จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

คุณสมบัติ 'สีพื้นหลัง' (BackColor)

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ ComboBox

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ FormatCondition

วัตถุ Rectangle

วัตถุ Image

วัตถุ Section

วัตถุ Label

วัตถุ TextBox

วัตถุ ListBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ BackColor เพื่อระบุสีสำหรับด้านในของ ตัวควบคุม หรือ ส่วน อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.BackColor

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ BackColor จะมี นิพจน์ตัวเลข ที่สอดคล้องกับสีที่ใช้เติมด้านในของตัวควบคุมหรือส่วน

คุณสามารถใช้ตัวสร้างสีเพื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยการคลิกปุ่ม สร้าง ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติใน แผ่นคุณสมบัติ การใช้ตัวสร้างสีจะทำให้คุณสามารถกำหนดสีพื้นหลังแบบกำหนดเองสำหรับตัวควบคุมหรือส่วน

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้โดยการใช้ แผ่นคุณสมบัติ, แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของตัวควบคุมหรือส่วน หรือใช้คำสั่ง เติมสี ภายใต้ ฟอนต์ (บนแท็บ ออกแบบ หรือ รูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง)

ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ให้ใช้นิพจน์ตัวเลขในการตั้งค่าคุณสมบัติ การตั้งค่าคุณสมบัตินี้มีชนิดข้อมูล แบบยาว

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยการใช้ ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น ของตัวควบคุมหรือคุณสมบัติ DefaultControl ในโค้ด VBA

สำหรับวัตถุ ตาราง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้คำสั่ง เติมสี ภายใต้ ฟอนต์ บนแท็บ ข้อมูล หรือในโค้ด VBA โดยใช้คุณสมบัติ DatasheetBackColor

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติ BackColor คุณสมบัติ BackStyle จะต้องถูกตั้งค่าเป็น ปกติ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ฟังก์ชัน RGB ในการตั้งค่าคุณสมบัติ BorderColor, BackColor และ ForeColor โดยขึ้นอยู่กับค่าของกล่องข้อความ txtPastDue คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน QBColor เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ การใส่โค้ดต่อไปนี้ในเหตุการณ์ Form_Current( ) จะตั้งค่าคุณลักษณะการแสดงตัวควบคุมทันทีที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มหรือย้ายไปยังระเบียนใหม่

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×