คุณสมบัติ AutoTab

นำไปใช้กับ

วัตถุ TextBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AutoTab เพื่อระบุว่า แท็บโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อใส่อักขระสุดท้ายที่อนุญาตโดย รูปแบบการป้อนข้อมูล ของตัวควบคุมกล่องข้อความ แท็บโดยอัตโนมัติย้าย โฟกัส ไปยัง ตัวควบคุม ถัดไปใน ลำดับของแท็บ ของฟอร์ม อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.AutoTab

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AutoTab จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

จริง

สร้างแท็บเมื่อใส่อักขระที่ใช้ได้ล่าสุดในกล่องข้อความ

ไม่ใช่

เท็จ

(ค่าเริ่มต้น) ไม่ต้องสร้างแท็บเมื่อใส่อักขระที่ใช้ได้ล่าสุดในกล่องข้อความ


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์ม, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ได้

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้ โดยใช้ ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น ของตัวควบคุม หรือคุณสมบัติ DefaultControl ในรหัส VBA

คุณสมบัติ AutoTab มีผลต่อการทำงานของแท็บใน มุมมองฟอร์ม และ มุมมองแผ่นข้อมูล

ข้อสังเกต

คุณสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับตัวควบคุม โดยใช้คุณสมบัติ รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณยังสามารถสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่ถูกผูกกับเขตข้อมูลโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรีพื้นฐานของฟอร์ม ถ้าเขตข้อมูลถูกลากไปยังฟอร์มจากรายการเขตข้อมูล รูปแบบการป้อนข้อมูลของเขตข้อมูลจะสืบทอดโดยตัวควบคุมกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AutoTab ถ้าคุณมีกล่องข้อความบนฟอร์มที่คุณมักจะใส่จำนวนอักขระสูงสุดสำหรับแต่ละระเบียน หลังจากที่คุณใส่จำนวนอักขระสูงสุด โฟกัสจะย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปในลำดับแท็บโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับเขตข้อมูล CategoryType ซึ่งต้องมีความยาวห้าอักขระเสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×