งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

การสร้างงานที่มอบหมาย

เมื่อต้องการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ ไปที่หน้า งานที่มอบหมาย แล้วเลือก งานที่มอบหมายใหม่

คำสั่งงานที่มอบหมายใหม่

พิมพ์ชื่องานที่มอบหมายใหม่

 • พิมพ์ชื่อของงานที่มอบหมายใหม่

 • เลือกวันและเวลาครบกำหนดส่งงานที่มอบหมาย

 • พิมพ์คำอธิบายหรือคำสั่งหากคุณต้องการใส่

 • เมื่อต้องการแนบไฟล์ ลิงก์ หรือสมุด บันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote ให้คลิกที่ แนบ จากนั้นให้เลือกรายการคุณต้องการแนบ

  คลิก แนบ เพื่อแนบไฟล์ ลิงก์ หรือสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote

  • เลือก ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน ถ้าคุณอยากให้นักเรียนแก้ไขและส่งไฟล์ของตนเอง อย่างเช่น แบบทดสอบหรือเวิร์กชีต จะเป็นการสร้างสำเนาของเอกสารที่มอบหมายใน OneDrive ของนักเรียน

  • ไม่ต้องเลือก ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน ถ้าทรัพยากรนั้นไม่จำเป็นต้องมีไฟล์แยกกัน เช่น คำสั่งหรือแผนที่เพื่อใช้อ้างอิง

 • เลือกชั้นเรียนที่จะได้รับงานที่มอบหมาใต้ โพสต์ไปที่

 • กาเครื่องหมายว่าจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับงานที่มอบหมายนี้หรือไม่

 • เลือก เสร็จสิ้น

  เลือกชั้นเรียนที่ต้องการติดประกาศ

ให้เกรดงานที่มอบหมาย

เมื่อต้องการดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย ให้คลิกที่งานที่มอบหมายจากหน้า งานที่มอบหมาย

แท็บรายละเอียดและการส่งงาน

แท็บ รายละเอียด จะแสดงทรัพยากรและสิ่งที่แนบมา การสนทนา (ถ้าเปิดอยู่) และการแบ่งเกรดงานที่มอบหมาย สามารถแก้ไขหรือลบงานที่มอบหมายจากที่นี่ได้ด้วย

แท็บ ส่ง จะแสดงนักเรียนที่ได้ส่งงานที่มอบหมาย พร้อมทั้งสถานะ และเกรด

เลือก จัดการ จากนั้นคลิก ส่งออกทั้งหมด

จากแท็บ ส่ง คุณสามารถ:

 • กำหนดเกรดสูงสุด (ค่าเริ่มต้นคือ 100)

 • ใส่เกรด

 • คืนงานที่มอบหมายให้นักเรียนทบทวนหรือทำใหม่

 • เขียนข้อความส่วนตัวถึงนักเรียน

 • ส่งออกเกรดเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าลงในสมุดพก เมื่อต้องการส่งออกไฟล์ CSV ให้เลือก จัดการ > ส่งออกทั้งหมด

งานที่มอบหมาย: ประสบการณ์การใช้งานสำหรับนักเรียน

ตามค่าเริ่มต้น งานที่มอบหมายทั้งหมดที่ต้องทำจะแสดงใต้แท็บสิ่งที่ต้องทำ ในหน้างานที่มอบหมาย จะดูเป็นรายการพร้อมคำอธิบายสั้นๆ หรือในดูในมุมมองบัตรซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายในอดีต ให้เลือกแท็บ ในอดีต ซึ่งจะแสดงงานที่มอบหมายทั้งหมดในอดีตไม่ว่าจะได้ส่งหรือไม่

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย ให้เลือกงานที่มอบหมาย

 • เมื่อต้องการดูทรัพยากรใดๆ ของงานที่มอบหมาย ให้คลิกแท็บ ทรัพยากร

 • เมื่อต้องการดู แก้ไข หรือสร้างงานสำหรับงานที่มอบหมาย ให้เลือก งานของฉัน

 • เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์ที่คุณได้สร้างไว้แล้ว ให้เลือก เพิ่มสิ่งที่มีอยู่, จากนั้นเรียกดูไฟล์หรือเนื้อหานั้น

 • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ใหม่ ให้เลือก สร้างใหม่ แล้วเลือกแอป

 • เมื่อต้องการส่งงานที่มอบหหมาย ให้เลือก ส่งงาน แล้วเลือก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×