ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จัดการการบันทึกในตัวจัดการการบันทึกของ Lync

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ด้วยซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารในชื่อ ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync 2010 คุณสามารถจัดการการสนทนาและการประชุมผ่าน Microsoft Lync Online ที่คุณทำการบันทึกไว้ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ตัวจัดการการบันทึกของ Lync เพื่อบันทึกการประชุมและฟังการบันทึก โปรดดูที่ บันทึกและเล่นการประชุมใน Lync Online

คุณต้องการทำสิ่งใด

สำรวจตัวจัดการการบันทึก

สำรวจแท็บ 'การบันทึกของ Lync'

สำรวจแท็บ 'การบันทึกของ Windows Media (.wmv)'

เล่นการบันทึกในตัวจัดการการบันทึกของ Lync

เรียกดูโฟลเดอร์การบันทึก

เผยแพร่การบันทึกที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้

เปลี่ยนชื่อการบันทึก

ลบการบันทึก

สำรวจตัวจัดการการบันทึก

การบันทึกทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไว้จะปรากฏในตัวจัดการการบันทึก จากภายในตัวจัดการการบันทึก คุณสามารถเล่นการบันทึก เปลี่ยนชื่อการบันทึก หรือสร้างรูปแบบวิดีโอที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้ โดยสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้แท็บ การบันทึกของ Lync และแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) ในตัวจัดการการบันทึก

เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการการบันทึก ให้คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

สำรวจแท็บ 'การบันทึกของ Lync'

คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync เพื่อดูการบันทึกของ Lync Online ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในแท็บ การบันทึกของ Lync คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ ลบ หรือเรียกดูการบันทึกของ Lync ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการบันทึกทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบ Windows Media และเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นได้

เมื่อคุณเล่นการบันทึกจากภายในตัวจัดการการบันทึก การบันทึกดังกล่าวจะเปิดและเล่นใน Microsoft Lync 2010 Recording Player Lync 2010 Recording Player จะให้ประสบการณ์ในการรับชมที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้นำเสนอที่สร้างการบันทึก คุณจะสามารถรับชมการสนทนาทางเสียง วิดีโอ ข้อความโต้ตอบแบบทันที การแชร์แอปพลิเคชัน งานนำเสนอของ Microsoft PowerPoint ไวท์บอร์ด และส่วนสำรวจความคิดเห็นในการบันทึกของ Lync ได้ไม่ต่างจากที่ได้รับในระหว่างการสนทนาหรือการประชุมผ่าน Lync นอกจากนี้ คุณยังสามารถซ่อนฟีเจอร์ใดๆ เหล่านี้เพื่อที่จะได้สามารถมุ่งความสนใจไปที่ส่วนอื่นๆ ของการบันทึก Lync ได้ เมื่อจัดทำดัชนี คุณจะสามารถฟังผู้บรรยายบางคนหรือดูเนื้อหาเฉพาะ และยังสามารถเข้าถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาได้ด้วย

สำรวจแท็บ 'การบันทึกของ Windows Media (.wmv)'

คลิกแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) เพื่อแสดงการบันทึกของ Lync ที่คุณเลือกจะบันทึกในรูปแบบวิดีโอ ในแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) คุณสามารถเล่น ลบ หรือเรียกดูวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายอื่นได้ด้วย คุณสามารถแชร์ไฟล์วิดีโอ Windows Media กับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

มีสองวิธีในการสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ได้แก่ คุณสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสิ้นสุดเซสชัน Lync และทำการจัดเก็บการบันทึกนั้น (ด้วยการเลือก สร้างเวอร์ชันที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นด้วย) หรือคุณสามารถสร้างได้จากภายในแท็บ การบันทึกของ Lync

ด้านบนของหน้า

เล่นการบันทึกในตัวจัดการการบันทึกของ Lync

 1. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync หรือแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv)

 2. คลิกการบันทึก แล้วคลิก เล่น

ด้านบนของหน้า

เรียกดูโฟลเดอร์การบันทึก

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณบันทึกเซสชัน Lync การบันทึกของ Lync จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ C:\Users\username\Lync Recordings คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นนี้ใน Lync ได้ (ในตัวเลือก การบันทึกไฟล์)

