คำสั่ง CREATE PROCEDURE

สร้าง กระบวนงาน ที่เก็บไว้

หมายเหตุ: กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access ไม่รองรับการใช้คำสั่ง CREATE PROCEDURE หรือคำสั่ง DDL ใดๆ กับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access

ไวยากรณ์

CREATE PROCEDURE procedure (param1 datatype[, param2 datatype][, ...]) AS sqlstatement

คำสั่ง CREATE PROCEDURE มีส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

procedure

ชื่อสำหรับกระบวนงาน

param1, param2

ชื่อเขตข้อมูลหรือพารามิเตอร์จาก 1 ถึง 255

datatype

หนึ่งในชนิดข้อมูล SQL หลักของ Microsoft Access SQL หรือคำที่เหมือนกัน

sqlstatement

คำสั่ง SQL เช่น SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE และอื่นๆ


ตัวอย่าง

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

ข้อสังเกต

กระบวนงาน SQL ประกอบด้วยส่วนคำสั่ง PROCEDURE ที่ระบุชื่อของกระบวนงาน รายการเสริมของคำอธิบายพารามิเตอร์ และคำสั่ง SQL หนึ่งคำสั่ง

ชื่อกระบวนงานไม่สามารถเป็นชื่อเดียวกับตารางที่มีอยู่แล้วได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×