ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คำนวณอายุ

Excel สามารถช่วยคุณคํานวณอายุของบุคคลด้วยวิธีต่างๆ ตารางด้านล่างแสดงวิธีการทั่วไปในการด การ ใช้ฟังก์ชันวันที่และเวลา

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้ลากเพื่อเลือกข้อมูลในตาราง แล้วคลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วเลือกคัดลอก เปิดเวิร์กชีตใหม่ คลิกขวาที่เซลล์ A1 แล้วเลือก ตัวเลือกการวาง > รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ข้อมูล

2/10/2012

2/5/2014

6/3/2557

3/7/2014

3/6/2002

สูตร

คำอธิบาย

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

ผลลัพธ์คืออายุของบุคคล ความแตกต่างระหว่างวันนี้กับวันเกิดใน A2

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันYEARและNOW

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์นี้จัดรูปแบบเป็นตัวเลข หรือทั่วไป เรียนรู้วิธี จัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEAR(NOW())-1960

อายุของบุคคลที่เกิดในปี 1960 โดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์นี้จัดรูปแบบเป็นตัวเลข หรือทั่วไป เรียนรู้วิธี จัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEARFRAC(A3,A5)

คํานวณอายุที่เป็นเศษส่วนปีระหว่างวันที่ใน A5 และ A3

=(A5-A6)/365.25

คํานวณอายุระหว่างวันที่ใน A5 และ A6 ซึ่งคือ 12.08

เมื่อต้องการบัญชีปีอธิกสุรสุรสีที่เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี จะใช้ 365.25 ในสูตร

=("10/2/2557"-"5/2/2557")

คํานวณจํานวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยไม่ใช้การอ้างอิงเซลล์ ซึ่งก็คือ 153

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

จํานวนวันระหว่างวันที่สองวัน โดยใช้ฟังก์ชันวันที่สองรายการ

อาร์กิวเมนต์สองอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน DAYS สามารถเป็นวันที่จริง การอ้างอิงเซลล์ หรือฟังก์ชันวันที่และเวลา อื่นๆเช่น ฟังก์ชันTODAY

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

จํานวนเดือนระหว่าง A3 และวันที่ปัจจุบัน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน YEAR, ฟังก์ชัน NOW และ ฟังก์ชัน MONTH

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์นี้จัดรูปแบบเป็นตัวเลข หรือทั่วไป เรียนรู้วิธี จัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

จํานวนวันระหว่างวันที่สองวันใน A2 และ A3 คือ 107 วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดจะไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ อาร์กิวเมนต์สุดท้าย A3:A5 จะแสดงรายการวันหยุดที่จะถูกลบจากวันการงาน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

=DAYS360(A2,A3,TRUE)

จํานวนวันระหว่างวันที่สองวันใน A2 และ A3 คือ 570 ซึ่งยึดตามปีที่มี 360 วัน (สิบสองเดือนเดือนละ 30 วัน) ซึ่งมักจะอยู่ในการคํานวณทางบัญชี

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน DAYS360

=EDATE(A3,-4)

แปลงเป็นรูปแบบวันที่ และสิ่งนี้ ควรเป็น 2/1/2557 ซึ่งมีสี่เดือน (หรือ -4) ก่อนวันที่ใน A3

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน EDATE ซึ่งใช้ในการคำนวณวันครบกำหนดไถ่ถอนบนตั๋วธนาคาร

ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×