ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จัดการงานที่มอบหมายสำหรับชั้นเรียนของคุณ

เมื่อต้องการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ ให้เลือกแท็บ งานที่มอบหมาย ในแชนเนลทั่วไปของทีมสำหรับชั้นเรียนของคุณ เลือก งานที่มอบหมายใหม่ เลือกชื่อเรื่องและเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใด จากนั้น เลือก มอบหมาย

ค้นหาคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อนี้ได้ที่ support.office.com

เมื่อต้องการบันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง ให้เลือก บันทึกเป็นแบบร่างหลังจากคุณสร้างงานที่มอบหมายใหม่ คุณจะต้องเพิ่มชื่อเรื่องก่อนที่จะบันทึก

เลือกแท็บ งานที่มอบหมาย จากแผงด้านข้างเพื่อดูงานที่มอบหมายของคุณทั้งหมดจากหลายชั้นเรียน  การ์ดงานที่ได้รับมอบหมายจะปรากฎตามลำดับวันครบกำหนด จ.-ศ. งานที่มอบหมายที่คุณบันทึกเป็นแบบร่างจะปรากฏขึ้นที่นี่เช่นกัน

เมื่อต้องการดูงานที่มอบหมายภายในชั้นเรียน ให้เลือกแท็บ งานที่มอบหมาย ในแชนเนลทั่วไปของทีมสำหรับชั้นเรียนของคุณ ตามค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นมุมมองสัปดาห์ เลือก ตรวจทานเพื่อให้เกรดงานที่มอบหมาย

เมื่อต้องการแก้ไขงานที่มอบหมาย ให้ไปยังแท็บงานที่มอบหมายในแชนเนลทั่วไป เลือก สัปดาห์ แล้วเลือกงานที่ได้รับมอบหมายที่คุณต้องการแก้ไข เลือก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วเลือก อัปเดต

คุณสามารถแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหลังจากที่คุณมอบหมายให้กับนักเรียนแล้ว

เมื่อต้องการลบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปยังแท็บงานที่ได้รับมอบหมายในแชนเนลทั่วไป เลือก สัปดาห์ แล้วเลือกงานที่ได้รับมอบหมายที่คุณต้องการลบ เลือก ลบ จากนั้น เลือก ตกลง

นำทางไปยังทีมสำหรับชั้นเรียน และเลือกแชนเนล ทั่วไป เลือก งานที่มอบหมาย > ตรวจทาน เลือกงานที่มอบหมายที่คุณต้องการตรวจทาน ใส่คำติชมและคะแนน จากนั้นเลือก โพสต์ ซึ่งจะแจ้งให้นักเรียนทราบว่า งานที่มอบหมายของพวกเขาได้รับการตรวจทานและให้คะแนนแล้ว

เมื่อต้องการตรวจทานงานที่มอบหมายที่ไม่มีค่าจุด ให้นำทางไปยังชั้นเรียนของคุณ และเลือก ทั่วไป >งานที่มอบหมาย เลือก ตรวจทาน จากนั้นบัตรงานที่มอบหมาย เลือกเอกสารภายใต้ งานของนักเรียน เพื่อเปิดงานที่แนบมา เลือกกล่องภายใต้ คำติชม เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก โพสต์ทั้งหมด บัตรงานที่มอบหมายของนักเรียนของคุณจะอัปเดตเพื่อแสดงการส่งงานของพวกเขาที่ได้รับการบันทึกไว้

เมื่อต้องการเปิดงานของนักเรียนในโหมดเต็มหน้าจอ ให้ไปยังแชนเนล ทั่วไป ในชั้นเรียนของคุณและเลือกแท็บ งานที่มอบหมาย เลือกรีวิว จากนั้น เอกสารภายใต้ งานของนักเรียน ใช้ลูกศรทางด้านใดด้านหนึ่งของชื่อของนักเรียนเพื่อย้ายจากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารถัดไป

ตัวเลือก: เพิ่มคำติชม คะแนน หรือเลือก แก้ไข เพื่อเปิดเอกสารใน Word, PowerPoint หรือ Excel เลือก ปิด เพื่อออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ คำติชมจะไม่ถูกโพสต์ถึงนักเรียน เว้นแต่ว่าคุณจะเลือก โพสต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×