คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Lync IM

บทความนี้ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ของ Lync

ส่งคำติชมถึงเราถ้าคำถามของคุณไม่ได้รับคำตอบ

ในบทความนี้

ฉันจะทำให้การแจ้งเตือน IM เด่นขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่ฉันจะไม่พลาดการร้องขอจาก IM ที่เข้ามา

ฉันจะปิดเสียงแจ้งเตือน IM ได้อย่างไร

ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แจ้งให้ฉันทราบทันทีที่ที่ติดต่อนั้นๆ ว่างได้อย่างไร

ฉันจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่ป็อปอัพ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อมีบุคคลอื่นต้องการเริ่มการสนทนา IM กับฉันได้หรือไม่

ฉันสามารถเปลี่ยนขนาด สี เนื้อหา หรือลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือน IM ที่ป็อปอัพตามค่าเริ่มต้นได้หรือไม่

ฉันจะค้นหาการสนทนา การโทร หรือการร้องขอ IM ต่างๆ ที่ฉันอาจพลาดไปได้ที่ไหน

ฉันจะบันทึกหรือหยุดการบันทึกการสนทนา IM ก่อนหน้าได้อย่างไร

ฉันจะเลือกการสนทนา IM ที่ฉันต้องการบันทึกได้หรือไม่

ฉันจะอีเมลการสนทนา IM ได้อย่างไร

ฉันสามารถคัดลอก และวางข้อมูลชนิดใดลงไปใน IM ได้บ้าง

ฉันสามารถใช้การตรวจสอบการสะกดในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ได้ไหม

ฉันจะเพิ่มอิโมติคอนแบบกำหนดเองในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ของฉันได้หรือไม่

ฉันจะเปลี่ยนฟอนต์ใน IM ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะเรียกคืน (บล็อกการส่ง) ข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ไหม

ฉันจะเพิ่มการแชร์ เสียง หรือวิดีโอลงในการสนทนา IM ได้หรือไม่

ฉันจะทำให้การแจ้งเตือน IM เด่นขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่ฉันจะไม่พลาดการร้องขอจาก IM ที่เข้ามา

ตามค่าเริ่มต้น Lync จะส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่บุคคลพยายามติดต่อคุณผ่านทาง IM ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ตั้งค่า Lync ไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณอยู่ใน ห้ามรบกวน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่าคุณยังพลาดการร้องขอ IM ที่เข้ามา ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณกำลังใช้จอภาพหลายหน้าจอ หรือเสียงแจ้งเตือนของคุณเบาเกินไป หรือปิดเสียงอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ: Lync จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่ด้วยการแสดงการแจ้งเตือนแบบเป็นภาพในมุมล่างขวาของหน้าจอของคุณ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการแจ้งเตือน IM ของคุณจะสามารถสังเกตเห็นได้ ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลเพื่อให้ Lync อยู่ที่พื้นหน้าเสมอเมื่อเริ่มทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

 • ถ้าคุณใช้งานหลายหน้าจอ ให้ฝึกย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปบนหน้าจอที่คุณทำงานอยู่จนเป็นนิสัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงลำโพงบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณไว้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าให้ Lync ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง เมื่อจะทำเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง แล้วเลือก เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ในแผงควบคุม

  เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Lync

 • ควรพิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนที่มีความเด่นหรือชัดเจนมากกว่าค่าเริ่มต้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อความที่เข้ามา เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นคลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง แล้วคลิกแท็บ เสียง

 • ลากตัวเลื่อนภายใต้ เหตุการณ์ของโปรแกรม ไปยังการแสดงรายการของ Microsoft Lync 2010

 • คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามาเสียง ที่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่างควรเป็น COMMUNICATOR_iminvite

 • ตอนนี้ ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ด้านข้าง แล้วลองฟังเสียงอื่นๆ ที่อยู่ในรายการ

 • เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้คลิก นำไปใช้ (ถึงตอนนี้ เหตุการณ์ของโปรแกรม ควรแสดงเป็น ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา และ เสียง ควรแสดงชื่อของไฟล์ .wav ที่คุณได้เลือกไว้)

 • คลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ จากนั้นเรียกดู แล้วเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

ฉันจะปิดเสียงแจ้งเตือน IM ได้อย่างไร

คุณสามารถปิดเสียงแจ้งเตือน IM ได้ หรือสั่ง Lync ให้หยุดแจ้งเตือน IM และ/หรือโทรศัพท์ของคุณทางเสียงได้เมื่อใดก็ตามที่การแสดงตนของคุณเป็น ห้ามรบกวน หรือคุณยังสามารถสั่ง Lync ให้แจ้งเตือนคุณเฉพาะเมื่อคนที่เป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ปที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณพยายามติดต่อคุณอยู่

