คุณสมบัติ Dirty

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Dirty เพื่อกำหนดว่าระเบียนปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การบันทึกครั้งล่าสุดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสอบถามผู้ใช้ว่าตั้งใจเปลี่ยนแปลงระเบียนหรือไม่ และถ้าไม่ ให้อนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายไปยังระเบียนถัดไปโดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.Dirty

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ Dirty จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

จริง

จริง

ระเบียนปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลง

เท็จ

เท็จ

ระเบียนปัจจุบันไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานใน มุมมองฟอร์ม และมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสมบัตินี้สามารถตั้งค่าหรืออ่านได้โดยใช้ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

เมื่อบันทึกระเบียน Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ Dirty เป็น เท็จ เมื่อผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงระเบียน คุณสมบัติจะถูกตั้งค่าเป็น จริง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเปิดใช้งานปุ่ใ btnUndo เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซับรูทีน UndoEdits( ) จะถูกเรียกจากเหตุการณ์ AfterUpdate ของตัวควบคุมกล่องข้อความ การคลิกปุ่ม btnUndo ที่เปิดใช้งานจะกู้คืนค่าดั้งเดิมของตัวควบคุมโดยใช้คุณสมบัติ OldValue

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×