คุณสมบัติ UniqueValues

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ UniqueValues เมื่อคุณต้องการละเว้นระเบียนที่มีข้อมูลซ้ำกันในเขตข้อมูลที่แสดงใน มุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าผลลัพธ์ของคิวรีมีมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล แต่ละค่าจากเขตข้อมูลทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกันสำหรับระเบียนที่จะรวมอยู่ในผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติ UniqueValues นำไปใช้ในการผนวก และคิวรีดำเนินการสร้างตาราง และคิวรีการเลือก

การตั้งค่า

คุณสมบัติ UniqueValues จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ใช่

แสดงเฉพาะระเบียนที่มีค่าของเขตข้อมูลทั้งหมดแสดงอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลโดยไม่ซ้ำกัน

ไม่ใช่

(ค่าเริ่มต้น) แสดงระเบียนทั้งหมด


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ UniqueValues ในแผ่นคุณสมบัติของคิวรีหรือใน มุมมอง SQL ของ หน้าต่างคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อคุณสร้างคิวรีใหม่โดยใช้คำสั่ง SQL DISTINCT จะแสดงความสอดคล้องกับการตั้งค่าของคุณสมบัติ UniqueValues DISTINCTROW จะแสดงความสอดคล้องกับการตั้งค่าของคุณสมบัติ UniqueRecords

ข้อสังเกต

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ UniqueValues เป็น ใช่ ผลลัพธ์ของคิวรีจะไม่สามารถอัปเดตได้ และจะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีโดยผู้ใช้รายอื่น

คุณสมบัติ UniqueValues และ UniqueRecords เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากในแต่ละครั้งจะสามารถตั้งค่าให้เป็น ใช่ ได้เพียงคุณสมบัติเดียว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ UniqueValues เป็น ใช่ Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ UniqueRecords เป็น ไม่ใช่ โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าทั้งสองคุณสมบัติเป็น ไม่ใช่ เมื่อทั้งสองคุณสมบัติถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ ระเบียนทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

เคล็ดลับ

ถ้าคุณต้องการนับจำนวนอินสแตนซ์ของค่าในเขตข้อมูล ให้สร้าง คิวรีแบบใช้หาผลรวม

ตัวอย่าง

คำสั่ง SELECT ในตัวอย่างนี้จะส่งกลับรายการประเทศ/ภูมิภาคที่มีลูกค้า เนื่องจากอาจมีลูกค้าจำนวนมากในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ระเบียนจำนวนมากอาจมีประเทศ/ภูมิภาคเดียวกันในตาราง ลูกค้า อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศ/ภูมิภาคจะแสดงเพียงหนึ่งครั้งในผลลัพธ์คิวรี

ตัวอย่างนี้จะใช้ตาราง ลูกค้า ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้

ประเทศ/ภูมิภาค

ชื่อบริษัท

บราซิล

Familia Arquibaldo

บราซิล

Gourmet Lanchonetes

บราซิล

Hanari Carnes

ฝรั่งเศส

Du monde entier

ฝรั่งเศส

Folies gourmandes

เยอรมนี

Frankenversand

ไอร์แลนด์

Hungry Owl All-Night Grocers


คำสั่ง SQL นี้จะส่งกลับประเทศ/ภูมิภาคในตารางต่อไปนี้:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

หลายประเทศ/ภูมิภาคถูกส่งกลับ

บราซิล

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ไอร์แลนด์


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×