คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโฟลเดอร์งาน

เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์งานเพื่อจัดเก็บไฟล์งาน คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้จากพีซีและอุปกรณ์ทุกเครื่อง แม้ในขณะที่ออฟไลน์อยู่ คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางคำถามเกี่ยวกับโฟลเดอร์งานใน Windows 10 และแอปโฟลเดอร์งานสำหรับ iOS และ Android มีดังต่อไปนี้


ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กรของคุณจะเป็นผู้ตั้งค่าบัญชีโฟลเดอร์งานของคุณ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้ทำข้อหนึ่งข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากคุณมี Windows 10 ให้เลือกปุ่ม เริ่ม  เลือก โฟลเดอร์งาน > ตั้งค่าโฟลเดอร์งาน จากนั้น ทำตามคำแนะนำ หากคุณมีปัญหาในการตั้งค่าโฟลเดอร์งานหรือการเข้าถึงไฟล์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • หากคุณมี iPad หรือ iPhone ให้ติดตั้งแอปโฟลเดอร์งานได้จาก App Store หากคุณมีอุปกรณ์ Android ให้ติดตั้งแอปโฟลเดอร์งานได้จาก Google Play Store โปรดแน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เปิดแอปดังกล่าว จากนั้นทำตามคำแนะนำในการตั้งค่า

ปุ่ม

ทำหน้าที่อะไร

การตั้งค่าโฟลเดอร์งาน

 นำคุณไปยังการตั้งค่าแอปของคุณ ใช้เพื่อ:

 • อัปเดตรหัสผ่านของคุณ

 • เปลี่ยนรหัสผ่านแอปของคุณ (รหัส PIN สี่หลักสำหรับปลดล็อกแอป)

 • ดูว่าแอปโฟลเดอร์งานใช้พื้นที่จัดเก็บเท่าใด

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุกปัญหาในแอป

ปุ่มเรียงลำดับโฟลเดอร์งาน

เปลี่ยนวิธีการจัดเรียงไฟล์ — ตามชื่อ ประเภท ขนาด หรือวันที่แก้ไข

ปุ่มเลือกโฟลเดอร์งาน

ให้คุณเลือกไฟล์ที่จะปักหมุดหรือถอนหมุด

ปุ่มปักหมุดโฟลเดอร์งาน

ปักหมุดไฟล์เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ขณะออฟไลน์

ไฟล์ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์งานจะดูกจัดเก็บไว้บน:

 • พีซีของคุณหรืออุปกรณ์อื่น หากคุณไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งขณะตั้งค่าโฟลเดอร์งาน โฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ที่นี่: C:\Users\ชื่อผู้ใช้\โฟลเดอร์งาน (โดยที่ ชื่อผู้ใช้คือชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ)

 • บนเซิร์ฟเวอร์องค์กรของคุณ

 • บนพีซีหรือุปกรณ์อื่นซึ่งคุณได้ตั้งค่าไว้ในโฟลเดอร์งาน

วิธีที่ดีที่สุดคือให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งตามค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์ในโฟลเดอร์งานของคุณ (C:\Users\ชื่อผู้ใช้\โฟลเดอร์งาน โดยที่ ชื่อผู้ใช้ คือชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ) หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง:

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม  แล้วเลือก โฟลเดอร์งาน

 2. เลือก หยุดใช้โฟลเดอร์งาน

 3. เลือก ตั้งค่าโฟลเดอร์งาน

 4. บนหน้าจอ การแนะนำโฟลเดอร์งาน ให้เลือก เปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับจัดเก็บโฟลเดอร์งานของคุณ

 • หมายเหตุ

 • คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งในไดรฟ์อื่นที่มีพื้นที่ว่างมากกว่าได้ ตราบใดที่ไดรฟ์นั้นมีการฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ NTFS และยังคงเชื่อมต่ออยู่กับพีซีของคุณ

คุณจะไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งบางตำแหน่งบนพีซีซึ่งถูกสงวนไว้โดย Windows หรือมีการเข้ารหัสไว้ หากคุณพยายามเลือกตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้เพื่อเก็บไฟล์ของโฟลเดอร์งาน คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า "ตำแหน่งที่ตั้งนี้ไม่สามารถใช้งานได้"

ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งถูกสงวนไว้โดย Windows มีดังต่อไปนี้:

 • โฟลเดอร์หลักหรือโฟลเดอร์ย่อยของ Windows

 • โฟลเดอร์ Program Files, โฟลเดอร์ Program Files (x86) และโฟลเดอร์ย่อยของทั้งสองตำแหน่งที่ตั้ง