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนแบบมีเสียง ให้ทำดังนี้

คลิกปุ่ม ตัวเลือก ในหน้าต่างหลักของ Lync แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือนที่เข้ามาและการแจ้งเตือน IM)

เมื่อต้องการทำการปรับอื่นๆ ในการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก การแจ้งเตือน

ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แจ้งให้ฉันทราบทันทีที่ที่ติดต่อนั้นๆ ว่างได้อย่างไร

ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อ จากนั้นคลิก แท็กสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่ป็อปอัพ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อมีบุคคลอื่นต้องการเริ่มการสนทนา IM กับฉันได้หรือไม่

ถ้าคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนของการสนทนา ให้ตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณเป็น ห้ามรบกวน ด้วยสถานะนี้ คุณจะได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที (และการโทรผ่าน Lync) จากบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารที่เข้ามาใดๆ ให้เอาทุกคนออกจากเวิร์กกรุ๊ปของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนของการสนทนาที่คุณไม่ต้องการตอบกลับ คุณสามารถคลิก ละเว้น ในป็อปอัพได้เสมอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณให้เป็น ห้ามรบกวน ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกสถานะใต้ชื่อของคุณ แล้วในรายการดรอปดาวน์ให้ คลิก ห้ามรบกวน

เมื่อต้องการดูและปรับเปลี่ยนเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในมุมมองที่ติดต่อ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ แล้วดูภายใต้ เวิร์กกรุ๊ป

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเอาบุคคลออกจากเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกความสัมพันธ์ใหม่

  • เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลไปยังเวิร์กกรุ๊ปของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที (และการโทร) จากบุคคลเหล่านั้นเสมอ ให้ค้นหารายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นด้วยการพิมพ์ชื่อในกล่องค้นหา หรือเลื่อนไปตามรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิกขวาที่รายการ ชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก เวิร์กกรุ๊ป

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถเปลี่ยนขนาด สี เนื้อหา หรือลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือน IM ที่ป็อปอัพตามค่าเริ่มต้นได้หรือไม่

ไม่ได้ หน้าต่างการแจ้งเตือนของ IM ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ด้านบนของหน้า

ฉันจะค้นหาการสนทนา การโทร หรือการร้องขอ IM ต่างๆ ที่ฉันอาจพลาดไปได้ที่ไหน

ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange อยู่ Lync จะบันทึกการสนทนาทั้งขาเข้า และขาออกในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนาของ Outlook ของคุณตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถรีวิวการสนทนาก่อนหน้านี้ได้

เมื่อต้องการดูรายการของการสนทนา Lync ล่าสุด ให้ทำดังนี้

 • บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกแท็บ การสนทนา เหนือกล่องค้นหา

เมื่อต้องการดูประวัติของการสนทนา Lync ทั้งหมดของคุณ ให้ทำดังนี้

 • คลิกลิงก์ ดูเพิ่มเติมใน Outlook ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกการสนทนา (ถ้าค่าเริ่มต้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง) โปรดดูที่คำถามและคำตอบถัดไป

ด้านบนของหน้า

ฉันจะบันทึกหรือหยุดการบันทึกการสนทนา IM ก่อนหน้าได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange อยู่ Lync จะบันทึกการสนทนา IM และบันทึกการโทร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มการบันทึกการสนทนาได้อีกครั้งโดยทำดังต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook และ Exchange

 1. ให้ตรวจเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังใช้งาน Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 (โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม ของ Windows > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office แล้วดูเวอร์ชันของ Outlook ที่แสดงรายการ)

 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ส่วนบุคคล

 3. ในตัวเลือก ส่วนบุคคล ภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเลือกการสนทนา IM ที่ฉันต้องการบันทึกได้หรือไม่

ไม่ได้ การตั้งค่าการบันทึกการสนทนา (อยู่บนหน้าต่างตัวเลือกส่วนบุคคล) มีให้เลือก เปิด หรือ ปิด

ฉันจะอีเมลการสนทนา IM ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange แล้ว Lync จะบันทึกการสนทนา IM คุณสามารถส่งการสนทนา IM ก่อนหน้าไปยังผู้อื่นในอีเมลได้ด้วยการทำดังนี้

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook และ Exchange

 1. ใน Outlook ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา

 2. คลิกการสนทนาที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องทำ ถ้าคุณคลิก ส่งต่อ ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งการสนทนา IM ไปให้

 3. (ทำหรือไม่ทำก็ได้) พิมพ์ข้อความ

 4. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถคัดลอก และวางข้อมูลชนิดใดลงไปใน IM ได้บ้าง

