จัดการการบันทึกใน Lync Recording Manager

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

เมื่อใช้ Microsoft Lync 2010 Recording Manager คุณสามารถจัดการการสนทนาและการประชุมของ Microsoft Lync 2010 ที่คุณได้บันทึกไว้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Lync Recording Manager เพื่อบันทึกการประชุม และเพื่อฟังการบันทึก โปรดดูที่ บันทึกและเล่นการประชุมใน Lync 2010

คุณต้องการทำสิ่งใด

สำรวจ Recording Manager

สำรวจแท็บการบันทึกของ Lync

สำรวจแท็บการบันทึกของ Windows Media (.wmv)

เล่นการบันทึกใน Lync Recording Manager

เผยแพร่การบันทึกที่คุณสามารถใช้ร่วมกับบุคคลอื่น

เปลี่ยนชื่อการบันทึก

ลบการบันทึก

สำรวจ Recording Manager

การบันทึกที่คุณได้บันทึกไว้ทั้งหมดจะปรากฏใน Recording Manager จาก Recording Manager คุณสามารถเล่นการบันทึก เปลี่ยนชื่อการบันทึก หรือสร้างรูปแบบวิดีโอที่คุณสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้แท็บ การบันทึกของ Lync และแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) ใน Recording Manager

เมื่อต้องการเปิด Recording Manager ให้คลิก Start คลิก All Programs และคลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Recording Manager

สำรวจแท็บการบันทึกของ Lync

คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync เพื่อดูการบันทึก Lync 2010 ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในแท็บ การบันทึกของ Lync คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ ลบ หรือเรียกดูการบันทึกของ Lync นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกทุกส่วนของการบันทึกในรูปแบบ Windows Media และเผยแพร่ไปยังผู้อื่น

เมื่อคุณเล่นการบันทึกจาก Recording Manager การบันทึกจะเปิดและเล่นใน Microsoft Lync 2010 Recording Player โดย Lync 2010 Recording Player สามารถแสดงข้อมูลที่หลากหลายให้แก่ผู้นำเสนอที่สร้างการบันทึก คุณสามารถดูการสนทนาด้วยเสียง, วิดีโอ, การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM), การใช้โปรแกรมประยุกต์ร่วมกัน, งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint, ไวท์บอร์ด และส่วนการโพลล์สำหรับการบันทึกของ Lync เช่นเดียวกับที่เห็นระหว่างการประชุมหรือการสนทนาของ Lync นอกจากนี้ คุณยังสามารถซ่อนคุณลักษณะเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่ส่วนอื่นสำหรับการบันทึกของ Lync การจัดทำดัชนีช่วยให้คุณสามารถฟังเฉพาะผู้พูดบางคน หรือดูเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และสามารถเข้าถึงรายการผู้เข้าร่วม และดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

หมายเหตุ:  ถ้า ข้อผิดพลาด ปรากฏในคอลัมน์ สถานะ สำหรับการบันทึก แสดงว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบันทึกการบันทึกแต่เริ่มต้น คุณสามารถลองกู้คืนการบันทึก โดยคลิกขวาที่การบันทึก จากนั้นคลิก ลองใหม่ Lync Recording Manager จะพยายามประมวลผลการบันทึกอีกครั้ง ถ้าการบันทึกสามารถเรียกคืนได้ สถานะ จะเปลี่ยนเป็น เสร็จสมบูรณ์

สำรวจแท็บการบันทึกของ Windows Media (.wmv)

คลิกแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) เพื่อแสดงการบันทึกของ Lync ที่คุณเลือกบันทึกในรูปแบบวิดีโอ ในแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv) คุณสามารถเล่น ลบ หรือเรียกดูวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนเครือข่าย คุณสามารถใช้แฟ้มวิดีโอ Windows Media ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย

การสร้างการบันทึกในรุ่น Windows Media สามารถทำได้สองวิธี: คุณสามารถสร้างการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจบเซสชันของ Lync และบันทึกการบันทึก (โดยเลือก สร้างรุ่นที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นด้วย) หรือคุณสามารถสร้างการบันทึกในภายหลังจากแท็บ การบันทึกของ Lync

ด้านบนของหน้า

เล่นการบันทึกใน Lync Recording Manager

 1. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync หรือแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv)