 • โฟลเดอร์ระดับบนสุดในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ (โดยทั่วไปคือ C:\Users\ชื่อผู้ใช้ ซึ่ง ชื่อผู้ใช้ คือชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ)

 • โฟลเดอร์ระดับบนสุดของไดรฟ์

 • โฟลเดอร์ Documents หรือโฟลเดอร์อื่นที่ส่งต่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 • โฟลเดอร์ที่มีการเข้ารหัสลับไว้แล้วโดยใช้ Encrypting File System (EFS)

หากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจะใช้สำหรับไฟล์ในโฟลเดอร์งานของคุณถูกเข้ารหัสไว้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือถอดรหัสตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวแล้วลองใหม่อีกครั้ง การถอดรหัสตำแหน่งที่ตั้ง:

 1. พิมพ์File Explorerในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่เข้ารหัสไว้

 3. กด (หรือคลิกขวา) โฟลเดอร์ดังกล่าวค้างไว้ แล้วเลือก คุณสมบัติ

 4. บนแถบ ทั่วไป ให้เลือก ขั้นสูง

 5. ภายใต้แอตทริบิวต์ การบีบอัดหรือการเข้ารหัสให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล แล้วเลือก ตกลงจากนั้นเลือก ตกลง อีกครั้ง

ได้ การปักหมุดไฟล์ลงในแอปโฟลเดอร์งาน จะเป็นการดาวน์โหลดลงโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูขณะออฟไลน์ได้

หากต้องการปักหมุด ให้แตะ เลือกไฟล์ จากนั้น แตะ ปักหมุด

 • หมายเหตุ

 • แอปโฟลเดอร์งานจะอัปเดตไฟล์ที่คุณปักหมุดไว้หากมีการเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์อื่น อย่างไรก็ตาม แอปดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้เฉพาะกรณีที่แอปเปิดอยู่และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ปัจจุบันคุณสามารถใช้แอปเพื่อดูไฟล์โฟลเดอร์งานได้ แต่จะไม่สามารถอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงได้

แตะไฟล์เพื่อดู จากนั้นแตะ เปิดใน

 • หมายเหตุ

 • เนื่องจากบางแอปไม่รองรับการเข้ารหัสไฟล์ ในที่ทำงานของคุณอาจไม่อนุญาตให้เปิดไฟล์โฟลเดอร์งานในแอปอื่น หรืออาจอนุญาตให้คุณสามารถเปิดแฟ้มในบางแอปได้เท่านั้น เช่น แอปที่สนับสนุนการเข้ารหัสแบบ Rights Management Service (RMS)

ในแอป Office ให้เลือก ไฟล์ > เปิด > พีซีเครื่องนี้ จากนั้นหาโฟลเดอร์งานบนพีซีของคุณ (ตำแหน่งที่ตั้งตามค่าเริ่มต้นคือ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\โฟลเดอร์งาน โดยที่ ชื่อผู้ใช้ คือชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ)

เพื่อให้การหาไฟล์เหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้เพิ่มโฟลเดอร์งานลงในรายการตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ลงในเมนู เปิด และ บันทึกเป็น เมนู เปิดแอป Office แล้วเลือก ไฟล์ > เปิด > เพิ่มตำแหน่ง > โฟลเดอร์งาน

โฟลเดอร์งานจะซิงค์ไฟล์โดยอัตโนมัติตราบใดที่พีซีหรืออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถซิงค์ไฟล์ได้ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้น เลือก โฟลเดอร์งาน > ซิงค์เดี๋ยวนี้

สีเขียวแสดงว่าไฟล์และโฟลเดอร์นั้นถูกเข้ารหัสไว้ การเข้ารหัสช่วยให้ไฟล์งานของคุณปลอดภัยหากพีซีถูกขโมยหรือมีบุคคลอื่นใช้พีซีของคุณ องค์กรของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรเข้ารหัสไฟล์หรือไม่

คุณไม่สามารถถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสไว้ในโฟลเดอร์งานได้ เนื่องจากองค์กรของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรมีการเข้ารหัสไฟล์หรือไม่ ถึงแม้ว่าคุณจะบันทึกไฟล์ส่วนบุคคลไว้ในโฟลเดอร์งาน และย้ายไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นในภายหลัง นโยบายความปลอดภัยขององค์กรจะยังคงใช้กับไฟล์ดังกล่าวอยู่ คุณจะทราบว่าไฟล์ถูกเข้ารหัสหากชื่อไฟล์เป็นสีเขียว