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความ ตาราง และลิงก์จากผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่นๆ ลงใน Lync IM ได้โดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางไฟล์รวมทั้งรูป เช่น รูปถ่าย สกรีนช็อต และอื่นๆ เมื่อต้องการส่งรูป ให้เลือกแล้วคัดลอกรูป (โดยใช้ Paint, เครื่องมือสนิป ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows หรือโปรแกรมกราฟิก) แล้ววางเคอร์เซอร์ของคุณใน IM ที่คุณต้องการเพิ่มกราฟิก คลิกขวาและเลือก วาง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถแชร์รูปที่ไม่ได้บันทึกไว้ได้ คุณอาจกำลังสนทนา IM กับผู้ใช้หลายคน หรือคุณไม่มีอัปเดตล่าสุดสำหรับ Lync เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในกลุ่มการสนทนา IM คุณสามารถแชร์รูปได้ดังนี้ ก) บันทึกรูปโดยคลิกไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) > แท็บ สิ่งที่แนบมา > แทรกไฟล์ (ไฟล์จะถูกส่งเป็นไอคอนที่ผู้รับถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อดู) หรือ ข) คัดลอกรูป โดยคลิกไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

 • ถ้าคุณต้องการการอัปเดตล่าสุด ให้ตรวจสอบ Windows Update หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงาน เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะได้รับการอัปเดตเมื่อใด ถ้าคุณต้องรอ ให้แชร์รูปโดยการคัดลอกรูปนั้น ให้คลิกไอคอนการนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถใช้การตรวจสอบการสะกดในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ได้ไหม

ได้ Lync จะตรวจการสะกดในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณโดยอัตโนมัติ Lync จะไม่ทำเครื่องหมายคำใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของ Office ของคุณแล้วว่าเป็นคำผิด

เมื่อต้องการปิดการตรวจการสะกดใน Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก จากนั้นคลิก ทั่วไป แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะที่ฉันพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเพิ่มอิโมติคอนแบบกำหนดเองในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่มีอิโมติคอน 80 แบบในชุดอิโมติคอนของ Lync เมื่อต้องการดูอิโมติคอนเหล่านั้น ให้คลิกไอคอนอิโมติคอนทางด้านขวาของพื้นที่ใส่ข้อความในหน้าต่างการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเปลี่ยนฟอนต์ใน IM ของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ สไตล์ ขนาด หรือสีของข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังเขียนอยู่ ให้ทำดังนี้

 • พิมพ์ข้อความของคุณ เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกปุ่ม ฟอนต์ ในพื้นที่การเขียนของ IM จากนั้นเลือกแบบที่คุณต้องการได้จากหน้าต่าง ฟอนต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนรายละเอียดของฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก คลิก ทั่วไป แล้วคลิก เปลี่ยนฟอนต์ จากนั้นเลือกฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์เริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง การเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับข้อความที่คุณส่งเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้อความที่คุณได้รับ


ถ้าต้องการเปลี่ยนรายละเอียดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับ IM ขาเข้าด้วย (เช่น เพื่อปรับปรุงให้อ่านได้ง่ายขึ้น) ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก ทั่วไป แล้วคลิก เปลี่ยนฟอนต์ จากนั้นเลือกฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์เริ่มต้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำการตั้งค่าไปใช้กับข้อความที่เข้ามา แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเรียกคืน (บล็อกการส่ง) ข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ไหม

ไม่ได้ ข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่สามารถเรียกคืนได้หลังจากที่คุณได้กดแป้น Enter เพื่อส่งแล้ว

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเพิ่มการแชร์ เสียง หรือวิดีโอลงในการสนทนา IM ได้หรือไม่

ใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนาเพื่อเพิ่มเสียงพูด วิดีโอ หรือเนื้อหาที่แชร์ลงในการสนทนา IM

ในการโทรออกสำหรับสนทนา ซึ่งก็คือ การเพิ่มเสียงพูด ให้คลิกไอคอนการโทร (โทรศัพท์) ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม แล้วคลิก โทร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้เสียงในการประชุม Lync

เมื่อต้องการเพิ่มวิดีโอ ให้คลิกไอคอนวิดีโอ (กล้อง) แล้วคลิก เปิดกล้องของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้วิดีโอในการประชุม Lync

เมื่อต้องการแชร์เดสก์ท็อป, โปรแกรม, งานนำเสนอ PowerPoint, ไวท์บอร์ด, Poll, บันทึกย่อ หรือสิ่งที่แนบมา ให้ชี้ไปที่ไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) จากนั้น บนแท็บ นำเสนอ ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ แชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณใน Lync

หมายเหตุ: การสนทนาทางวิดีโอ การแชร์ และการประชุมทางโทรศัพท์ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับที่ติดต่อ Skype สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ เพิ่มที่ติดต่อภายนอกใน Lync

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×