คุณอาจพูดใกล้กับไมโครโฟนมากเกินไป

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ถ้าผู้โทรเข้ารายอื่นร้องเรียนว่าเสียงของคุณขาดๆ หายๆ หรือพวกเขาได้ยินเสียงแตกพร่า คุณจะต้องทำการโทรทดสอบ แล้วปรับการตั้งค่าไมโครโฟนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องปรับอัตราขยายของไมโครโฟนหรือระดับเสียงของการเร่งเสียงไมโครโฟนถ้ามีการตั้งค่าสูงเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ์ดเสียงคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ให้คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เสียง

  3. ในกล่องโต้ตอบ เสียง บนแท็บ การบันทึก ให้เลือกไมโครโฟนของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติไมโครโฟน บนแท็บ ระดับ ให้ปรับระดับไมโครโฟน (และ การเร่งเสียงไมโครโฟน ถ้าพร้อมใช้งาน)

ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าคุณมีกล่องกาเครื่องหมาย การเร่งเสียงไมโครโฟน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้วลองอีกครั้ง

ถ้าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณจ่อไมโครโฟนไว้ใกล้กับปาก ประมาณสองเซนติเมตรหรือห่างจากปากน้อยกว่าหนึ่งนิ้ว ซึ่งจะช่วยกรองเสียงพื้นหลังที่ไม่พึงประสงค์ออกไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรวางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับเสียง

นอกจากนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้นั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 สำหรับรายการอุปกรณ์ที่เหมาะสม ให้ดูที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Microsoft Lync

ก่อนที่จะทำการโทรหรือรับสายอื่น เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ที่เลือก เมื่อต้องการตรวจสอบคุณภาพเสียงให้ทำดังนี้

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง เลือกอุปกรณ์เสียง

  2. คลิกปุ่ม ตรวจสอบคุณภาพการโทร เพื่อทำการโทรทดสอบ และฟังว่าเสียงของคุณเป็นอย่างไรโดยใช้อุปกรณ์ที่เลือกไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×