งานพื้นฐานใน PowerPoint สำหรับเว็บ

ด้วย PowerPoint สำหรับเว็บ คุณจะสร้างงานนำเสนอได้จากในเว็บเบราว์เซอร์ งานนำเสนอจะถูกเก็บไว้ใน OneDrive ของคุณ และคุณสามารถแก้ไขและแชร์แบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อื่นๆ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการสร้างและแสดงงานนำเสนอ เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำชี้แนะโดยละเอียด

ถ้าคุณมีงานนำเสนอที่เปิดในโหมดดูอย่างเดียว คุณสามารถเลือก แก้ไขในเบราว์เซอร์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเบราว์เซอร์ของคุณได้

 1. เลือก แก้ไขงานนำเสนอ

  แก้ไขงานนำเสนอเพื่อเลือกแก้ไขในเบราว์เซอร์
 2. เลือก แก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์แบบออนไลน์ที่เก็บงานนำเสนอไว้ ให้คลิก OneDrive ในมุมบนซ้าย

ตำแหน่งที่ตั้ง OneDrive

เมื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น คุณสามารถลบเอกสาร เปิดเอกสารอื่น หรือนำทางไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ 

PowerPoint มาพร้อมกับ ธีม—ชุดของแบบแผนชุดสีและเค้าโครงสไลด์ที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ เพียงแค่เลือกธีม และทุกสไลด์ของคุณจะเป็นไปตามลักษณะที่คุณเลือก

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกธีม

  เลือกธีม

 2. ทุกธีมมีโทนสีที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 สี ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากในกลุ่มโทนสี

  เลือกโทนสี

เค้าโครงสไลด์แต่ละรายการมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ รูปร่าง และอื่นๆ เลือกเค้าโครงที่เข้ากับเนื้อหาที่คุณวางแผนจะนำเสนอได้ดีที่สุด

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง ในกลุ่ม สไลด์

 3. เลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เปลี่ยนเค้าโครง

  เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของสไลด์ บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ขนาดสไลด์ เพื่อกำหนดค่า

  ขนาดสไลด์

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

สำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในบรรทัดข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในกลุ่ม ย่อหน้า

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  แทรกรูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เรียกดูรูปที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก เปิด

สำหรับการเปลี่ยนที่ราบรื่นและเคลื่อนไหวได้ระหว่างสไลด์ ให้เพิ่มการเปลี่ยน

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยนลงไป

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้เลือกการเปลี่ยนที่ต้องการ

  เมื่อต้องการเปิดแกลเลอรีทั้งหมดของตัวเลือกการเปลี่ยน ให้คลิกลูกศรชี้ลงที่ด้านขวาสุด

  เมื่อต้องการเปิดแกลเลอรีทั้งหมดของตัวเลือกการเปลี่ยน ให้คลิกลูกศรชี้ลงที่ด้านขวาสุด

 3. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ การเปลี่ยน ให้เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกภาพเคลื่อนไหว

  เพิ่มภาพเคลื่อนไหว
 3. เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้ ให้คลิกลูกศรชี้ลงบน ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ และทำการเลือก

  เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ PowerPoint สำหรับเว็บ ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บการนำเสนอสไลด์ ให้เลือกเล่นจากเริ่มต้นหรือเล่นจากสไลด์ปัจจุบัน

เล่นตั้งแต่เริ่มต้นหรือเล่นจากสไลด์ปัจจุบัน

(ถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย คุณจะไม่มีแท็บการนำเสนอสไลด์ ให้ใช้แท็บมุมมองเพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์แทน)

เมื่อต้องการนำทางในการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของสไลด์ ปุ่มนำทางห้าปุ่ม (รวมถึงก่อนหน้า และ ถัดไป ที่จุดสิ้นสุดด้านซ้าย) จะปรากฏขึ้น:

เครื่องมือการนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ

เมื่อต้องการไปยังสไลด์ใดๆ ในงานนำเสนอ ให้คลิกขวาที่สไลด์ปัจจุบัน จากนั้นเลือก ไปยังสไลด์

ไปยังสไลด์โดยไม่เรียงตามลำดับ

ใส่หมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการไปลงในกล่อง สไลด์ แล้วเลือก ตกลง

ใส่หมายเลขสไลด์

ขณะที่คุณทำงานกับงานนำเสนอของคุณใน OneDrive คุณอาจต้องการแชร์งานนำเสนอนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเห็นหรือทำงานร่วมกับคุณได้

 1. เลือกงานนำเสนอของคุณใน OneDrive แล้วคลิกแท็บ แชร์

 2. ด้านล่าง แชร์ ให้คลิก รับลิงก์

  • เมื่อต้องการแชร์สำเนางานนำเสนอแบบดูอย่างเดียวของคุณ ที่ด้านล่าง เลือกตัวเลือก ให้คลิก ดูเท่านั้น

   เลือก ดูเท่านั้น เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นเห็นไฟล์ของคุณ

  • เมื่อต้องการให้บุคคลอื่นดูและแก้ไขสำเนางานนำเสนอของคุณ ที่ด้านล่าง เลือกตัวเลือก ให้คลิก แก้ไข

   เลือก แก้ไข เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ของคุณ

 3. คลิก สร้างลิงก์

  เมื่อต้องการย่อลิงก์ที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น ให้คลิก ย่อลิงก์

 4. คัดลอกลิงก์ แล้วคลิกปิด

 5. วาง URL ลงในอีเมล เซสชันการสนทนา หรือไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์งานนำเสนอและการเขียนร่วม ให้ดู เขียนร่วมในงานนำเสนอโดยใช้ PowerPoint Online.

คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณและใช้เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย หรือคุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์และใช้เป็นตัวช่วยที่มองเห็นได้เมื่อคุณนำเสนองาน

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์

  พิมพ์สไลด์เป็น PDF

  PowerPoint สำหรับเว็บ สร้างไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้ และจากนั้นเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. ใช้ตัวเลือกและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเลือกตัวเลือกโครงร่างการพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×