ค้นหาคำในอรรถาภิธาน

การใช้อรรถาภิธานคุณสามารถค้นหาคำเหมือน (คำที่แตกต่างกันที่มีความหมายเดียวกัน) และข้าม (คำที่มีความหมายตรงกันข้าม)

เคล็ดลับ: ใน Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของ Word, PowerPoint และ Outlook คุณสามารถรับรายการคำเหมือนได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกขวาที่คำและเลือกคำเหมือน แอป Office Online ไม่มีตัวค้นหาคำเหมือน

Word

 1. คลิกคำในเอกสารของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

  คำสั่ง อรรถาภิธาน ในเครื่องมือพิสูจน์อักษรบนแท็บ รีวิว

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าเอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนให้ทำดังนี้

 • ใน Word ๒๐๐๗ให้คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word ๒๐๑๐หรือ Word ๒๐๑๓บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Word ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 • คลิกที่นี่เพื่อเลือกโปรแกรม Office อื่น
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Visio
 1. คลิกคำในเวิร์กบุ๊กของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนให้ทำดังนี้

 • ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel ๒๐๑๐หรือ Excel ๒๐๑๓บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Excel ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกคำในสมุดบันทึกที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน OneNote ๒๐๐๗บนเมนูเครื่องมือให้คลิกการค้นคว้าจากนั้นในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมดให้คลิกอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote ๒๐๑๐บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้าจากนั้นในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมดให้คลิกอรรถาภิธาน

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน OneNote ๒๐๑๓หรือ OneNote ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ข้อความของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนบนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 1. คลิกคำในรายการ Outlook ของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน Outlook ๒๐๐๗บนแท็บข้อความในกลุ่มการพิสูจน์อักษรให้คลิกการสะกดแล้วคลิกอรรถาภิธาน

  ใน Outlook ๒๐๑๐, Outlook ๒๐๑๓หรือ Outlook ๒๐๑๖ให้คลิกแท็บรีวิวจากนั้นคลิกอรรถาภิธาน

  ไอคอน อรรถาภิธาน บน Ribbon ใน Outlook

  หมายเหตุ: ใน Microsoft Outlook บานหน้าต่างอรรถาภิธานหรืองานการค้นคว้าจะพร้อมใช้งานในรายการ Outlook ใหม่ใดๆ--เช่นข้อความหรือรายการปฏิทิน-แต่ไม่ใช่จากหน้าต่างหลักของ Outlook

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ข้อความของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนให้ทำดังนี้

 • ใน Outlook ๒๐๐๗ให้คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook ๒๐๑๐หรือ Outlook ๒๐๑๓บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกคำในงานนำเสนอที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว บน Ribbon ของ PowerPoint

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าเอกสารของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนให้ทำดังนี้

 • ใน PowerPoint ๒๐๐๗ให้คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน PowerPoint ๒๐๑๐หรือ PowerPoint ๒๐๑๓บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Outlook ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกคำในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการค้นหา

  ใน Publisher ๒๐๐๗บนเมนูเครื่องมือให้คลิกการค้นคว้าจากนั้นในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมดให้คลิกอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Publisher ๒๐๑๐บนแท็บหน้าแรกให้คลิกการสะกดแล้วคลิกอรรถาภิธาน

  คำสั่งเมนูอรรถาภิธาน

  ใน Publisher ๒๐๑๓หรือ Publisher ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

 2. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนบนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 1. คลิกคำในไดอะแกรมของคุณที่คุณต้องการค้นหา

 2. ใน Visio ๒๐๐๗บนเมนูเครื่องมือให้คลิกการค้นคว้าจากนั้นในรายการหนังสืออ้างอิงทั้งหมดให้คลิกอรรถาภิธาน

  บานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

  ใน Visio ๒๐๑๐, Visio ๒๐๑๓หรือ Visio ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน

  อรรถาภิธาน บนแท็บ รีวิว ใน Ribbon ของ Visio

 3. เมื่อต้องการใช้คำใดคำหนึ่งในรายการผลลัพธ์หรือเมื่อต้องการค้นหาคำเพิ่มเติมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนที่คำที่คุณเลือกด้วยคำใดคำหนึ่งจากรายการให้ชี้ไปที่คำนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกแทรก

  • เมื่อต้องการคัดลอกและวางคำจากรายการให้ชี้ไปที่รายการนั้นแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคัดลอก จากนั้นคุณสามารถวางคำได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้คลิกคำในรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำในอรรถาภิธานของภาษาอื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าไดอะแกรมของคุณอยู่ในภาษาฝรั่งเศสและคุณต้องการคำเหมือนให้ทำดังนี้

 • ใน Visio ๒๐๐๗ให้คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio ๒๐๑๐หรือ Visio ๒๐๑๓บนแท็บรีวิวให้คลิกการค้นคว้า คลิกตัวเลือกการค้นคว้าในบานหน้าต่างงานการค้นคว้าจากนั้นภายใต้หนังสืออ้างอิงให้เลือกตัวเลือกอรรถาภิธานที่คุณต้องการ

 • ใน Visio ๒๐๑๖บนแท็บรีวิวให้คลิกอรรถาภิธาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานอรรถาภิธานให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์

เรายินดีรับฟัง

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดโดยBenเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์๒๐๑๘เป็นผลมาจากข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณพบว่ามีประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ได้โปรดใช้ตัวควบคุมคำติชมด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถปรับปรุงได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม

ตัวแก้ไข-ผู้ช่วยการเขียนของคุณ

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office ๒๐๑๐และในภายหลัง

จะเกิดอะไรขึ้นกับความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×