 2. คลิกการบันทึก จากนั้นคลิก เล่น

ด้านบนของหน้า

เผยแพร่การบันทึกที่คุณสามารถใช้ร่วมกับบุคคลอื่น

คุณสามารถจัดทำการบันทึกให้กับบุคคลอื่น โดยบันทึกทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับการบันทึกของ Lync เป็นแฟ้ม Windows Media และเผยแพร่แฟ้ม Windows Media ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือไลบรารีแอสเซท Microsoft SharePoint Server 2010

 1. คลิก Start คลิก All Programs คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Recording Manager

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync

 3. คลิกการบันทึก จากนั้นคลิก เผยแพร่

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของการบันทึก ภายใต้ ชื่อแฟ้มการบันทึก ให้พิมพ์ชื่อใหม่

 5. ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของการบันทึก ภายใต้ บันทึกไปยัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องข้อความ ให้วางที่อยู่เว็บ เช่น URL ของ ไลบรารีแอสเซท SharePoint Server 2010

  • คลิก เรียกดู และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณมี SharePoint Server 2010 และมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกในไลบรารีแอสเซท Microsoft SharePoint ถ้าคุณพบปัญหาในการอัปโหลดแฟ้มไปยัง SharePoint Server 2010 โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint เพิ่มค่าเริ่มต้นของขนาดการอัปโหลดสูงสุด (ค่าเริ่มต้นคือ 50 เมกะไบต์) และการตั้งค่าการหมดเวลาอัปโหลด

 1. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในวิดีโอที่เผยแพร่ หรือระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการบันทึก ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ภายใต้ เนื้อหาในวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ ถ้าไม่มีชนิดเนื้อหา แสดงว่าชนิดเนื้อหานั้นไม่ได้ถูกรวมไว้ในเซสชันของ Lync เมื่อเริ่มต้น

หมายเหตุ:  ถ้าเนื้อหาบางอย่างในเซสชันเริ่มต้นของ Lync มีขนาดใหญ่มาก (ตัวอย่างเช่น ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่, เซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ยาว หรือการใช้จอภาพคู่ร่วมกัน) เนื้อหาอาจอ่านยากขึ้นในวิดีโอที่สมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ ข้อความลายเส้นในส่วนการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของการบันทึกมักจะถูกตัดทอน เนื่องจากความกว้างที่จำกัดในวิดีโอที่สมบูรณ์

 1. ภายใต้ เวลา ให้ใช้ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกตำแหน่งในการบันทึกเริ่มต้นที่คุณต้องการให้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดข้อมูลของรุ่นที่เผยแพร่

เคล็ดลับ:  ในแท็บ Windows Media Recordings คุณสามารถคัดลอกเส้นทางแบบเต็มและชื่อไฟล์ของการบันทึกไปยังคลิปบอร์ด โดยคลิกขวาที่การบันทึก จากนั้นคลิก คัดลอกตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคุณสามารถวางเส้นทางในข้อความอีเมล เป็นต้น คุณลักษณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าคุณบันทึกการบันทึกของ Windows Media ไว้ในการใช้เครือข่ายร่วมกัน และต้องการส่งตำแหน่งที่ตั้งให้แก่บุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อการบันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อการบันทึก ให้ทำดังนี้:

หมายเหตุ:  ขั้นตอนเหล่านี้จะเปลี่ยนชื่อของการบันทึก แต่จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการบันทึก

 1. คลิก Start คลิก All Programs คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Recording Manager

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync

 3. คลิกการบันทึก จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ ระบบจะเน้นชื่อการบันทึก

 4. พิมพ์ชื่อใหม่ และกดแป้น ENTER

ด้านบนของหน้า

ลบการบันทึก

เมื่อต้องการลบการบันทึก ให้ทำดังนี้:

 1. คลิก Start คลิก All Programs คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Recording Manager

 2. คลิกแท็บ การบันทึกของ Lync หรือแท็บ การบันทึกของ Windows Media (.wmv)

 3. คลิกการบันทึก จากนั้นคลิก ลบ

หมายเหตุ:  เมื่อการบันทึก Windows Media อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การลบการบันทึกจะเป็นการเอาออกเฉพาะการเชื่อมโยงไปยังการบันทึกนั้นจาก Recording Manager หากต้องการลบการบันทึกจริง คุณต้องลบในตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกข้อมูลของการบันทึกนั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×