จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้ Visual Basic Editor

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถบันทึก สร้าง และแก้ไขแมโครที่สามารถทำงานในแอปพลิเคชัน Office โดยอัตโนมัติได้ บทความนี้อธิบายตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาวิธีใช้เมื่อคุณใช้ Visual Basic Editor ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Office ของคุณ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แมโครและโค้ด ให้คลิก Visual Basic

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Access มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Access ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Access

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Excel มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Excel ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Excel

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Outlook มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Outlook ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Outlook

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ PowerPoint มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ PowerPoint ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ PowerPoint

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Visio มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Visio ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Visio

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Word มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Word ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Word

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Access มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Access ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Access

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Excel มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Excel ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Excel

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Outlook มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Outlook ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Outlook

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ PowerPoint มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ PowerPoint ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ PowerPoint

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Visio มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Visio ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Visio

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ถ้าคุณไม่เคยใช้วิธีใช้ VBA ของ Word มาก่อน คุณจะถูกขอให้เลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงวิธีใช้

 4. ในเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ Word ให้ขยาย การอ้างอิง VBA ของ Word

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เรียกดูเพื่อค้นหาแนวคิด ขั้นตอน หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรีในกล่อง ค้นหา ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก กำหนด Ribbon เอง จากนั้น ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  3. คลิก ตกลง

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic

 2. ใน Visual Basic Editor บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในหน้าต่าง วิธีใช้ ให้คลิก การอ้างอิง VBA ของ Access

 4. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

  2. คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ อื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

  2. คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก การอ้างอิงถึงนักพัฒนา

  ฉันจะใช้โหมดนักพัฒนาได้อย่างไร

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้ในโหมดนักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง วิธีใช้ ให้คลิก การอ้างอิงภาษาของ Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

   หมายเหตุ: Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์วิธีการ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน คำสั่ง หรือวัตถุที่คุณต้องการวิธีใช้ หรือพิมพ์คิวรี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×