ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

งานพื้นฐานใน OneNote for Mac

OneNote for Mac เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่ให้คุณจดบันทึกและเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียว ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการจดจำและจัดการในชีวิตของคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน

บันทึกย่อจะง่ายต่อการจัดระเบียบพิมพ์และแชร์และคุณสามารถค้นหาและค้นหาข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณจะได้บันทึกไว้ในตำแหน่งเดิมแล้วก็ตาม

ที่สุดของทั้งหมดสมุดบันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้แบบออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน OneNote บน Mac ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านล่างบางส่วน

พิมพ์บันทึกย่อ

เมื่อคุณพร้อมที่จะจดบันทึกย่อใน OneNote แล้ว ให้ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่ใดก็ได้บนหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

 • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกย่ออื่นที่อื่นบนหน้าให้คลิกในตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้วเริ่มพิมพ์ที่นั่น

 • เมื่อต้องการย้ายข้อความใดๆที่คุณได้พิมพ์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนหน้าให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายบันทึกย่อทั้งหมดให้ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่ด้านบนสุดของบันทึกย่อจนกว่าคอนเทนเนอร์บันทึกย่อจะปรากฏอยู่รอบๆแล้วลากด้านบนของคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • เมื่อต้องการย้ายบรรทัดเดียวของบันทึกย่อเช่นข้อมูลในรายการให้ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือบรรทัดจนกว่าตัวบ่งชี้การเลือกจะปรากฏทางด้านซ้ายของบันทึกย่อแล้วลากตัวบ่งชี้ส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่เช่นไปยังรายการอื่น

เคล็ดลับ: แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่การตั้งชื่อให้แต่ละหน้าในสมุดบันทึกของคุณก็เป็นสิ่งที่ดี คลิกที่เส้นที่แสดงเหนือตราประทับวัน/เวลาที่สร้างหน้า ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของหน้า จากนั้นพิมพ์คำอธิบาย (เช่น หน้าแนวฝึกซ้อม) แล้วกด Return ชื่อหน้าจะยังปรากฎในรายการหน้าแนวตั้งอีกด้วย

แทรกลิงก์

เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ข้อความที่ OneNote รับรู้ว่าเป็นลิงก์ ข้อความนั้นจะถูกจัดรูปแบบเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ www.onenote.com ลงในบันทึกย่อ OneNote จะเปลี่ยนให้เป็นลิงก์ที่สามารถคลิกได้ การคลิกลิงก์ในตัวอย่างนี้จะเปิดเว็บไซต์ของ OneNote ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณยังสามารถแทรกลิงก์ลงในบันทึกย่อด้วยตนเองจากข้อความที่คุณพิมพ์หรือรูปภาพที่คุณแทรกได้อีกด้วย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการสร้างลิงก์

 2. คลิก แทรก > ลิงก์

 3. ในกล่องโต้ตอบลิงก์ที่เปิดขึ้นให้พิมพ์ปลายทางของลิงก์ลงในเขตข้อมูลที่อยู่(ตัวอย่างเช่นhttp://www.onenote.comหรือที่อยู่เว็บที่คล้ายกัน)

 4. ถ้าจำเป็นให้ตรวจสอบว่าข้อความที่จะแสดงเขตข้อมูลมีข้อความที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับลิงก์ ถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนข้อความ

 5. คลิก ตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกลิงก์ในสมุดบันทึก

แนบไฟล์ลงในบันทึกย่อ

OneNote สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหรือโครงการทั้งหมดของคุณรวมกันไว้ในที่เดียว รวมถึงไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่คุณสามารถแนบกับบันทึกย่อของคุณได้

ทำดังต่อไปนี้:

 1. ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแนบไฟล์หรือเอกสารบนหน้าใดก็ได้

 2. บนแท็บแทรกให้คลิกไฟล์ เมื่อต้องการแทรกไฟล์ PDF ให้คลิกPDF

 3. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ แล้วคลิก แทรก

  ไฟล์ที่แทรกจะแสดงเป็นไอคอนบนหน้า ดับเบิลคลิกที่ไอคอนใดๆ เพื่อเปิดไฟล์

สิ่งสำคัญ: ไฟล์ที่แนบที่แทรกไว้เป็นเพียงสำเนาคัดลอกของไฟล์ต้นฉบับ OneNote จะไม่อัปเดตสำเนาโดยอัตโนมัติ ถ้าไฟล์ต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงที่แหล่งข้อมูลของไฟล์นั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกไฟล์ใน OneNote

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกไฟล์ PDF

แทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปถ่ายและรูปภาพทุกชนิดได้ทุกที่ในบันทึกย่อของคุณ

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพบนหน้าใดก็ได้

 2. คลิก แทรก > รูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ ให้คลิกเพื่อเลือกอย่างน้อยหนึ่งรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพใน OneNote

แทรกตาราง

ตารางเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการข้อมูลในหน้า คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการแทรกเส้นตารางแบบง่ายๆ แล้วกำหนดขนาดและลักษณะที่ปรากฏของเส้นตารางนั้น

 1. ให้เลือกทำดังนี้

  • บน Ribbon ให้คลิกที่แท็บ แทรก แล้วคลิกปุ่ม ตาราง เพื่อวาดตารางในขนาดคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น สำหรับตารางที่มี 4 คอลัมน์และ 3 แถว ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ไปบนเส้นตาราง แล้วคลิกปุ่มเมาส์เมื่อคุณเห็นข้อความยืนยันตาราง 4 x 3

