จัดกำหนดการประชุมหรือการนัดหมายกับลูกค้าของคุณใน Business Contact Manager

คุณสามารถใช้ Business Contact Manager for Outlook เช่นเดียวกับที่คุณใช้ Outlook เพื่อจัดกำหนดการประชุมและการนัดหมายกับลูกค้าที่ระเบียนของพวกเขามีที่อยู่อีเมลระบุไว้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงพื้นที่ทำงาน

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การจัดการโครงการ

   เหตุใดจึงไม่มีรายการโฟลเดอร์การตลาด

   ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์การตลาดไม่มีระเบียนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณไม่สามารถส่งข้อความอีเมลหรือจัดกำหนดการนัดหมายโดยใช้กิจกรรมทางการตลาดหรือระเบียนงานโครงการได้ เนื่องจากไม่ได้ลิงก์กับชนิดระเบียนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

 2. คลิกแท็บที่มีระเบียนของบุคคลที่คุณต้องการประชุมด้วย

 3. คลิกระเบียนที่คุณต้องการ

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 4. บน Ribbon ในกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดกำหนดการประชุมและเชิญลูกค้า   

   1. คลิก การเรียกประชุม

    • บนแท็บ บัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิก การเรียกประชุม

    • บนแท็บ โครงการทางธุรกิจ หรือ โอกาสทางการขาย ให้คลิก การเรียกประชุม

     การเรียกประชุมใหม่หรือการเชิญจะปรากฏขึ้นพร้อมที่อยู่อีเมลในกล่อง ถึง

     หมายเหตุ: ระเบียนแต่ละระเบียนสามารถมีที่อยู่อีเมลได้หลายรายการ แต่เฉพาะที่อยู่แรกในรายการเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการเรียกประชุม

   2. พิมพ์และส่งการเรียกประชุมของคุณตามปกติเพื่อเชิญลูกค้าของคุณเข้าร่วมการประชุม

  • เพิ่มการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณลงในปฏิทินของคุณ   

   1. คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิก การนัดหมาย
    การนัดหมายจะเปิดขึ้นพร้อมชื่อของระเบียนที่เลือกในบรรทัด เรื่อง

   2. พิมพ์ข้อมูลในการนัดหมายตามปกติ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด
    การนัดหมายนั้นจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

การเรียกประชุมหรือการนัดหมายจะอยู่ในรายการบนเพจบันทึกการติดต่อสื่อสารของผู้รับแต่ละคน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×