ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสมบัติ AllowBypassKey

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowBypassKey เพื่อระบุว่าจะเปิดใช้งานปุ่ม SHIFT เพื่อข้ามคุณสมบัติเริ่มต้นและแมโคร AutoExec หรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey เป็น เท็จ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามคุณสมบัติเริ่มต้นและแมโคร AutoExec

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AllowBypassKey ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

จริง

เปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

เท็จ

ปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey โดยใช้แมโครหรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) คุณต้องสร้างคุณสมบัติด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • ในฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ .accdb) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้โดยใช้วิธี CreateProperty แล้วทำการผนวกไปยังคอลเลกชัน Properties ของวัตถุ Database

  • ใน โครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันAccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

ข้อสังเกต

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ AllowBypassKey ถูกตั้งค่าเป็น จริง เมื่อคุณแก้ไขจุดบกพร่องของแอปพลิเคชัน

การตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่มีผลจนกว่าจะเปิดฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันในครั้งถัดไป

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกระบวนงานที่ชื่อว่า SetBypassProperty ที่จะข้ามการตั้งชื่อของคุณสมบัติ ชนิดข้อมูล และการตั้งค่า กระบวนงานตามวัตถุประสงค์ทั่วไป ChangeProperty จะพยายามตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey และถ้าไม่พบคุณสมบัติ จะใช้วิธี สร้างคุณสมบัติ เพื่อผนวกคุณสมบัติกับคอลเลกชัน Properties ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่ปรากฎในคอลเลกชัน Properties จนกว่าจะถูกเพิ่ม

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×