จดหมายเวียนพร้อมด้วยซองจดหมาย

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ารายชื่อผู้รับของคุณ

รายชื่อผู้รับจดหมายคือแหล่งข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียนได้

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียน รวบรวมรายการที่อยู่ทั้งหมดของคุณ แล้วเพิ่มรายการที่อยู่ลงในแหล่งข้อมูลของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้สเปรดชีต Excel ให้จัดรูปแบบคอลัมน์รหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขรหัสไปรษณีย์ให้เป็นตัวอักษรเพื่อรักษาให้เลขศูนย์ยังคงอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การจัดรูปแบบตัวเลข วันที่ และค่าอื่นๆ ของจดหมายเวียนใน Excel

 • ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ

ถ้าจำเป็น ให้ทดลองใช้ซองจดหมายเป็นชุดเล็กๆ ก่อนที่คุณทำจดหมายเวียนจริง

 1. ไปที่ ไฟล์ > ใหม่ > เอกสารเปล่า

 2. ไปที่ การส่งจดหมาย > ซองจดหมาย

  การพิมพ์ซองจดหมาย

 3. ในกล่อง ที่อยู่ที่จัดส่ง ให้พิมพ์ ที่อยู่ตัวอย่าง เพื่อทดสอบดูว่าซองจดหมายจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว

 4. พิมพ์ ที่อยู่ของคุณ ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง

  กล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง

 5. เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกซองจดหมาย แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้:

  • เลือกขนาดที่ตรงกับซองจดหมายของคุณ หรือเลือก ขนาดแบบกำหนดเอง เพื่อตั้งขนาด

   แท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย สำหรับการตั้งค่าขนาดซองจดหมายและฟอนต์ของที่อยู่

  • ถ้าต้องการ ให้เลือกฟอนต์และระยะห่างจากขอบทางซ้ายและด้านบนสำหรับ ที่อยู่ผู้รับ และ ที่อยู่ผู้ส่ง

 6. บนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้ยืนยันว่าได้เลือก วิธีป้อน ที่ถูกต้องแล้ว จากนั้นโหลดซองจดหมายให้ตรงกับภาพประกอบ แล้วเลือก ตกลง

  ไดอะแกรมตัวเลือกการป้อน เพื่อป้อนซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์

 7. เลือก พิมพ์ แล้วเลือก ใช่ เพื่อบันทึกที่อยู่ผู้ส่งเป็นที่อยู่เริ่มต้น

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > เริ่มจดหมายเวียน > ซองจดหมาย

  เมนูเริ่มจดหมายเวียน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย ให้ตรวจสอบตัวเลือกของคุณ แล้วเลือก ตกลง

 3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่อยู่ผู้ส่ง หรือโลโก้ลงในซองจดหมาย คุณก็ควรเพิ่มในตอนนี้

 4. เลือก ไฟล์ > บันทึก

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > เลือกผู้รับ

  คำสั่ง Type a New List

 2. เลือกแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียนได้

 3. เลือก ไฟล์ > บันทึก

ถ้าคุณจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ ดูที่ จดหมายเวียน: แก้ไขผู้รับ

ช่องที่อยู่เป็นเขตข้อมูลจดหมายเวียนที่คุณวางไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ที่อยู่ปรากฏอยู่บนซองจดหมาย เมื่อต้องการมองเห็นตำแหน่งให้ชัดเจนขึ้น กด CTRL+SHIFT+8 เพื่อเปิดใช้เครื่องหมายย่อหน้า (¶)

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางช่องที่อยู่

 2. ไปที่ การส่งจดหมาย > ช่องที่อยู่ แล้วเลือกรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แทรกช่องที่อยู่

  ตัวเลือกช่องที่อยู่

 3. เลือกรูปแบบในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ สำหรับชื่อผู้รับที่ต้องการให้ปรากฏบนซองจดมาย

 4. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือก ถัดไป ปุ่มระเบียนถัดไปสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน หรือ ก่อนหน้า ปุ่มระเบียนก่อนหน้าสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน เพื่อเลื่อนดูการบันทึกแบบผ่านๆ ในแหล่งข้อมูลของคุณเพื่อดูว่ามีลักษณะอย่างไร

 5. เลือก ตกลง

 6. ไปที่ ไฟล์ > บันทึก เพื่อบันทึกเอกสารเวียนของคุณ

ถ้าที่อยู่ของคุณมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป ให้ดูที่ จดหมายเวียน: จับคู่เขตข้อมูล เพื่อแก้ไข

ทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่คุณจะพิมพ์ซองจดหมาย

 1. เลือก ถัดไป ปุ่มระเบียนถัดไปสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน หรือ ก่อนหน้า ปุ่มระเบียนก่อนหน้าสำหรับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์จดหมายเวียน เพื่อเลื่อนดูการบันทึกแบบผ่านๆ ในแหล่งข้อมูลของคุณเพื่อดูว่ามีลักษณะอย่างไร

 2. เลือก เสร็จสิ้นและผสาน > พิมพ์เอกสาร

  สกรีนช็อตของแท็บส่งจดหมายใน Word แสดงคำสั่งเสร็จสิ้นและผสานและตัวเลือกของคำสั่ง

เมื่อคุณบันทึกเอกสารซองจดหมายเวียน เอกสารนั้นจะยังคงเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณสำหรับการใช้งานในอนาคต

