คุณสมบัติ 'ใช้การจัดลำดับตาม' (OrderByOn)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ OrderByOn เพื่อระบุว่าคุณสมบัติ ลำดับตาม ของวัตถุสามารถใช้ได้หรือไม่ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.OrderByOn

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ OrderByOn จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True

การตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy จะถูกนำไปใช้ไปเมื่อวัตถุถูกเปิด

No

False

(ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าคุณสมบัติ OrderBy จะไม่ถูกนำไปใช้ไปเมื่อวัตถุถูกเปิด


หมายเหตุ: สำหรับรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ OrderByOn โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติแมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของรายงานได้

สำหรับวัตถุอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ OrderByOn โดยการคลิกปุ่ม เรียงลำดับ ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ หน้าแรก หรือโดยใช้ VBA

เมื่อวัตถุใหม่ถูกสร้าง วัตถุจะสืบทอดคุณสมบัติ RecordSourceFilterOrderByOrderByOn และ FilterOn ของตารางหรือคิวรีที่สร้างวัตถุนั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความที่ระบุสถานะของคุณสมบัติ OrderByOn สำหรับฟอร์ม "รายชื่อผู้รับจดหมาย"

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×