คีย์ลัดใน Publisher

ในบางครั้งคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ด้วยการใช้นิ้วบนคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องสลับไปใช้เมาส์หรือแผงสัมผัส คุณอาจเคยใช้คีย์ลัด เช่น Ctrl+C สำหรับคัดลอก และ Ctrl+S สำหรับบันทึก แต่คุณอาจไม่ทราบว่ามีทางลัดอื่นๆ อีก ดังต่อไปนี้:

ในบทความนี้

ทางลัดใหม่

เอฟเฟ็กต์รูปร่างและรูปภาพ

เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

ดรอปดาวน์สีเติมข้อความ

ดรอปดาวน์เค้าร่างข้อความ

ดรอปดาวน์เอฟเฟ็กต์ข้อความ

สร้าง เปิด ปิด หรือบันทึกสิ่งพิมพ์

สร้าง เปิด ปิดสิ่งพิมพ์

แก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความหรือวัตถุ

แก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ

คัดลอกรูปแบบข้อความ

คัดลอก ตัด วาง หรือลบข้อความหรือวัตถุ

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

เขยิบวัตถุ

วัตถุเลเยอร์

จัดให้วัตถุชิดขอบ

เลือกหรือจัดกลุ่มวัตถุ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เลือกหรือแทรกหน้า

ย้ายระหว่างหน้า

ใช้หน้าต้นแบบ

แสดงหรือซ่อนขอบเขตหรือเส้นบอกแนว

ย่อ/ขยาย

พิมพ์สิ่งพิมพ์

การใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

ส่งอีเมล

ทำงานโดยอัตโนมัติ

ทำงานกับแมโคร

ทำงานกับ Visual Basic

ทางลัดของ Ribbon

ทางลัดเหล่านี้เคยเปิดตัวพร้อมกับ Publisher Ribbon แท็บบางแท็บเป็นแท็บบริบทและปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณแทรกหรือเลือกวัตถุ เช่น รูปร่างหรือตาราง ทางลัดที่มีตัวอักษรสองตัวทำให้สามารถใช้คีย์ลัดร่วมกับแท็บบริบทได้

คีย์ลัดใหม่ให้ใช้ตัวอักษรลัดคู่กันในการเปิดแท็บเครื่องมือการวาดภาพ

เมื่อต้องการใช้ทางลัดเหล่านี้ ก่อนอื่นให้เลือกวัตถุ จากนั้นกด Alt แล้วกดทางลัดเมนูบริบท 2 ตัวอักษรแล้วกดปุ่มที่เหลือ หากมี เช่น เมื่อต้องการเปิดเมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง และเพิ่มเงาไปยังรูปร่างที่คุณเลือก ให้กด Alt, JD เพื่อเปิดแท็บ เครื่องมือการวาดรูปแบบ, SE เพื่อเปิดเมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง, S เพื่อเลือก แกลเลอรีเงา จากนั้นแตะไปตามตัวเลือกเงาเพื่อนำเงามาใช้กับรูปร่างของคุณ

รูปร่างและเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เอฟเฟ็กต์รูปร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด เมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

Alt, JD, SE

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรีเงา

Alt, JD, SE, S จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรีการสะท้อน

Alt, JD, SE, R จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรีแบบเรืองแสง

Alt, JD,SE,G จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรีขอบจาง

Alt, JD,SE,E จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรียกนูน

Alt, JD,SE,B จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปร่าง – แกลเลอรีการหมุนสามมิติ

Alt, JD,SE,D จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด แกลเลอรีสไตล์รูปร่าง

Alt, JD,ST จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด เมนูเอฟเฟ็กต์รูปภาพ

Alt, JP,PE

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรีเงา

Alt, JP,PE,S จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรีการสะท้อน

Alt, JP,PE,R จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรีเรืองแสง

Alt, JP,PE,G จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรีขอบบาง

Alt, JP,PE,E จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรียกนูน

Alt, JP,PE,B จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด เอฟเฟ็กต์รูปภาพ – แกลเลอรีการหมุนสามมิติ

Alt, JP,PE,D จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เปิด แกลเลอรีสไตล์รูปภาพ

Alt, JP,K จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ล้าง สไตล์รูปภาพ

Alt, JP, K, C

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

ดรอปดาวน์สีเติมข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด ดรอปดาวน์ สีเติมข้อความ

Alt, JX, TI

ไม่เติมสี

Alt, JX, TI, N จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

สีเติมเพิ่มเติม…

ALT, JX,TI,M จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เอฟเฟ็กต์แบบเติม…

Alt, JX, TI,F จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

สีอ่อน

Alt, JX,TI,T จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ตัวอย่าง สีฟอนต์

Alt, JX,TI,S

ดรอปดาวน์เค้าร่างข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด ดรอปดาวน์ เค้าร่างข้อความ

Alt, JX,TO

ไม่มีเค้าร่าง

Alt , JX,TO,N

สีเค้าร่างเพิ่มเติม…

Alt, JX,TO,M จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เอฟเฟ็กต์เค้าร่าง…

Alt JX, TO,O จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ตัวอย่างสีเส้น

