จัดการงานข้อมูล - กล่องโต้ตอบ

ใช้กล่องโต้ตอบจัดการงานข้อมูลนี้ใน Access เพื่อดูและจัดการการดำเนินการนำเข้าและส่งออก (หรือที่เรียกว่า ข้อกำหนด) ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกต่างๆ คุณสามารถบันทึกการดำเนินการเป็นข้อกำหนดสำหรับใช้ในอนาคต

แท็บการนำเข้าที่บันทึกไว้และการส่งออกที่บันทึกไว้

เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบจัดการงานข้อมูลใน Access ให้คลิก ข้อมูลภายนอก > การนำเข้าที่บันทึกไว้ หรือ ข้อมูลภายนอก > การส่งออกที่บันทึกไว้ คุณสามารถคลิกแท็บใดแท็บหนึ่งบนกล่องโต้ตอบเพื่อสลับระหว่างข้อกำหนดการนำเข้าที่บันทึกไว้และการส่งออกที่บันทึกไว้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของข้อกำหนด คำอธิบาย และเส้นทาง และชื่อไฟล์ของไฟล์ต้นฉบับหรือปลายทาง ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้:

  • แก้ไขชื่อข้อกำหนดโดยการคลิกที่ชื่อ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องข้อความ กด ENTER เพื่อบันทึกหรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • แก้ไขเส้นทางหรือชื่อไฟล์โดยการคลิกสตริง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องข้อความ กด ENTER เพื่อบันทึกหรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • แก้ไขคำอธิบายโดยการคลิกที่ด้านบนเส้นทางและชื่อไฟล์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องข้อความ กด ENTER เพื่อบันทึกหรือ ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

    หมายเหตุ: 

    • คุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าอื่นๆ ที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เช่น ชื่อของเวิร์กชีตหรือช่วงที่มีชื่อ ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล และตารางต้นฉบับหรือปลายทาง

    • เมื่อคุณเลือกไฟล์ต้นฉบับที่แตกต่างกันสำหรับข้อกำหนดการนำเข้า ให้แน่ใจว่าไฟล์ใหม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้สำเร็จ

เรียกใช้

คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการโดยการคลิกข้อกำหนด แล้วคลิก เรียกใช้ เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นข้อความที่อธิบายสถานะของการดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ การเรียกใช้การดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกที่บันทึกไว้

สร้างงาน Outlook

เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ให้พิจารณาสร้างงานใน Outlook ที่ดำเนินการข้อกำหนดที่สอดคล้องกัน คุณต้องมี Microsoft Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถสร้างงาน Outlook เมื่อต้องการจัดกำหนดการงาน ให้เลือกข้อกำหนด แล้วคลิก สร้างงาน Outlook ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการในหน้าต่างงานใน Outlook แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ การจัดกำหนดการดำเนินการนำเข้าหรือส่งออก

ลบ

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถลบข้อกำหนด เลือกข้อกำหนด แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น ชื่อของข้อกำหนด การตั้งค่าชื่อหรือเส้นทางไฟล์ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่คุณต้องการลบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×