  • คลอก แทรก > ตาราง บนแถบเมนูเพื่อแทรกตารางริ่มต้นที่มี 4 คอลัมน์และ 4 แถว

  • ขณะที่พิมพ์ข้อความบนหน้าปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเริ่มต้นตารางใหม่ที่มีสองคอลัมน์ ข้อความที่คุณพิมพ์แล้วจะถูกวางในคอลัมน์แรก และ OneNote จะแทรกคอลัมน์ที่สองลงทางด้านขวาของข้อความนั้น การกดแป้น Tab อีกครั้งจะเพิ่มคอลัมน์ใหม่อีกคอลัมน์ และการกดแป้น Return ที่ส่วนท้ายของแถวจะเพิ่มแถวใหม่ใต้แถวนั้น

 2. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตารางหรือส่วนใดๆ ของตาราง ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแท็บ ตาราง ที่จะปรากฏขึ้นบน Ribbon ในขณะนี้ แล้วคลิกคำสั่งที่คุณต้องการนำไปใช้กับเซลล์ที่คุณเลือก

  • กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์ที่คุณเลือก จากนั้นชี้ไปที่ ตาราง แล้วใช้คำสั่งที่ปรากฏบนเมนู

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างตารางที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองคุณสามารถคัดลอกการเลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบจากเวิร์กชีต Microsoft Excel แล้ววางลงใน OneNote ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตารางใน OneNote

เพิ่มหน้าใหม่

คุณสามารถเพิ่มหน้าได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อเพิ่มที่ว่างในสมุดบันทึกของคุณ

 1. คลิกที่แท็บของส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า แล้วเลือกทำดังนี้

  • คลิก ไฟล์ > หน้าใหม่ บนแถบเมนู

  • ที่ด้านล่างของรายการหน้าแนวตั้งทางด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มหน้า

  • กด Command-N บนคีย์บอร์ดของคุณ

 2. นำชื่อหน้าไปใช้เมื่อหน้าใหม่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่เส้นที่แสดงเหนือตราประทับวัน/เวลาที่สร้างหน้า ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของหน้า จากนั้นพิมพ์คำอธิบายของบันทึกย่อที่จะอยู่ในหน้านั้น แล้วกด Return

เคล็ดลับ:  หน้าใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของรายการหน้าในส่วนปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของหน้า ให้ลากชื่อหน้าใดๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ในรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหน้าใน OneNote

เพิ่มส่วนใหม่

ส่วนใน OneNote เหมือนกับแถบสีในสมุดบันทึกที่เป็นกระดาษแบบที่มี 5 ส่วนที่มีคอลเลกชันของหน้าแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม ใน OneNote จะคุณสามารถมีส่วนต่างๆ ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

 1. ให้เลือกทำดังนี้

  • คลิก ไฟล์ > ส่วนใหม่ บนแถบเมนู

  • ที่ด้านล่างของรายการส่วนแนวตั้งให้คลิกเพิ่มส่วน

  • กด Command + T บนคีย์บอร์ดของคุณ

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนใหม่ แล้วกด Return

ส่วนใหม่จะมีหน้าใหม่เปล่าหนึ่งหน้าเสมอ คุณสามารถเริ่มจดบันทึกบนหน้านี้ สร้างบันทึกย่อของคุณเอง หรือย้ายหน้าจากส่วนอื่นลงในส่วนใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างส่วนใน OneNote

เรียนรู้วิธีการสร้างสมุดบันทึกใหม่

จัดเก็บบันทึกย่อ

OneNote ไม่มีปุ่ม บันทึก เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องบันทึกงานของคุณใน OneNote เช่นเดียวกับที่คุณทำบนแอปอื่นๆ

เมื่อคุณทำงานในสมุดบันทึกของคุณ OneNote จะบันทึกทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับโครงการความคิดและแนวคิดของคุณ

คุณสามารถใช้ปุ่มเลิกทำที่อยู่ที่ด้านบนซ้ายเพื่อแปลงกลับการแก้ไขล่าสุดได้ตลอดเวลา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ถ้าบทความความนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหานัก โปรดลองทำดังต่อไปนี้

 • ในแถบเมนู OneNote ให้คลิก วิธีใช้ > ค้นหา เพื่อใส่คำสำคัญหรือวลีที่อธิบายสิ่งที่คุณกำลังค้นหา คุณยังสามารถส่งคำติชมเกี่ยวกับเอกสารประกอบของเราได้ โดยการตอบแบบสอบถามสั้นๆ ที่อยู่ที่ส่วนท้ายของบทความ

 • ตรวจดูคำตอบล่าสุดในคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ OneNote for Mac

 • ดูและโพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน OneNote for Mac เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติมจากผู้ใช้ OneNote ที่มีประสบการณ์และสมาชิกในทีมผลิตภัณฑ์ OneNote

 • ไปที่ Answer Desk เพื่อดูรายการตัวเลือก การสนับสนุน เพิ่มเติม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่ OneNote

เริ่มต้นใช้งาน OneNote ใหม่

สร้างสมุดบันทึกใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×