Alt, JX,TO,S จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

น้ำหนัก

Alt, JX,TO,W จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เส้นประ

Alt, JX,TO,D จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ดรอปดาวน์เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด ดรอปดาวน์ เอฟเฟ็กต์ข้อความ

Alt, JX,TE

เงา

Alt, JX, TE,S จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

การสะท้อน

Alt, JX, TE,R จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

เรืองแสง

Alt, JX, TE,G จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ยกนูน

Alt, JX, TE,B จากนั้นกด TAB เพื่อไปแต่ละตัวเลือก

ด้านบนของเพจ

สร้าง เปิด ปิด หรือบันทึกสิ่งพิมพ์

สร้าง เปิด ปิดสิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดอินสแตนซ์ใหม่ของ Publisher

CTRL+N

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์

CTRL+O

ปิดสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

CTRL+F4 หรือ CTRL+W

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

CTRL+S

ด้านบนของเพจ

แก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความหรือวัตถุ

แก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงบานหน้าต่างงาน ค้นหาและแทนที่ ด้วยตัวเลือก ค้นหา ที่เลือก

F3 หรือ CTRL+F หรือ SHIFT+F 4

แสดงบานหน้าต่างงาน ค้นหาและแทนที่ ด้วยตัวเลือก แทนที่ ที่เลือก

CTRL+H

ตรวจการสะกด

F7

แสดงบานหน้าต่างงาน อรรถาภิธาน

SHIFT+F7

แสดงบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

ALT + คลิกคำใดคำหนึ่ง

เลือกข้อความทั้งหมด (ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่องข้อความ การเลือกนี้จะเลือกข้อความทั้งหมดในเรื่องราวปัจจุบัน ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ในกล่องข้อความ การเลือกนี้จะเลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้า)

CTRL+A

ทำข้อความให้เป็นตัวหนา

CTRL+B

ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง

CTRL+I

ขีดเส้นใต้ข้อความ

CTRL+U

ทำให้ข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเล็ก หรือเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก

CTRL+SHIFT+K

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

คัดลอกการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

เปิดหรือปิด อักขระพิเศษ

CTRL+SHIFT+Y

เปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระเป็นสไตล์ข้อความปัจจุบัน

CTRL+SPACEBAR

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาออก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาออก

CTRL+SHIFT+=

เพิ่มช่องว่างระหว่างตัวอักษรในคำ (จัดช่องไฟ)

CTRL+SHIFT+]

ลดช่องว่างระหว่างตัวอักษรในคำ (จัดช่องไฟ)

CTRL+SHIFT+[

เพิ่มขนาดฟอนต์ทีละ 1.0 จุด

CTRL+]

ลดขนาดฟอนต์ทีละ 1.0 จุด

CTRL+[

เพิ่มเป็นขนาดถัดไปในกล่อง ขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+>

ลดเป็นขนาดถัดไปในกล่อง ขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+<

จัดย่อหน้ากึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าด้านซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าด้านขวา

CTRL+R

จัดแนวย่อหน้าทั้งสองด้าน (ชิดขอบ)

CTRL+J

กระจายย่อหน้าในแนวนอนเท่ากัน

CTRL+SHIFT+D

ตั้งค่าการจัดแนวหนังสือพิมพ์เป็นย่อหน้า (ภาษาเอเชียตะวันออกเท่านั้น)

CTRL+SHIFT+J

แสดงกล่องโต้ตอบ การใส่ยัติภังค์

CTRL+SHIFT+H

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกหมายเลขหน้าปัจจุบัน

ALT+SHIFT+P

ป้องกันไม่ให้ใส่ยัติภังค์บนคำ ถ้าอยู่ท้ายบรรทัด

CTRL+SHIFT+0 (ศูนย์)

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปยังข้อความ

CTRL+SHIFT+V

คัดลอก ตัด วาง หรือลบข้อความหรือวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือก

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

วางข้อความหรือวัตถุ

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ลบวัตถุที่เลือก

DELETE หรือ CTRL+SHIFT+X

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y หรือ F4

เขยิบวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เขยิบวัตถุที่เลือกขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

แป้นลูกศร

ถ้าวัตถุที่เลือกมีเคอร์เซอร์ในข้อความ ให้เขยิบวัตถุที่เลือกขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

ALT+แป้นลูกศร

วัตถุเลเยอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

นำวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

ALT+F6

ส่งวัตถุไปไว้ด้านหลัง

ALT+SHIFT+F6

จัดให้วัตถุชิดขอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหรือปิด จัดชิดกับเส้นบอกแนว

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

เลือกหรือจัดกลุ่มวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้า (ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่องข้อความ การเลือกนี้จะเลือกข้อความทั้งหมดในเรื่องราว)

CTRL+A

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก หรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

CTRL+SHIFT+G

ล้างการเลือกจากข้อความที่เลือก

ESC

ล้างการเลือกจากวัตถุที่เลือก

ESC

เลือกวัตถุภายในกลุ่ม ถ้าวัตถุนั้นมีข้อความที่เลือก

ESC

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับหน้าต่างๆ

เลือกหรือแทรกหน้า

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณอยู่ในมุมมองแบบสองหน้า คำสั่งนี้จะใช้กับสองหน้าที่เลือก มิเช่นนั้น จะใช้เฉพาะกับหน้าที่เลือกเท่านั้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่หน้า

