คุณสมบัติพารามิเตอร์ค่านำเข้า (InputParameters)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ InputParameters เพื่อระบุหรือกำหนดพารามิเตอร์ขาเข้าที่ถูกส่งไปยังคำสั่ง SQL ในคุณสมบัติ RecordSource ของฟอร์มหรือรายงานหรือ Stored Procedure เมื่อใช้เป็น แหล่งข้อมูลระเบียน ภายใน โครงการ Microsoft Access (.adp) อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.InputParameters

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

เมื่อใช้กับคุณสมบัติ RecordSource:

ตัวอย่างสตริงคุณสมบัติ InputParameter ที่ใช้กับคำสั่ง SQL ในคุณสมบัติ RecordSource จะใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้

state char=[Forms]![formname]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

ซึ่งจะทำให้สถานะพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นค่าปัจจุบันของตัวควบคุม StateList และผู้ใช้ได้รับพร้อมท์สำหรับพารามิเตอร์ salesyear ถ้ามีพารามิเตอร์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดให้แทน

คิวรีควรถูกดำเนินการด้วยเครื่องหมาย ? หนึ่งเครื่องหมายต่อพารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นในรายการ InputParameter

คำสั่งรีเฟรชหรือทำคิวรีอีกครั้งใน Microsoft Office Access 2007 ควรทำให้เกิดการดำเนินการคิวรีใหม่อีกครั้ง ผู้ใช้สามารถทำสิ่งนี้ได้ในโค้ด โดยเรียกหาเมธอดมาตรฐาน Recordset.Requery ถ้าค่าของพารามิเตอร์ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าปัจจุบันของตัวควบคุมจะใช้เมื่อถึงเวลาทำคิวรีอีกครั้ง คิวรีจะไม่ถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อค่าของตัวควบคุมถูกเปลี่ยนแปลง

เมื่อใช้กับกระบวนงานที่เก็บไว้:

ตัวอย่างสตริงคุณสมบัติ InputParameter ที่ใช้กับกระบวนงานที่เก็บไว้จะเป็น:

@state char=[Forms]![formname]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

ซึ่งจะทำให้พารามิเตอร์ @state ถูกตั้งค่าเป็นค่าปัจจุบันของตัวควบคุม StateList และผู้ใช้ได้รับพร้อมท์สำหรับพารามิเตอร์ @salesyear ถ้ามีพารามิเตอร์อื่นไปยัง proc ที่เก็บไว้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดให้แทน

กระบวนงานที่เก็บไว้ควรถูกดำเนินการโดยใช้สตริงคำสั่งที่ประกอบด้วยในไวยากรณ์ {call} ด้วยเครื่องหมาย ? สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นในรายการ InputParameter

คำสั่งรีเฟรชหรือทำคิวรีอีกครั้งใน Access ควรทำให้เกิดการดำเนินการกระบวนงานที่เก็บไว้ใหม่อีกครั้ง ผู้ใช้สามารถทำสิ่งนี้ได้ในโค้ด โดยเรียกหาเมธอดมาตรฐาน Recordset.Requery ถ้าค่าของพารามิเตอร์ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าปัจจุบันของตัวควบคุมจะใช้เมื่อถึงเวลาทำคิวรีอีกครั้ง กระบวนงานที่เก็บไว้จะไม่ถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อค่าของตัวควบคุมถูกเปลี่ยนแปลง

กล่องโต้ตอบตัวสร้างนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อกระบวนงานที่เก็บไว้ถูกเลือกเป็นแหล่งระเบียนของฟอร์ม ถ้ากระบวนงานที่เก็บไว้มีพารามิเตอร์ใดๆ หลังจากการสร้างขั้นต้นของสตริง InputParameters การโต้ตอบเดียวกันนี้จะใช้เป็นตัวสร้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงสตริง ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม รายการของพารามิเตอร์มาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในสตริง

ค่าพารามิเตอร์สามารถถูกตั้งค่าในโค้ดได้เช่นกัน โดยใช้วัตถุ Command และ Parameter ของ ActiveX Data Object (ADO) ถ้าผลลัพธ์ส่งกลับชุดผลลัพธ์ ฟอร์มจะสามารถถูกผูกกับชุดผลลัพธ์นั้นได้โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ Recordset ของฟอร์ม การเข้ารหัส ADO เป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับกระบวนงานที่เก็บไว้ที่ไม่ส่งกลับชุดผลลัพธ์ เช่น คิวรีแอคชัน ที่ส่งกลับพารามิเตอร์ขาออก หรือที่ส่งกลับชุดผลลัพธ์หลายชุด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×