จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

งานพื้นฐานใน OneNote สำหรับ Windows 10

งานพื้นฐานใน OneNote สำหรับ Windows 10

บทความนี้จะสรุปงานพื้นฐานและคำสั่งเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน OneNote สำหรับ Windows 10 ได้ ถ้าสิ่งที่คุณกำลังค้นหาไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ ให้ใช้กล่องค้นหาที่มุมขวาบนของหน้านี้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างสมุดบันทึกใหม่

OneNote สำหรับ Windows 10 จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบน Windows 10 เมื่อคุณใช้งานเป็นครั้งแรก สมุดบันทึกเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นไว้ให้คุณ คุณสามารถใช้สมุดบันทึกเริ่มต้นนี้ แล้วเพิ่มหน้าของคุณ หรือคุณสามารถสร้างสมุดบันทึกเปล่าใหม่ได้ตลอดเวลา

 1. บนหน้าใดก็ได้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก + สมุดบันทึก

 3. ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ แล้วคลิก สร้างสมุดบันทึก

  OneNote จะสลับไปยังสมุดบันทึกใหม่ ซึ่งมีส่วนใหม่และหน้าเปล่าใหม่

สลับสมุดบันทึก

เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างสมุดบันทึกจำนวนมาก ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าใดก็ได้ ให้คลิกปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

 2. ในบานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกชื่อสมุดบันทึกที่คุณต้องการสลับไปใช้งาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นสมุดบันทึกที่คุณต้องการ ให้เลือก สมุดบันทึกเพิ่มเติม

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการใช้บันทึกย่อที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกหรือแตะส่วนหัวของหน้าที่ด้านบนของหน้า (เหนือตราประทับวันที่และเวลา) เพื่อพิมพ์ชื่อหน้า

 • คลิกหรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าปัจจุบัน แล้วเริ่มพิมพ์

 • คลิกหรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าเดียวกันเพื่อเริ่มต้นบันทึกย่อใหม่แล้วเริ่มพิมพ์

 • ใช้ปากกาหรือสไตลัสที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณในการเขียนบันทึกย่อด้วยลายมือลงบนหน้าจอสัมผัสโดยตรง ถ้าคุณต้องการใช้นิ้วของคุณวาดหรือเขียน ให้คลิกแท็บ วาด แล้วคลิกหรือแตะไอคอน วาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัส ไอคอน วาด บนเมนู วาด

จัดเก็บบันทึกย่อ

จะไม่มีปุ่ม บันทึก ใน OneNote สำหรับ Windows 10 เนื่องจาก OneNote จะบันทึกและซิงค์ทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเพิ่งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ให้คลิกหรือแตะปุ่ม เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ ใน OneNote บริเวณใกล้กับมุมขวาบนของหน้าต่างแอป

เลือกข้อความโดยการสัมผัส

เมื่อต้องการเลือกข้อความบนหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. แตะสองครั้งที่ข้อความที่คุณต้องการเลือก

 2. ปรับการเลือกของคุณโดยการลากจุดจับการเลือกทั้งสองจุดไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการเลือก

เมื่อเลือกบรรทัดข้อความหรือย่อหน้าข้อความแล้ว คุณสามารถตัด คัดลอก จัดรูปแบบ ย้าย หรือลบข้อความนั้นๆ ได้

จัดรูปแบบข้อความ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ (ถ้าใช้เมาส์และคีย์บอร์ด ให้คลิกและลาก ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัส ให้แตะสองครั้งที่คำแล้วลากจุดจับส่วนที่เลือก)

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ (ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ สี รายการ การเยื้อง และอื่นๆ)

ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบที่คุณเพิ่งนำไปใช้ ให้คลิกหรือแตะปุ่ม เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ ใน OneNote บริเวณใกล้กับมุมขวาบนของหน้าต่างแอป

เน้นบันทึกย่อของคุณด้วยหมึก

เมื่อต้องการเน้นข้อมูลสำคัญในบันทึกย่อของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ในแท็บ การวาด ให้คลิกหรือแตะไอคอน วาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัส ไอคอน วาด บนเมนู วาด