F5 หรือ CTRL+G

แทรกหนึ่งหน้าหรือแบบสองหน้า ถ้าคุณกำลังสร้างจดหมายข่าว การแทรกจะเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกหน้าประเภทสิ่งพิมพ์

CTRL+SHIFT+N

แทรกหน้าที่ซ้ำกันหลังหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+U

ย้ายระหว่างหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่หน้า

F5 หรือ CTRL+G

ไปยังหน้าถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

ไปยังหน้าก่อนหน้า

CTRL+PAGE UP

สลับระหว่างหน้าปัจจุบัจและหน้าต้นแบบ

CTRL+M

ใช้หน้าต้นแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปมาระหว่างหน้าปัจจุบันกับหน้าต้นแบบ

CTRL+M

แสดงหรือซ่อนขอบเขตหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหรือปิด ขอบเขต

CTRL+SHIFT+O

เปิดหรือปิด เส้นบอกแนวหลักแนวนอน (ไม่มีในมุมมองเว็บ)

CTRL+F7

เปิดหรือปิด เส้นบอกแนวหลักแนวตั้ง (ภาษาเอเชียตะวันออกเท่านั้น ไม่มีในมุมมองเว็บ)

CTRL+SHIFT+F7

ย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างมุมมองปัจจุบันและขนาดจริง

F9

ซูมเป็นมุมมองแบบเต็มหน้า

CTRL+SHIFT+L

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์

การใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์

คีย์ลัดเหล่านี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณอยู่ในมุมอง การพิมพ์ และส่งผลต่อหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างมุมมองปัจจุบันและขนาดจริง

F9

เลื่อนขึ้นหรือลง

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวา

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นแบบกว้างมาก

PAGE UP หรือ CTRL+ ลูกศรขึ้น

เลื่อนลงแบบกว้างมาก

DOWN ARROW หรือ CTRL+ ลูกศรลง

เลื่อนด้านซ้ายแบบกว้างมาก

CTRL+ ลูกศรซ้าย

เลื่อนด้านขวาแบบกว้างมาก

CTRL+ ลูกศรขวา

เลื่อนไปมุมซ้ายบนของหน้า

หน้าแรก

เลื่อนไปมุมซ้ายล่างของหน้า

END

แสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่หน้า

F5 หรือ CTRL+G

ไปยังหน้าก่อนหน้า

CTRL+PAGE UP

ไปยังหน้าถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

ไปยังหน้าต่างถัดไป (ถ้าคุณเปิดสิ่งพิมพ์ไว้หลายรายการ)

CTRL+F6

ออกจาก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และแสดงมุมมอง การพิมพ์

CTRL+P

ออกจาก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ESC

การพิมพ์สิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดมุมมองกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

CTRL+P

ด้านบนของเพจ

ทำงานกับเว็บเพจและอีเมล

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่องข้อความ)

CTRL+K

ส่งอีเมล

หลังจากเลือก ส่งเป็นข้อความ (ไฟล์ > แชร์ > อีเมล) คุณสามารถใช้คีย์ลัดต่อไปนี้ได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเปิด Outlook ก่อนจึงจะสามารถส่งข้อความอีเมลได้ ถ้าไม่เปิด Outlook ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ กล่องจดหมายออก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ส่งเพจปัจจุบันหรือสิ่งพิมพ์

ALT+S

เปิด สมุดรายชื่อ (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

CTRL+SHIFT+B

เปิด ตัวตรวจสอบการออกแบบ (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

ALT+K

ตรวจสอบชื่อบนบรรทัด ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

CTRL+K

เปิด สมุดรายชื่อ ด้วยกล่อง ถึง ที่เลือก (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

ALT+. (จุด)

เปิด สมุดรายชื่อ ด้วยกล่อง สำเนาถึง ที่เลือก (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

ALT+C

เปิด สมุดรายชื่อ ด้วยกล่อง สำเนาลับถึง ที่เลือก (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

ALT+B

ไปยังกล่อง หัวข้อ

ALT+J

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกข้อความ ของ Outlook

ALT+P

เปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง เพื่อสร้างสถานะข้อความอีเมล (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

CTRL+SHIFT+G

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปในส่วนหัวของข้อความอีเมล (เคอร์เซอร์ต้องอยู่ส่วนหัวของข้อความ)

TAB

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าในส่วนหัวของข้อความอีเมล

SHIFT+TAB

สลับไปมาระหว่างจุดแทรกในส่วนหัวของข้อความอีเมลและปุ่ม ส่ง ในแถบเครื่องมือ การส่งจดหมาย

CTRL+TAB

เปิด สมุดรายชื่อ เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ส่วนหัวของข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของเพจ

ทำงานโดยอัตโนมัติ

ทำงานกับแมโคร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงกล่องโต้ตอบ แมโคร

ALT+F8

ทำงานกับ Visual Basic

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงตัวแก้ไข Visual Basic

ALT+F11

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×