จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Outlook จัดกลุ่มรายการตามวันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยังจัดกลุ่มรายการด้วยตนเอง โดยใช้การจัดเรียงมาตรฐาน หรือ โดยการสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณเอง ในขณะที่คุณอาจมีประโยชน์สูงสุดที่คุ้นเคยกับกลุ่มเริ่มต้นในกล่องจดหมายเข้าของคุณ กลุ่มเหล่านี้จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์จดหมายอื่นนอกจากนี้

กลุ่มเริ่มต้นที่แสดงอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณรวมถึงวันนี้เมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้ว และเก่า จัดเรียงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานบางอย่างรวมถึงจัดกลุ่มตามประเภทขนาดเรื่อง และมีความสำคัญ

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มรายการตามการสนทนาเลือกเมนูมุมมองแล้วเลือกกล่องสำหรับการแสดงเป็นการสนทนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนา ดูข้อความอีเมลมุมมองตามการสนทนา

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาการจัดกลุ่มในการจัดเรียง บนเมนูมุมมอง ในส่วนจัดเรียง คลิกเพิ่มเติม ปุ่มแกลเลอรีเพิ่มเติม

  เลือกเพิ่มเติมในกลุ่มการจัดเรียง

 2. ในแกลเลอรีการจัดเรียง คลิกแสดงในกลุ่ม

  เลือกแสดงในกลุ่ม

กลุ่มรายการด้วยตนเอง หรือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกเปลี่ยนมุมมอง แล้ว คลิ กบันทึกปัจจุบันมุมมองเป็นมุมมองใหม่

  เลือกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเลือกมุมมองใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 3. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกการตั้งค่ามุมมอง

 4. คลิก จัดกลุ่มตาม

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

 6. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการจัดกลุ่ม

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการไม่อยู่ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกชุดเขตข้อมูลอื่นในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก

 7. คลิก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย สำหรับลำดับการจัดเรียงของหัวข้อกลุ่ม

 8. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลที่คุณกำลังจัดกลุ่มรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลในมุมมอง

 9. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามกลุ่มย่อย ให้คลิกเขตข้อมูลในกล่อง แล้วตามด้วย

 10. ในรายการ ค่าเริ่มต้นการขยาย/ยุบ ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการให้กลุ่มแสดงในมุมมอง

หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบ แสดง หรือซ่อนรายการในกลุ่ม ด้วยการคลิกขยาย รูปปุ่ม หรือยุบ รูปปุ่ม

ยกเลิกรายการด้วยตนเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกการตั้งค่ามุมมอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ในกล่องจัดกลุ่มตาม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาการจัดกลุ่มในการจัดเรียง บนเมนูมุมมอง ได้อย่างรวดเร็วชี้ไปที่จัดเรียงตาม แล้ว คลิ กแสดงในกลุ่ม

กลุ่มรายการด้วยตนเอง หรือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

 4. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการจัดกลุ่ม

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการไม่อยู่ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกชุดเขตข้อมูลอื่นในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก

 5. คลิก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย สำหรับลำดับการจัดเรียงของหัวข้อกลุ่ม

 6. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลที่คุณกำลังจัดกลุ่มรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลในมุมมอง

 7. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามกลุ่มย่อย ให้คลิกเขตข้อมูลในกล่อง แล้วตามด้วย

 8. ในรายการ ค่าเริ่มต้นการขยาย/ยุบ ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการให้กลุ่มแสดงในมุมมอง

หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบ แสดง หรือซ่อนรายการในกลุ่ม ด้วยการคลิกขยาย รูปปุ่ม หรือยุบ รูปปุ่ม

ยกเลิกรายการด้วยตนเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ในกล่องจัดกลุ่มรายการตาม คลิกไม่มี

ปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดกลุ่ม

 • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม แล้ว คลิ กแสดงในกลุ่ม

  ถ้ามีเลือกแสดงอยู่ในกลุ่ม ฟีเจอร์เปิดอยู่ ถ้าไม่ได้แสดงอยู่ในกลุ่ม ฟีเจอร์ถูกปิดใช้งาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×