ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสมบัติ 'คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้' (BoundColumn)

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

เมื่อคุณทำการเลือกจาก กล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสม คุณสมบัติ BoundColumn จะบอก Microsoft Office Access 2007 ว่าจะใช้ค่าของคอลัมน์ใดเป็นค่าของ ตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมถูกผูกกับ เขตข้อมูล ค่าในคอลัมน์ที่ระบุโดยคุณสมบัติ BoundColumn จะถูกจัดเก็บในเขตข้อมูลที่ตั้งชื่อในคุณสมบัติ ControlSource อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.BoundColumn

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ BoundColumn จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

ค่าของคุณสมบัติ ListIndex จะถูกจัดเก็บใน ระเบียนปัจจุบัน ไม่ใช่ค่าของคอลัมน์ ค่าของคุณสมบัติ ListIndex ของแถวแรกจะเป็น 0 แถวที่สองจะเป็น 1 และต่อๆ ไป Access จะตั้งค่าคุณสมับติ ListIndex เมื่อรายการถูกเลือกจากกล่องรายการหรือส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม การตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn เป็น 0 แล้วใช้ค่าของคุณสมบัติ ListIndex ของตัวควบคุมอาจมีประโยชน์ ถ้าคุณสนใจที่จะจัดเก็บลำดับของตัวเลขเท่านั้น

1 หรือมากกว่า

(ค่าเริ่มต้นคือ 1) ค่าในคอลัมน์ที่ระบุจะกลายเป็นค่าของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมผูกกับเขตข้อมูล แสดงว่าการตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บในเขตข้อมูลนั้นในระเบียนปัจจุบัน คุณสมบัติ BoundColumn ไม่สามารถต้องค่าเป็นค่าที่มากกว่าการตั้งค่าของ ColumnCount


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุม แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ได้

สำหรับเขตข้อมูลตาราง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนแท็บ ค้นหา ในส่วน คุณสมบัติเขตข้อมูล ของมุมมองออกแบบของตารางสำหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าคุณสมบัติ DisplayControl เป็น กล่องคำสั่งผสม หรือ กล่องรายการ

เคล็ดลับ

Access จะตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหาเป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบของตาราง

ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยใช้ตัวเลขหรือ นิพจน์ตัวเลข ที่เท่ากับ 0 จนถึงการตั้งค่าของคุณสมบัติ ColumnCount

ข้อสังเกต

คอลัมน์ที่มองเห็นได้ด้านซ้ายสุดในกล่องคำสั่งผสม (คอลัมน์ด้านซ้ายสุดที่มีการตั้งค่าในคุณสมบัติ ColumnWidths ของกล่องคำสั่งผสมไม่เท่ากับ 0) จะมีข้อมูลที่ปรากฎในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมใน มุมมองฟอร์ม หรือใน รายงาน คุณสมบัติ BoundColumn จะกำหนดว่าค่าของคอลัมน์ใดในกล่องข้อความหรือรายการกล่องคำสั่งผสมจะถูกจัดเก็บเมื่อคุณทำการเลือก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลที่แตกต่างจากที่คุณจัดเก็บเป็นค่าของตัวควบคุม

หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ที่ผูกไว้ไม่ตรงกับคอลัมน์ที่มองเห็นได้ด้านซ้ายสุดในตัวควบคุม (หรือถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn เป็น 0) คุณสมบัติ LimitToList จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่

Access จะใช้ตัวเลขแบบฐานศูนย์ในการอ้างอิงถึงคอลัมน์ในคุณสมบัติ Column ซึ่งก็คือ คอลัมน์แรกจะถูกอ้างถึงโดยใช้นิพจน์ Column(0) คอลัมน์ที่สองจะถูกอ้างถึงโดยใช้นิพจน์ Column(1) และต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ BoundColumn จะใช้ตัวเลขฐาน 1 ในการอ้างอิงคอลัมน์ ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณสมบัติ BoundColumn ถูกตั้งค่าเป็น 1 คุณจะสามารถเข้าถึงค่าที่จัดเก็บไว้ในคอลัมน์นั้นได้โดยใช้นิพจน์ Column(0)

ถ้าคุณสมบัติ AutoExpand ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ Access จะเติมค่าในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมที่ตรงกับค่าในรายการกล่องคำสั่งผสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×