จดบันทึกย่อด้วยลายมือใน OneNote

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อจดบันทึกย่อด้วยลายมือแทนการพิมพ์ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสามารถเขียนได้ดีกว่าหรือเร็วกว่าการพิมพ์ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมหรือการสัมภาษณ์ที่เสียงจากการกดแป้นบนคีย์บอร์ดอาจไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการใส่คำอธิบายประกอบบันทึกย่อและสกรีนช็อต หรือเพิ่มภาพประกอบลงใน OneNote

เมื่อต้องการจดบันทึกย่อด้วยลายมือ ให้ทำดังนี้

  1. บน Ribbon ให้เลือกแท็บ วาด

  2. ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้เลือกปากกาหรือปากกาเน้นข้อความ แล้วจดบันทึกย่อบนหน้าจอ

  3. เมื่อต้องการหยุดการวาด ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด

หมายเหตุ: ผู้จดบันทึกย่อเป็นภาพอาจเพลิดเพลินกับการวาดและร่างภาพบันทึกย่อลงบนหน้า

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

OneNote ยังมีเครื่องมือการแปลงที่ใช้งานได้สะดวกที่จะช่วยคุณให้เปลี่ยนข้อความที่เขียนด้วยมือเป็นข้อความตัวพิมพ์ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายขึ้นกับบุคคลอื่น

เมื่อต้องการแปลงลายมือเขียนให้เป็นข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ วาด ให้เลือกปุ่ม เลือกแบบ Lasso

  2. บนหน้า ให้ลากการเลือกเหนือลายมือเขียนที่คุณต้องการแปลง

  3. บนแท็บ วาด ให้เลือก หมึกเป็นข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×