คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับที่ติดต่อ Lync

บทความนี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับที่ติดต่อใน Lync

ส่งคำติชมถึงเราถ้าคำถามของคุณไม่ได้รับคำตอบ

ในบทความนี้

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายในลงไปในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อจากข้างนอกบริษัทของฉันในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

ฉันจะค้นหาที่ติดต่อภายในองค์กรได้อย่างไร

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อโดยผ่านทาง Lync เพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันได้อย่างไร

ฉันจะลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

ฉันจะจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันตามสถานที่ หน่วยงาน หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อย่างไร

ฉันจะสร้างกลุ่มได้อย่างไร

ฉันสามารถมีที่ติดต่อได้กี่รายการ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเกี่ยวกับฉันข้อมูลใดบ้างที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้ หรือฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับฉันที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างไร

ในรายการที่ติดต่อของฉัน ทำไมแท็บความสัมพันธ์จึงรวมบุคคลที่ฉันไม่เคยเพิ่มลงในรายการของฉัน และฉันจะเอารายชื่อเหล่านั้นออกได้อย่างไร

ดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายในลงไปในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของฉัน

 3. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อบุคคล นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ในขณะที่คุณพิมพ์ รายชื่อบุคคลที่ตรงกับคำที่คุณค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 4. ให้เลื่อนดูรายการของผลการค้นหาที่ส่งกลับมา จนกระทั่งคุณพบบุคคลที่ต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

 5. คลิกขวาที่รายการค้นหาของบุคคล แล้วคลิก เพิ่มรายการที่ติดต่อ

 6. เลือกกลุ่มจากรายการเพื่อเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงไป

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อจากข้างนอกบริษัทของฉันในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อที่ไม่อยู่ในองค์กรของฉัน

 3. ในเมนูดรอปดาวน์อันที่สอง ถ้าคุณรู้ว่าที่ติดต่อใหม่ของคุณจะใช้บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) (เช่น Lync, MSN, Yahoo!®, AIM) แบบใด ให้คลิกที่บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก อื่นๆ

 4. ในช่องค้นหาของ เพิ่มที่ติดต่อ [ชนิดบริการ] ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อ

 5. เลือกกลุ่มและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ที่ติดต่อภายนอกจำเป็นต้องมีการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ถ้าคุณมีปัญหาในการเพิ่มรายการใดรายการหนึ่ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Office 365 ในเวอร์ชันที่วางจำหน่ายนี้ คุณจะสามารถเพิ่มการโต้ตอบกับที่ติดต่อ Lync ได้เท่านั้น ในตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อที่ใช้บริการ IM อื่นๆ นอกเหนือจาก Lync ได้ แต่คุณจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเขาได้

ด้านบนของหน้า

ฉันจะค้นหาที่ติดต่อภายในองค์กรได้อย่างไร

 • ในกล่องค้นหาบนหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

ด้านบนของหน้า

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อโดยผ่านทาง Lync เพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันได้อย่างไร

แม้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะแสดงให้กับที่ติดต่อที่ถูกบล็อก แต่บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถติดต่อคุณผ่านทาง Lync ได้ เมื่อต้องการบล็อกที่ติดต่อใน Lync ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จากนั้นคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

ด้านบนของหน้า

ฉันจะลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

 • คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันตามสถานที่ หน่วยงาน หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อย่างไร

สร้างกลุ่มใหม่ตามประเภทที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่มชื่อ “ลูกค้าใหม่” และเพิ่มที่ติดต่อลงไปในกลุ่มดังกล่าว สำหรับรายละเอียด ให้ดูคำตอบของคำถามข้อถัดไป

ด้านบนของหน้า

ฉันจะสร้างกลุ่มได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync บนรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (เช่น ที่ติดต่ออื่น) แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ หรือคลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่

 2. ในช่องว่างที่เปิดขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าต่างตอนนี้ ให้พิมพ์ทับวลี กลุ่มใหม่ เพื่อใส่ชื่อที่ให้คำอธิบายให้กับกลุ่มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถมีที่ติดต่อได้กี่รายการ

ตามค่าเริ่มต้นจำนวนที่ติดต่อสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้คือ 1000 รายการ จำนวนที่แท้จริงจะถูกตั้งค่าโดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ ถ้าจำนวนดังกล่าวไม่ได้มีให้กับคุณ ให้ติดต่อฝ่ายนั้น

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเกี่ยวกับฉันข้อมูลใดบ้างที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้ หรือฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับฉันที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างไร

ที่ติดต่อของคุณแต่ละรายการจะมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคุณ ซึ่งจะกำหนดการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้านและหมายเลขโทรศัพท์มือถือและสถานที่จัดประชุม และจะกำหนดว่าบุคคลนั้นจะสามารถติดต่อคุณได้หรือไม่เมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รวมถึงวิธีดูและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่คุณมีกับที่ติดต่อ ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าความสัมพันธ์กับที่ติดต่อของคุณเป็นแบบใด ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกที่แท็บ ความสัมพันธ์ บนแท็บ ความสัมพันธ์ ที่ติดต่อจะถูกจัดกลุ่มตามระดับความสัมพันธ์

ด้านบนของหน้า

ในรายการที่ติดต่อของฉัน ทำไมแท็บความสัมพันธ์จึงรวมบุคคลที่ฉันไม่เคยเพิ่มลงในรายการของฉัน และฉันจะเอารายชื่อเหล่านั้นออกได้อย่างไร

ที่ติดต่อทุกคนที่คุณโต้ตอบด้วยผ่าน Office จะได้รับการกำหนดค่าความสัมพันธ์เริ่มต้นกับคุณโดยไม่คำนึงว่าเป็นที่ติดต่อ Lync หรือไม่ ที่ติดต่อเหล่านี้ "ไม่อยู่ในรายการ" เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เพิ่มพวกเขาลงในรายการที่ติดต่อของคุณ ซึ่งจะไม่แสดงในแท็บ กลุ่ม หรือ สถานะ ของรายการที่ติดต่อของคุณ แต่แท็บ ความสัมพันธ์ จะแสดงที่ติดต่อ Lync ของคุณทั้งหมดรวมกับที่ติดต่อที่ไม่อยู่ในรายการ เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อที่ไม่อยู่ในรายการออกจากรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วเลือก การกำหนดความสัมพันธ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อ หมายความว่าพวกเขาได้เปิด การตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Outlook ไว้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×