 2. เลือกไอคอนปากกาเน้นข้อความทางด้านซ้าย แล้วเลือกสีและความหนาที่คุณต้องการใช้

 3. ใช้ปากกาหรือสไตลัสที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือใช้ปลายนิ้วของคุณหรือเมาส์ในการเน้นส่วนใดก็ตามของบันทึกย่อของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิกหรือแตะ วาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัส ไอคอน วาด บนเมนู วาด อีกครั้งเพื่อปิดโหมดการวาด

ถ้าคุณต้องการนำสิ่งใดก็ตามที่คุณวาดหรือเน้นออก ให้คลิกหรือแตะปุ่ม ยางลบ บนแท็บ วาด เมื่อเลือกยางลบ ให้แตะเส้นของปากกาเน้นข้อความที่คุณต้องการลบ

เพิ่มแท็ก

แท็กช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายและแสดงการจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อเพื่อให้คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายในภายหลัง

 1. เมื่อต้องการแท็กบันทึกย่อ ให้คลิกหรือแตะบรรทัดข้อความที่คุณพิมพ์หรือเขียน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหรือแตะแท็ก สิ่งที่ต้องทำ กล่องกาเครื่องหมาย สิ่งที่ต้องทำ เพื่อเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายไว้ด้านหน้าของบรรทัดข้อความ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับรายการงานที่คุณต้องทำให้เสร็จ

  • คลิกหรือแตะลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอน สิ่งที่ต้องทำ แล้วเลือกหนึ่งในแท็กอื่นๆ (สำคัญคำถามเร่งด่วนที่ติดต่อที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์)

หมายเหตุ: แท็ก สิ่งที่ต้องทำ จะเป็นแบบโต้ตอบ คุณสามารถคลิกหรือแตะแท็กเพื่อเลือก (หรือยกเลิกการเลือก) กล่องเพื่อทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอัปเดตอยู่เสมอ

เพิ่มลิงก์

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในการแสดงตัวอย่าง OneNote สำหรับ Windows 10 เพื่อให้ข้อความกลายเป็นลิงก์ได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ (ถ้าใช้เมาส์และคีย์บอร์ด ให้คลิกและลาก ถ้าใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัส ให้แตะสองครั้งที่คำแล้วลากจุดจับส่วนที่เลือก)

 2. คลิกหรือแตะ แทรก > ลิงก์

 3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนคำที่แสดงในกล่อง ข้อความที่จะแสดง

 4. พิมพ์ URL ในกล่อง ที่อยู่ แล้วคลิกหรือแตะ แทรก

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มพิมพ์ URL ลงในบันทึกย่อของคุณ (ตัวอย่างเช่น www.onenote.com) OneNote จะเปลี่ยนข้อความเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ การแตะหรือการคลิกลิงก์ที่ถูกจัดรูปแบบไว้จะเปิดปลายทางของลิงก์ในเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

แทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปภาพจากกล้องของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจากไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากกล้องของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนหน้าใดๆ ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกหรือแตะ กล้อง

 3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้อนุญาตให้ OneNote ใช้กล้องของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เมื่อรูปในขณะนั้นปรากฏในกล้องของคุณ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อถ่ายรูป

 5. คลิกหรือแตะ แทรกทั้งหมด เพื่อแทรกรูปภาพที่ถ่าย

หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีกล้อง แต่คุณไม่เห็น กล้อง เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน แสดงว่า OneNote ต้องการสิทธิ์ในการใช้กล้องในอุปกรณ์ กดปุ่ม WINDOWS แล้วไปที่ ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > กล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าตัวเลือก กล้อง เป็น เปิด และในรายการแอปทางด้านล่าง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า OneNote เป็น เปิด

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าใดๆ ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนเมนู หน้าแรก ให้แตะ รูปภาพ

