวกเขาได้เปิด การตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Outlook ไว้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×