คุณสมบัติ NewRecord

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ NewRecord เพื่อกำหนดว่า ระเบียนปัจจุบัน เป็นระเบียนใหม่หรือไม่ จำนวนเต็ม แบบอ่านอย่างเดียว

นิพจน์.NewRecord

นิพจน์ ที่จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ NewRecord จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

จริง

ระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนใหม่

เท็จ

ระเบียนปัจจุบันไม่ใช่ระเบียนใหม่


หมายเหตุ: คุณสมบัติ NewRecord เป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน มุมมองฟอร์ม และ มุมมองแผ่นข้อมูล ซึ่งไม่พร้อมใช้งานใน มุมมองออกแบบ คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานโดยใช้ แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น

เมื่อผู้ใช้ได้ย้ายไปยังระเบียนใหม่ การตั้งค่าคุณสมบัติ NewRecord จะเป็น จริง ไม่ว่าผู้ใช้จะได้เริ่มแก้ไขระเบียนหรือไม่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้คุณสมบัติ NewRecord เพื่อกำหนดว่าระเบียนปัจจุบันเป็นระเบียนใหม่หรือไม่ กระบวนการ NewRecordMark จะตั้งค่าระเบียนปัจจุบันเป็นตัวแปร intnewrec ถ้าระเบียนดังกล่าวเป็นระเบียนใหม่ ข้อความจะแสดงขึ้นโดยแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการนี้เมื่อเหตุการณ์ Current สำหรับฟอร์มเกิดขึ้น

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×