ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คำสั่ง ALTER TABLE

ปรับเปลี่ยนการออกแบบของตารางหลังจากสร้างได้ด้วยคำสั่ง CREATE TABLE

หมายเหตุ:  กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access ไม่รองรับการใช้คำสั่ง ALTER TABLE หรือคำสั่งภาษากำหนดโครงสร้างข้อมูลใดๆ กับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access ใช้วิธีการสร้าง DAO แทน

ไวยากรณ์

ตาราง ALTER TABLE {ADD {COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT index] |
ชนิดเขตข้อมูลALTER COLUMN [(size)] |
CONSTRAINT multifieldindex} |
DROP {COLUMN field I CONSTRAINT indexname} }

คำสั่ง ALTER TABLE มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ตาราง

เปลี่ยนชื่อของตาราง

เขตข้อมูล

ชื่อของเขตข้อมูลที่จะเพิ่มหรือลบออกจาก ตาราง หรือชื่อของเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใน ตาราง

ชนิด

ชนิดข้อมูลของ เขตข้อมูล

ขนาด

ขนาดเขตข้อมูลเป็นอักขระ (เขตข้อมูลข้อความและไบนารีเท่านั้น)

ดัชนี

ดัชนีสำหรับเขตข้อมูล

multifieldindex

คำจำกัดความของดัชนีแบบหลายเขตข้อมูลที่จะเพิ่มไปยัง ตาราง

ชื่อดัชนี

ชื่อของดัชนีแบบหลายเขตข้อมูลจะถูกนำออก

ข้อสังเกต

การใช้คำสั่ง ALTER TABLE จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางที่มีอยู่ได้หลายวิธี คุณสามารถ:

 • ใช้ ADD COLUMN เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตาราง คุณระบุชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล และขนาดที่เลือก (สำหรับเขตข้อมูลข้อความและไบนารี) ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้เพิ่มเขตข้อมูลข้อความ 25 อักขระที่เรียกว่าบันทึกย่อไปยังตารางพนักงาน:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

คุณยังสามารถกำหนดดัชนีบนเขตข้อมูลนั้น

ถ้าคุณระบุ NOT NULL สำหรับเขตข้อมูล ระเบียนใหม่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในเขตข้อมูลนั้น

 • ใช้ ALTER COLUMN เพื่อเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่มีอยู่ คุณระบุชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูลใหม่ และขนาดที่เลือกสำหรับเขตข้อมูลข้อความและไบนารี ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางพนักงานที่เรียกว่า ZipCode (ที่กำหนดเป็นจำนวนเต็ม) เป็นเขตข้อมูลข้อความ 10 อักขระ:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

 • ใช ้ADD CONSTRAINT เพื่อเพิ่มดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล

 • ใช้ DROP COLUMN เพื่อลบเขตข้อมูล คุณระบุเฉพาะชื่อของเขตข้อมูล

 • ใช้ DROP CONSTRAINT เพื่อลบดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล คุณระบุเฉพาะชื่อดัชนีตามคำสงวนของ CONSTRAINT

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบเขตข้อมูลหรือดัชนีมากกว่าหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง

  • คุณสามารถใช้คำสั่ง CREATE INDEX เพื่อเพิ่มดัชนีแบบเขตเดียวหรือหลายเขตไปยังตาราง และคุณสามารถใช้คำสั่ง ALTER TABLE หรือ DROP เพื่อลบดัชนีที่สร้างขึ้นด้วย ALTER TABLE หรือ CREATE INDEX

  • คุณสามารถใช้ NOT NULL บนเขตข้อมูลเดียวหรือในส่วนคำสั่งที่ชื่อว่า CONSTRAINT ที่นำไปใช้กับเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลที่ชื่อว่า CONSTRAINT อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ข้อจำกัด NOT NULL เพียงครั้งเดียวกับเขตข้อมูล การพยายามใช้ข้อจำกัดนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดขณะทำงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×