คุณสมบัติ RecordSource

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ RecordSource เพื่อกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับ ฟอร์ม หรือ รายงาน ได้ อ่าน/เขียน สตริง

นิพจน์.RecordSource

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

การตั้งค่าคุณสมบัติ RecordSourceสามารถเป็นชื่อตาราง ชื่อคิวรี หรือคำสั่ง SQL ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าตัวอย่าง

คำอธิบาย

Employees

ชื่อตารางระบุตาราง Employees เป็นแหล่งข้อมูล

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

คำสั่ง SQL ระบุเขตข้อมูล OrderDate ในตาราง Orders เป็นแหล่งข้อมูล คุณสามารถผูกตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานเข้ากับเขตข้อมูล OrderDate ในตาราง Orders โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource ของตัวควบคุมให้เป็น OrderDate


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ RecordSource โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์มหรือรายงาน, แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ได้

ใน VBA ให้ใช้ นิพจน์สตริง เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานที่เปิดทำให้เกิดการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณสมบัติ Recordset ของฟอร์มตั้งค่าในขณะทำงาน คุณสมบัติ RecordSource ของฟอร์มจะอัปเดต

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลได้ด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติ RecordSource คุณสมบัติ RecordSource ยังมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการสร้างฟอร์มหรือรายงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มที่รวมดีไซน์มาตรฐาน จากนั้นคัดลอกฟอร์มแล้วเปลี่ยนคุณสมบัติ RecordSource เพื่อแสดงข้อมูลจากตาราง คิวรี หรือคำสั่ง SQL อื่น

การจำกัดจำนวนระเบียนที่มีในแหล่งระเบียนของฟอร์มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอปพลิเคชันของคุณทำงานบนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ RecordSource ของฟอร์มเป็นคำสั่ง SQL ที่ส่งกลับระเบียนเดี่ยว และเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนของฟอร์มตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้เลือก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ RecordSource ของฟอร์มเป็นตาราง Customers:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

ตัวอย่างถัดไปเปลี่ยนแหล่งระเบียนของฟอร์มเป็นระเบียนเดียวในตาราง Customers ตามชื่อบริษัทที่เลือกอยู่ในตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม cmboCompanyName กล่องคำสั่งผสมจะเติมด้วยคำสั่ง SQL ที่ส่งกลับ ID ลูกค้า (ในคอลัมน์ที่ผูกไว้) และชื่อบริษัท CustomerID มีชนิดข้อมูลข้อความ

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×