นอกจากนี้ ถ้าคุณสร้างการบันทึกในเวอร์ชัน Windows Media ตามค่าเริ่มต้น การบันทึกนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ C:\Users\username\Lync Recordings คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้เมื่อสร้างการบันทึก Windows Media เมื่อหยุดเซสชัน Lync หรือโดยใช้ตัวจัดการการบันทึก สำหรับรายละเอียด ให้ดูในส่วนถัดไป “เผยแพร่การบันทึกที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้”

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync หรือแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv)

 3. คลิกการบันทึก แล้วคลิก เรียกดู

ด้านบนของหน้า

เผยแพร่การบันทึกที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นได้

คุณสามารถทำการบันทึกให้พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลอื่นได้ด้วยการบันทึกบางส่วนหรือทั้งหมดของการบันทึกของ Lync เป็นไฟล์ Windows Media แล้วเผยแพร่ไฟล์ Windows Media ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ไว้หรือไลบรารีแอสเซทของ Microsoft SharePoint Server 2010

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync

 3. คลิกการบันทึก แล้วคลิก ประกาศ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของการบันทึก ภายใต้ ชื่อไฟล์การบันทึก ให้พิมพ์ชื่อใหม่

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการบันทึก ภายใต้ บันทึกไปยัง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องข้อความ ให้วางที่อยู่เว็บ เช่น URL ไลบรารีแอสเซทของ SharePoint Server 2010

  • คลิก เรียกดู แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณมี SharePoint Server 2010 และมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดเก็บการบันทึกลงในไลบรารีแอสเซทของ Microsoft SharePoint ได้ ถ้าคุณพบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์ไปยัง SharePoint Server 2010 ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ SharePoint เพื่อเพิ่มทั้งขนาดการอัปโหลดสูงสุดเริ่มต้น (ขนาดเริ่มต้นคือ 50 เมกะไบต์) และการตั้งค่าระยะหมดเวลาสำหรับการอัปโหลด

 1. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในวิดีโอที่เผยแพร่หรือเพื่อระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการบันทึก ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ภายใต้ เนื้อหาในวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการรวม ถ้าชนิดเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน เนื้อหานั้นก็จะไม่ถูกรวมไว้ในเซสชัน Lync ตั้งแต่เริ่มแรก

หมายเหตุ:  ถ้าเนื้อหาบางอย่างในเซสชันต้นฉบับของ Lync มีขนาดใหญ่มาก (ตัวอย่างเช่น ไวท์บอร์ดมีขนาดใหญ่ เซสชันของ IM ที่ยาวมาก หรือมีการแชร์จอภาพคู่) เนื้อหาก็อาจอ่านได้ยากในวิดีโอขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ ข้อความเขียนในส่วนของข้อความโต้ตอบแบบทันทีของการบันทึกก็มักจะถูกตัดทอนด้วย เนื่องจากความยาวที่จำกัดในวิดีโอขั้นสุดท้าย

 1. ภายใต้ เวลา ให้ใช้ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการบันทึกต้นฉบับที่คุณต้องการให้เป็นเวอร์ชันสำหรับใช้ในการเผยแพร่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อการบันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อการบันทึก ให้ทำดังนี้

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync

 3. คลิกการบันทึก แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ ชื่อการบันทึกจะถูกเน้น

 4. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ลบการบันทึก

เมื่อต้องการลบบันทึก ให้ทำดังนี้

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Lync แล้วคลิก ตัวจัดการการบันทึกของ Microsoft Lync

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync หรือแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv)

 3. คลิกการบันทึก แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ:  เมื่อการบันทึก Windows Media อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การลบการบันทึกจะเป็นการเอาเฉพาะลิงก์ที่ไปยังการบันทึกนั้นออกจากตัวจัดการการบันทึก เมื่อต้องการลบการบันทึกของจริง คุณจะต้องลบในตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บการบันทึกนั้นไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×