ค้นหาบันทึกย่อใน OneNote for Mac

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ OneNote เมื่อเทียบกับสมุดบันทึกที่เป็นกระดาษก็คือ ความสามารถในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการภายในบันทึกย่อทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ใส่คำค้นหาหรือวลีเพื่อค้นหาข้อมูลนั้นในสมุดบันทึกของคุณทันที

เมื่อต้องการค้นหาใน OneNote for Mac ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแถบการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกปุ่ม ค้นหา

 2. เมื่อต้องการเริ่มค้นหา เริ่มพิมพ์คำหรือวลีลงในกล่อง ค้นหา ขณะที่คุณพิมพ์ OneNote แสดงรายการของตำแหน่งที่คุณพิมพ์ข้อความพบ ยิ่งคุณพิมพ์มากเท่าใด การค้นหาของคุณจะเจาะจงมากขึ้นและรายการผลลัพธ์ของคุณจะยิ่งสั้นขึ้นเท่านั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาวลีที่ตรงกันทั้งหมด ให้ใส่ข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ

 3. ถ้าจำเป็น ให้คลิกไอคอนตัวกรองใต้กล่องค้นหา แล้วเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้เพื่อปรับขอบเขตการค้นหา:

  • คลิก สมุดบันทึกทั้งหมด เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าใดๆ ในส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึกเปิดใดๆ เมื่อต้องการยืนยันสมุดบันทึกที่คุณเปิด ให้คลิกปุ่ม แสดงการนำทาง ปุ่มการนำทางปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

  • คลิก สมุดบันทึกปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนของสมุดบันทึกที่คุณทำงานอยู่

  • คลิก กลุ่มส่วนปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนของกลุ่มส่วนที่คุณทำงานอยู่

  • คลิก ส่วนปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนปัจจุบัน

  • คลิก หน้าปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลในหน้าปัจจุบันเท่านั้น

 4. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหาที่ด้านล่างกล่องค้นหา ให้คลิกที่รายการใดๆ เพื่อไปยังบันทึกย่อที่ตรงกัน ผลลัพธ์บนหน้าของคุณจะถูกเน้นเป็นสีเหลือง ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาคำหรือวลีในหน้าได้อย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปยังผลลัพธ์อื่น เพียงแค่คลิกในรายการ และ OneNote จะแสดงรายการที่ตรงกันที่พบบนหน้าหรือส่วนดังกล่าว เมื่อต้องการเริ่มต้นการค้นหาใหม่ ให้คลิก X แล้วพิมพ์คำหรือวลีค้นหาใหม่ ถ้าจำเป็น ให้ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 เพื่อปรับขอบเขตการค้นหาก่อนค้นหาบันทึกย่อของคุณอีกครั้ง

ค้นหาแท็ก

คุณสามารถค้นหาแท็กที่ใช้ในสมุดบันทึกของคุณได้

 1. บนแถบการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกปุ่ม ค้นหา

 2. คุณสามารถคลิกหนึ่งในแท็กที่ใช้อยู่ในสมุดบันทึกของคุณที่ด้านล่างของรายการค้นหา โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อแท็กในกล่องค้นหา

  คลิกหนึ่งในแท็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อดูหน้าที่ใช้แท็กดังกล่าว OneNote จะเปิดหน้าที่คุณเลือก แล้วเน้นข้อความที่ตรงกับการค้นหาของคุณบนหน้าดังกล่าว

 3. ถ้าจำเป็น ให้ปรับขอบเขตการค้นหาโดยการคลิกไอคอนตัวกรองใต้กล่องค้นหา

  • คลิก สมุดบันทึกทั้งหมด เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าใดๆ ในส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึกเปิดใดๆ เมื่อต้องการยืนยันสมุดบันทึกที่คุณเปิด ให้คลิกปุ่ม แสดงการนำทาง ปุ่มการนำทางปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

  • คลิก สมุดบันทึกปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนของสมุดบันทึกที่คุณทำงานอยู่

  • คลิก กลุ่มส่วนปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนของกลุ่มส่วนที่คุณทำงานอยู่

  • คลิก ส่วนปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าในส่วนปัจจุบัน

  • คลิก หน้าปัจจุบัน เพื่อค้นหาข้อมูลในหน้าปัจจุบันเท่านั้น

 4. นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแท็กได้โดยการพิมพ์ชื่อแท็กในกล่องค้นหา แล้วคลิกแท็บ แท็ก เพื่อดูหน้าที่ใช้แท็กดังกล่าว OneNote จะเปิดหน้าที่คุณเลือก แล้วเน้นข้อความที่ตรงกับการค้นหาของคุณบนหน้าดังกล่าว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×