คุณสมบัติ 'เมื่อไม่อยู่ในรายการ' (OnNotInList)

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่ากล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการ ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของกล่องคำสั่งผสม อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.OnNotInList

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางโปรแกรมที่ Microsoft Office Access 2007 ใช้เมื่อทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ระหว่างเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์เป็นนิพจน์หรือแมโคร โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์

เหตุการณ์ NotInList เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมที่ไม่ได้อยู่ในรายการกล่องคำสั่งผสม

ค่า OnNotInList จะเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงได้โดยการคลิกปุ่ม สร้าง ถัดจากกล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการในแผ่นคุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม):

  • ถ้าเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น “=นิพจน์” ซึ่ง นิพจน์ คือนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้าเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้าเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น “[กระบวนงานเหตุการณ์]”

ถ้ากล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการ ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงที่ว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้พิมพ์ค่าของคุณสมบัติ OnNotInList ในหน้าต่าง Immediate สำหรับกล่องคำสั่งผสม "สถานะ" ในฟอร์ม "ลำดับรายการ"

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×