เมื่อต้องการใช้เอกสารจดหมายเวียนสำหรับซองจดหมายซ้ำ ให้เปิดซองจดหมาย แล้วเลือก ใช่ เมื่อ Word พร้อมท์ให้คุณเก็บการเชื่อมต่อ เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่บนเอกสารจดหมายเวียนสำหรับซองจดหมาย ให้เปิดเอกสารและเลือก แก้ไขรายชื่อผู้รับ เพื่อจัดเรียง กรอง และเลือกที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ารายชื่อผู้รับของคุณ

รายชื่อผู้รับจดหมายคือแหล่งข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียนได้

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียน รวบรวมรายการที่อยู่ทั้งหมดของคุณ แล้วเพิ่มรายการที่อยู่ลงในแหล่งข้อมูลของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้สเปรดชีต Excel ให้จัดรูปแบบคอลัมน์รหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขรหัสไปรษณีย์ให้เป็นตัวอักษรเพื่อรักษาให้เลขศูนย์ยังคงอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การจัดรูปแบบตัวเลข วันที่ และค่าอื่นๆ ของจดหมายเวียนใน Excel

 • ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณต้องให้ Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ ให้เปิด Apple Mail แล้วไปที่ จดหมาย > การกำหนดลักษณะ ไปที่ ทั่วไป แล้วเลือก Microsoft Outlook

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > เริ่มจดหมายเวียน > ซองจดหมาย

  บนแท็บการส่งจดหมาย ให้เลือกซองจดหมายจากรายการเริ่มจดหมายเวียน

 2. ในกล่องข้อความ ซองจดหมาย ภายใต้ ที่อยู่ผู้ส่ง ให้เลือกตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ซองจดหมาย ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในรายการ ขนาดกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดของซองจดหมายของคุณ

  ถ้าไม่มีตัวเลือกที่ตรงกับขนาดของซองจดหมาย ให้ทำดังต่อไปนี้:

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก แนวนอน > ตกลง

 6. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ซองจดหมาย

 7. ไปที่ ไฟล์ > บันทึก

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้เลือก เลือกผู้รับ

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น เลือก​​ผู้รับ ไว้และมีรายการตัวเลือก

 2. เลือกแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียนได้

 3. แก้ไขรายชื่อผู้รับ ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ จดหมายเวียน: แก้ไขผู้รับ

 4. เลือก ไฟล์ > บันทึก

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกกล่อง ลากเขตข้อมูลลงในกล่องหรือพิมพ์ข้อความ จากนั้นคลิกหรือแตะข้อความเพื่อนำออก

 2. ไปที่ การส่งจดหมาย เลือก แทรกเขตข้อมูลผสาน แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น แทรกเขตข้อมูลผสาน ไว้

 3. เพิ่มและจัดรูปแบบเขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้บนซองจดหมาย และเลือก ตกลง

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย ให้เลือก ผลลัพธ์การแสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าซองจดหมายของคุณมีลักษณะอย่างไร

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ไว้

  หมายเหตุ: ใช้ลูกศรซ้ายและขวาบนแท็บ การส่งจดหมาย เพื่อเลื่อนผ่านแต่ละซองจดหมาย

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้เลือก ผลลัพธ์การแสดงตัวอย่าง อีกครั้งเพื่อแก้ไขเขตข้อมูลผสาน

 3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไปที่แท็บ การส่งจดหมาย ให้เลือก เสร็จสิ้นและผสาน > พิมพ์เอกสาร เพื่อทำให้จดหมายเวียนเสร็จสมบูรณ์

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น เสร็จสิ้นและผสาน และตัวเลือก พิมพ์เอกสาร ไว้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจทานและอัปเดตซองจดหมายทีละรายการก่อนที่จะพิมพ์ ไปที่ การส่งจดหมาย > เสร็จสิ้นและผสาน > แก้ไขเอกสารแต่ละแผ่น เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไปที่ ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมเอกสารหลักของคุณ

รายชื่อผู้รับจดหมายคือแหล่งข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับจดหมายเวียนได้

 1. ไปที่ ไฟล์ > เอกสารเปล่าใหม่

 2. ไปที่ มุมมอง > เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 3. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวจัดการจดหมายเวียน

 4. ภายใต้ 1. เลือกชนิดเอกสารเลือกสร้างใหม่ > ซองจดหมาย

 5. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง พิมพ์ ที่อยู่ของคุณ

 6. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้ยืนยันว่าเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมายของคุณ

 7. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรายการจดหมาย

 1. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวจัดการจดหมายเวียน

 2. ภายใต้ 2. เลือกรายชื่อผู้รับเลือก รับรายการ แล้วเลือกแหล่งข้อมูลสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมาย

 3. ภายใต้ 3. แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้เลือก ที่ติดต่อ

 4. ลากชื่อเขตข้อมูลจากรายการ ที่ติดต่อ ไปยังกล่องที่อยู่ของซองจดหมาย

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการให้ปรากฏบนซองจดหมายของคุณ

 6. ในเอกสารหลักของคุณ แก้ไขกล่องที่อยู่ของซองจดหมายเพื่อเพิ่มช่องว่างและอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องเสร็จสิ้นการสร้างซองจดหมายของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์ในทันที ใน ตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้ 6. ผสานให้เสร็จสมบูรณ์เลือก ผสานไปยังเครื่องพิมพ์  ปุ่มผสานไปยังเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการสร้างเอกสารเพื่อบันทึก ใน ตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้ 6. ผสานให้เสร็จสมบูรณ์เลือก ผสานไปยังเอกสารใหม่  ปุ่มทำจดหมายเวียนให้เสร็จสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับจดหมายเวียนของ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรัมชุมชน Word

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×