 3. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แตะรูปภาพเพื่อเลือก แล้วแตะ เปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพที่อยู่ในบันทึกย่อของคุณ ให้แตะเพื่อเลือกรูปภาพนั้นก่อน หลังจากที่รูปภาพถูกเลือกแล้ว คุณสามารถปรับขนาด ย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆ บนหน้า หรือแท็กรูปภาพก็ได้ กดรูปภาพค้างไว้เพื่อเปิดเมนูที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม รวมถึง รูปภาพ จากเมนู รูปภาพ คุณสามารถหมุนรูปภาพได้

แทรกเอกสารหรือไฟล์ลงในบันทึกย่อ

เมื่อต้องการแทรกเอกสารหรือไฟล์ลงใน OneNote ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าใดๆ ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเอกสารหรือไฟล์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกหรือแตะ รูปภาพ

 3. นำทางไปที่ตำแหน่งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก เลือกรายการนั้น แล้วคลิกหรือแตะ เปิด

แทรกตาราง

เมื่อต้องการเพิ่มตารางใหม่ลงในบันทึกย่ิอ ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าใดๆ ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. แตะเมนู แทรก แล้วแตะ ตาราง

  OneNote จะสร้างตารางขนาดเล็กที่มีหนึ่งแถวสองคอลัมน์

 3. แตะที่เซลล์แรก แล้วเริ่มพิมพ์

เมื่อต้องการย้ายไปยังคอลัมน์ถัดไป (หรือสร้างคอลัมน์ใหม่) ให้กดปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ดของคุณ เมื่อต้องการสร้างแถวของเซลล์ใหม่ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในเซลล์สุดท้ายด้านขวามือ แล้วกด Enter ถ้าคุณไม่มีคีย์บอร์ด ให้คลิกแท็บ ตาราง เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือจัดรูปแบบตาราง

เพิ่มหน้าใหม่

คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อลงในหน้าได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่การเพิ่มหน้าลงในสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้

เมื่อต้องการเพิ่มหน้าใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ที่ด้านล่างของรายการหน้าทางด้านซ้ายของหน้าต่างแอป ให้คลิกหรือแตะ + หน้า

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ ก่อนอื่น ให้คลิกหรือแตะปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าต่างแอป OneNote

 2. เมื่อหน้าใหม่ปรากฎขึ้น ให้พิมพ์ชื่อหน้าเหนือตราประทับวันที่และเวลา

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของหน้าได้โดยการลากชื่อหน้าขึ่นและลงในรายการ

เพิ่มส่วนใหม่

คุณสามารถเก็บหน้าทั้งหมดของคุณไว้ในส่วนสมุดบันทึกเดียวได้ แต่การเพิ่มส่วนเพิ่มเติมเรื่อยๆ เมื่อสมุดบันทึกของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นจะช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ได้

เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ที่ด้านล่างของรายการส่วนทางด้านซ้ายของหน้าต่างแอป ให้คลิกหรือแตะ + ส่วน

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ ก่อนอื่น ให้คลิกหรือแตะปุ่ม แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าต่างแอป OneNote

 2. เมื่อส่วนใหม่ปรากฎขึ้น ให้พิมพ์ชื่อใหม่เพื่ออธิบายเกี่ยวกับบันทึกย่อที่คุณจะเก็บไว้ในส่วนใหม่ แล้วกด Enter

ส่วนใหม่ที่จะมีหน้าเปล่าอยู่หน้าเดียว คุณสามารถเริ่มการจดบันทึกย่อบนหน้านี้และเพิ่มหน้าเพิ่มเติมได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของส่วนได้โดยการลากชื่อส่วนขึ่นและลงในรายการ

พิมพ์บันทึกย่อ

ข้อดีของ OneNote คือคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์อะไรเลย บันทึกย่อของคุณทั้งหมดสามารถค้นหาและแชร์ทางออนไลน์ได้ง่าย

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใช้สำเนาเอกสารของหน้าในสมุดบันทึกของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอป ให้คลิกหรือแตะปุ่ม . . . แล้วเลือก พิมพ์

 3. ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้น ให้เลือกเครื่องพิมพ์และตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิกหรือแตะ พิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×