คุณสมบัติ 'แหล่งของรายการ' (SourceItem)

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ ObjectFrame

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ SourceItem ในการระบุข้อมูลภายในไฟล์ที่จะลิงก์ เมื่อคุณสร้าง วัตถุ OLE ที่ลิงก์ อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.SourceItem

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ SourceItem โดยการระบุขอมูลเป็นหน่วยที่สามารถอ่านได้โดยแอปพลิเคชันที่เก็บวัตถุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลิงก์ไปยัง Microsoft Office Excel 2007 คุณสามารถระบุการตั้งค่าของคุณสมบัติ SourceItem ได้โดยใช้การอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ เช่น R1C1 หรือ R3C4:R9C22 หรือช่วงที่มีชื่อ เช่น รายได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดไวยากรณ์เพื่ออธิบายหน่วยของข้อมูลสำหรับวัตถุเฉพาะ ให้ดูเอกสารสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างวัตถุ

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุม แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

ใน Visual Basic คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้ นิพจน์สตริง

คุณสมบัติ OLETypeAllowed ของตัวควบคุมต้องถูกตั้งค่าเป็น ลิงก์ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้ ใช้คุณสมบัติ SourceDoc ของตัวควบคุมเพื่อระบุไฟล์ที่จะลิงก์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตะสร้างวัตถุ OLE ที่ลิงก์โดยใช้กรอบวัตถุแบบไม่ผูกที่เรียกว่า OLE1 และปรับขนาดตัวควบคุมให้แสดงเนื้อหาทั้งหมดของวัตถุเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×