คุณสมบัติ 'ปรับขนาดอัตโนมัติ' (AutoResize)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

ส่งกลับหรือตั้งค่า บูลีน ระบุให้ หน้าต่างฟอร์ม หรือ หน้าต่างรายงาน เปิดในขนาดที่ปรับอัตโนมัติเพื่อแสดงระเบียนที่สมบูรณ์ อ่าน/เขียน

นิพจน์ AutoResize

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AutoResize จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

จริง

(ค่าเริ่มต้น) หน้าต่างฟอร์มหรือหน้าต่างรายงานจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงระเบียนที่สมบูรณ์

ไม่

เท็จ

เมื่อเปิดแล้ว หน้าต่างฟอร์มหรือหน้าต่างรายงานมีขนาดที่บันทึกไว้ล่าสุด เมื่อต้องการบันทึกขนาดของหน้าต่าง ให้เปิดฟอร์ม ปรับขนาดหน้าต่าง แล้วบันทึกฟอร์มด้วยการคลิก บันทึก บนเมนู ไฟล์ แล้วปิดฟอร์มหรือรายงาน เมื่อคุณเปิดฟอร์มหรือรายงานในครั้งต่อไปก็จะเป็นขนาดของหน้าต่างที่บันทึกไว้


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์ม แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

ข้อสังเกต

หน้าต่างฟอร์มปรับขนาดเฉพาะเมื่อเปิดใน มุมมองฟอร์ม เท่านั้น ถ้าคุณเปิดฟอร์มก่อนใน มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองแผ่นข้อมูล แล้วเปลี่ยนเป็นมุมมองฟอร์ม หน้าต่างฟอร์มจะไม่ปรับขนาด

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงฟอร์มในมุมมองการออกแบบที่คุณสมบัติ AutoResize ตั้งค่าเป็น ไม่ และคุณสมบัติ AutoCenter ตั้งค่าเป็น ใช่ ให้สลับไปยังมุมมองฟอร์มก่อนที่จะบันทึกฟอร์ม ถ้าคุณไม่เปลี่ยน Microsoft Office Access 2007 จะตัดขอบฟอร์มด้านขวาและด้านล่างในครั้งถัดไปที่คุณเปิดฟอร์ม

ถ้าคุณสมบัติ AutoCenter ตั้งค่าเป็น ไม่ หน้าต่างฟอร์มจะเปิดขึ้นโดยมุมบนซ้ายอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่ปิดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×