การลบนโยบายความปลอดภัยขององค์กรออกจากไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ:

 1. พิมพ์ File Explorer ในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก File Explorer

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์งานของคุณ (โดยปกติจะอยู่ที่ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\Work Folders โดยที่ ชื่อผู้ใช้ คือชื่อผู้ใช้ Windows ของคุณ)

 3. ย้ายไฟล์ส่วนบุคคลของคุณออกจากโฟลเดอร์งานและนำไปไว้ในโฟลเดอร์อื่นในพีซีของคุณ

 4. กด (หรือคลิกขวา) ไฟล์ที่คุณต้องการถอดรหัสค้างไว้ แล้วเลือก ย้ายการควบคุมขององค์กร หากคุณย้ายแฟ้มที่ถอดรหัสเสร็จแล้วนั้นกลับไปไว้ในโฟลเดอร์งาน แฟ้มเหล่านั้นก็จะถูกเข้ารหัสอีกครั้ง

องค์กรของคุณจะเป็นผู้ควบคุมนโยบายว่าจะให้สามารถนำเอารหัสผ่านที่จัดเก็บเอาไว้นั้นกลับมาใช้ใหม่ได้นานเท่าใด ดังนั้น คุณจึงอาจจะต้องป้อนรหัสผ่านโฟลเดอร์งานของคุณเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมในที่ทำงานจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อกับที่ทำงานของคุณ ให้เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก การตั้งค่า > บัญชี > การเข้าถึงงาน > เชื่อมต่อ

เพื่อช่วยปกป้องไฟล์ของคุณ แอปโฟลเดอร์งานจะ:

 • เข้ารหัสไฟล์ของคุณ

 • ใช้รหัสผ่านตัวเลขสี่หลัก

 • หมายเหตุ

 • แอปบางแอปของ iPad ไม่รองรับการเข้ารหัสไฟล์ หากคุณเปิดไฟล์จากโฟลเดอร์งานในแอปอื่น ไฟล์ดังกล่าวอาจไม่ได้เข้ารหัส โปรดดู "ฉันจะเปิดไฟล์โฟลเดอร์งานในแอปอื่นได้อย่างไร" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


หากคุณใส่รหัสผ่านผิดห้าครั้งต่อเนื่องกัน แอปจะรีเซ็ตตัวเองเพื่อให้ไฟล์งานของคุณปลอดภัย ไฟล์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อแอปทำการรีเซ็ต แต่คุณจะต้องใส่ข้อมูลบัญชีของคุณและสร้างรหัสผ่านบัญชีใหม่อีกครั้ง

หากไฟล์ไม่ได้ซิงค์อย่างถูกต้อง โฟลเดอร์งานจะแสดงรายชื่อไฟล์และเหตุผลที่ไม่สามารถซิงค์ไฟล์ดังกล่าวได้ วิธีแก้ไขปัญหาการซิงค์มีดังต่อไปนี้:

 • ปิดไฟล์ที่มีปัญหา บางครั้งวิธีนี้วิธีเดียวก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้

 • รีสตาร์ตพีซีของคุณใหม่

 • เปิด File Explorer และย้ายไฟล์ที่มีปัญหาไปยังโฟลเดอร์อื่น เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก โฟลเดอร์งาน > ซิงค์เดี๋ยวนี้ ย้ายไฟล์กลับไปยังโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์งาน

ขั้นแรก ย้ายไฟล์ส่วนบุคคลของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากไฟล์ของคุณถูกเข้ารหัส ให้กด (หรือคลิกขวา) บนไฟล์ค้างไว้ แล้วเลือก ย้ายการควบคุมขององค์กร เพื่อถอดรหัสไฟล์เหล่านั้น เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก โฟลเดอร์งาน > เลิกใช้โฟลเดอร์งาน หากองค์กรของคุณเป็นผู้จัดการพีซีของคุณ ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้

หากต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กรเกี่ยวกับ Windows 10 ให้เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก โฟลเดอร์งาน > อีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค แอปอีเมลของคุณจะเปิดขึ้นพร้อมข้อความใหม่ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีโฟลเดอร์งานของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปที่ เว็บไซต์ชุมชน Microsoft

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบซึ่งกำลังค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หัวข้อ ภาพรวมของโฟลเดอร์งานใน TechNet

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×