คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format)

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ TextBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ รูปแบบ เพื่อกำหนดวิธีการแสดงและพิมพ์ตัวเลข วันที่ เวลา และข้อความ อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.Format

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้หนึ่งในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือคุณสามารถสร้างรูปแบบแบบกำหนดเองโดยใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์

คุณสมบัติ รูปแบบ จะใช้การตั้งค่าที่ต่างกันสำหรับชนิดข้อมูลที่ต่างกัน

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ใน แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุม สำหรับเขตข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ในมุมมองออกแบบตาราง (ในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูล) ใน หน้าต่างคิวรี (ในแผ่นคุณสมบัติ คุณสมบัติของเขตข้อมูล) คุณยังสามารถใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

หมายเหตุ: ใน Visual Basic ให้ใส่ นิพจน์สตริง ที่สอดคล้องกับหนึ่งในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใส่รูปแบบแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติ รูปแบบ จะส่งผลต่อวิธีการแสดงข้อมูลเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวิธีการจัดเก็บข้อมูล

Microsoft Office Access 2007 จะมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูล วันที่/เวลา ตัวเลขและสกุลเงิน ข้อความและบันทึกช่วยจำ และ ใช่/ไม่ใช่ รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้โดยการดับเบิลคลิกตัวเลือกภูมิภาคในแผงควบคุมของ Windows Access จะแสดงรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่เลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก อังกฤษ (สหรัฐ) บนแท็บ ทั่วไป 1234.56 ในรูปแบบสกุลเงืน จะปรากฎเป็น $1,234.56 แต่เมื่อเลือก อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) บนแท็บ ทั่วไป ตัวเลขจะปรากฎเป็น £1,234.56

ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบตาราง Access จะใช้รูปแบบนั้นในการแสดงข้อมูลในแผ่นข้อมูล ซึ่งจะนำคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลไปใช้กับตัวควบคุมใหม่บนฟอร์มและรายงาน

คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลใดก็ได้

สัญลักษณ์

ความหมาย

(ช่องว่าง)

แสดงช่องว่างเป็นอักขระตัวอักษร

“ABC”

แสดงอะไรก็ตามที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเป็นอักขระตัวอักษร

!

บังคับให้จัดชิดซ้ายแทนที่จะจัดชิดขวา

*

เติมพื้นที่ว่างด้วยอักขระถัดไป

\

แสดงอักขระถัดไปเป็นอักขระตัวอักษร คุณยังสามารถแสดงอักขระตัวอักษรได้โดยการใส่เครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบ

[color]

แสดงข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบในสีที่ระบุไว้ระหว่างวงเล็บ สีที่พร้อมใช้งาน: สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้า สีแดง สีม่วง สีเหลือง สีขาว


คุณไม่สามารถผสมสัญลักษณ์การจัดรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลตัวเลขและสกุลเงินกับสัญลักษณ์การจัดรูปแบบวันที่/เวลา ใช่/ไม่ใช่ หรือข้อความและบันทึกช่วยจำ

เมื่อคุณกำหนด รูปแบบการป้อนข้อมูล และตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ สำหรับข้อมูลเดียวกันแล้ว คุณสมบัติ รูปแบบ จะทำงานก่อนเมื่อข้อมูลแสดงขึ้นและการซ่อนข้อมูลที่ป้อนจะถูกเพิกเฉย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการซ่อนข้อมูลที่ป้อน รหัสผ่าน ในมุมมองออกแบบตาราง และยังตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ สำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ไม่ว่าจะในตารางหรือในตัวควบคุมบนฟอร์ม การซ่อนข้อมูลที่ป้อน รหัสผ่าน จะถูฏเพิกเฉยและข้อมูลจะแสดงตามคุณสมบัติ รูปแบบ

ตัวอย่าง

สามตัวอย่างต่อไปนี้จะตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ โดยใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

ตัวอ่างถัดไปจะตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ โดยใช้รูปแบบแบบกำหนดเอง รูปแบบนี้แสดงวันที่เป็น: ม.ค. 1995

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

ตัวอย่างต่อไปนี้จะสาธิตฟังก์ชัน VBA ที่จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลขโดยใช้รูปแบบ สกุลเงิน และจัดรูปแบบข้อมูลข้อความทั้งหมดที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ฟังก์ชันจะถูกเรียกจากเหตุการณ์ OnLostFocus ของตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ที่เรียกว่า TaxRefund

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×