ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

จัดกำหนดการข้อกำหนดการนำเข้าและส่งออก

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการนำเข้าและส่งออกที่คุณใช้เป็นประจำใน Access โดยการสร้างข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการนั้น แล้วสร้างงานใน Microsoft Outlook เพื่อเตือนให้คุณเรียกใช้ข้อกำหนด สำหรับความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น งาน Outlook จะมีปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกใช้การดำเนินการโดยไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล Access เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ Outlook ต้องติดตั้งและกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนอื่นคุณต้องเรียกใช้การดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกเพื่อบันทึกเป็นข้อกำหนดใน Access ก่อนที่คุณจะสามารถจัดกำหนดการเป็นงาน Outlook สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีบันทึกข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกใน Access ให้ดูบทความ การบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกให้เป็นข้อกำหนด

จัดกำหนดการข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่มีอยู่

ถ้าคุณมีข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างงาน Outlook สำหรับเปคนั้นโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ที่ประกอบด้วยข้อกำหนด ถ้าไม่ได้เปิดอยู่ เมื่อทำงานด้วยข้อกำหนดการนำเข้า จะเป็นฐานข้อมูลปลายทาง ด้วยข้อกำหนดการส่งออก จะเป็นฐานข้อมูลต้นฉบับ

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก การนำเข้าที่บันทึกไว้ หรือ การส่งออกที่บันทึกไว้ เพื่อเลือกข้อกำหนดของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดการงานข้อมูล ภายใต้แท็บ การนำเข้าที่บันทึกไว้ หรือ การส่งออกที่บันทึกไว้ ให้คลิกข้อกำหนดของคุณเพื่อเลืก

 4. คลิก สร้างงาน Outlook Access จะเริ่ม Outlook ถ้ามีการติดตั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Outlook Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้า Outlook ไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง Access จะแสดงตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อกำหนดค่า Outlook

 5. ในหน้าต่าง การดำเนินการ-ชื่อ-งาน ใน Outlook ให้ตรวจทานและปรับเปลี่ยนการตั้งค่างาน เช่น วันครบกำหนด และ ตัวเตือน

 6. ถ้าคุณต้องการให้งานถูกเรียกใช้เพียงครั้งเดียว ให้ระบุวันที่ในกล่อง วันเริ่มต้น

 7. ถ้าคุณต้องการให้งานถูกเรียกใช้ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิก กิจวัตร ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรงาน ให้ระบุช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ข้อกำหนดถูกเรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่างนที่เป็นกิจวัตร ให้ดูวิธีใช้ Outlook

 8. บนแท็บ งาน ในหน้าต่างงาน Outlook ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด Outlook จะสร้างงานใหม่

 9. เมื่อต้องการเรียกใช้ข้อกำหนดในภายหลัง ให้เปิดงานใน Outlook บนแท็บ งาน ในกลุ่ม Microsoft Office Access ให้คลิก เรียกใช้การนำเข้า หรือ เรียกใช้การส่งออก แล้วคลิก ตกลง เพื่อดำเนินการ

เรียกใช้ข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่จัดกำหนดการไว้

ในเวลาที่กำหนด Outlook จะแสดงตัวเตือน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การดำเนินการ

 1. ในกล่องโต้ตอบตัวเตือน ให้คลิก เปิดรายการ เพื่อเปิดงานใน Outlook

 2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม Microsoft Office Access ให้คลิก เรียกใช้การนำเข้า หรือ เรียกใช้การส่งออก

 3. คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการ

คุณยังสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดงานใน Outlook เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิก งาน ในบานหน้าต่างการนำทาง Outlook แล้วคลิกงานที่คุณต้องการเรียกใช้

 2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม Microsoft Office Access ให้คลิก เรียกใช้การนำเข้า หรือ เรียกใช้การส่งออก

 3. คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×