ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสมบัติ 'ตัวกรอง' (Filter)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ตัวกรอง เพื่อระบุชุดระเบียนย่อยที่จะแสดงเมื่อนำตัวกรองไปใช้กับ ฟอร์ม, รายงาน, คิวรี หรือ ตาราง อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.Filter

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

ถ้าคุณต้องการระบุตัวกรองเซิร์ฟเวอร์ถายใน โครงการ Microsoft Access (.adp) สำหรับข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้คุณสมบัติ ServerFilter

คุณสมบัติ ตัวกรอง คือ นิพจน์สตริง ที่มีส่วนคำสั่ง WHERE ที่ไม่ได้คำสำคัญ WHERE ตัวอย่างเช่น โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ต่อไปนี้จะกำหนดและนำตัวกรองไปใช้เพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าจากสหรัฐอเมริกา:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ, แมโคร หรือโค้ด VBA ของตารางหรือฟอร์ม

คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในมุมมองฟอร์ม มุมมองรายงาน มุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุมมองเค้าโครง โดยการคลิก ตัวกรอง หรือ ส่วนที่เลือก ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล แล้วคลิกหนึ่งในคำสั่งบนเมนูย่อย

หมายเหตุ: การตั้งค่าคุณสมบัติ ตัวกรอง จะไม่มีผลต่อคุณสมบัติ ตัวกรอง ของ ADO

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ตัวกรอง เพื่อบันทึกตัวกรองแล้วนำไปใช้ในภายหลัง ตัวกรองจะถูกบันทึกกับวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวัตถุ แต่จะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อวัตถุใหม่ถูกสร้าง วัตถุจะสืบทอดคุณสมบัติ RecordSourceตัวกรองOrderBy และ OrderByOn ของตารางหรือคิวรีที่สร้างวัตถุนั้น

เมื่อต้องการนำตัวกรองที่บันทึกไปใช้กับฟอร์ม คิวรี หรือตาราง คุณสามารถคลิก สลับตัวกรอง ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล หรือใช้แมโครหรือโค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn ให้เป็น จริง สำหรับรายงาน คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn ให้เป็น ใช่ ได้ในแผ่นคุณสมบัติของรายงานได้

ปุ่ม สลับตัวกรอง จะระบุสถานะของคุณสมบัติ ตัวกรอง และ FilterOn ปุ่มจะยังคงปิดใช้งานจนกว่าจะนำตัวกรองไปใช้ ถ้านำตัวกรองที่มีอยู่ไปใช้ ปุ่ม สลับตัวกรอง จะปรากฎว่าถูกกดอยู่

เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม ให้ระบุในการตั้งค่าของเหตุการณ์ OnOpen ของฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นแมโครที่ใช้การดำเนินการ ApplyFilter หรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่ใช้วิธี ApplyFilter ของวัตถุ DoCmd

คุณสามารถนำตัวกรองออกได้โดยการคลิกปุ่ม สลับตัวกรอง ที่กดไว้แล้ว คลิกขวาเขตข้อมูลที่กรอง แล้วคลิก ล้างตัวกรองจาก... หรือใช้โค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn ให้เป็น เท็จ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×