จัดกำหนดการประชุม Teams จาก Outlook

Microsoft Teams มี Add-in ของ Outlook ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการประชุมใหม่ของ Teams จาก Outlook ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้อื่นดู ยอมรับ หรือเข้าร่วมการประชุมในแอปใดแอปหนึ่งก็ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้คุณสามารถจัดกำหนดการประชุม Teams จาก Outlook ได้ แต่เลือกแชนเนลให้ผู้อื่นไม่ได้

เมื่อต้องการจัดกำหนดการประชุม ให้เปิด Outlook แล้วสลับไปยังมุมมองปฏิทิน คลิก การประชุม Teams ใหม่ ที่ด้านบนของมุมมอง

ปุ่มการประชุม Teams แบบใหม่ใน Outlook

เพิ่มผู้ถูกเชิญของคุณไปยังเขตข้อมูล ไปยัง คุณสามารถเชิญกลุ่มที่ติดต่อทั้งหมดได้ (เดิมเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) เพิ่มหัวข้อการประชุม ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

นอกจากนี้คุณสามารถเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณได้จาก Outlook เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เยี่ยมชม ก่อนเริ่มการประชุมหรือพวกเขาจะต้องเข้าร่วมโดยไม่ระบุชื่อ

Microsoft Teams มี Add-in ของ Outlook ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการประชุมใหม่ของ Teams จาก Outlook ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้อื่นดู ยอมรับ หรือเข้าร่วมการประชุมในแอปใดแอปหนึ่งก็ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้คุณสามารถจัดกำหนดการประชุม Teams จาก Outlook ได้ แต่เลือกแชนเนลให้ผู้อื่นไม่ได้

  1. ใน Outlook ให้แตะที่ไอคอนปฏิทินที่ด้านล่างขวาของแอปแล้วแตะ ปุ่ม เพิ่ม

  2. เลื่อนลงไปที่ การประชุม Teams แล้วเปิดสวิตช์สลับ

  3. กรอกรายละเอียดการประชุมของคุณ จากนั้นแตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของแอป

เพิ่มผู้ถูกเชิญของคุณไปยังเขตข้อมูล ไปยัง คุณสามารถเชิญกลุ่มที่ติดต่อทั้งหมดได้ (เดิมเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) เพิ่มหัวข้อการประชุม ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

นอกจากนี้คุณสามารถเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณได้จาก Outlook เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เยี่ยมชม ก่อนเริ่มการประชุมหรือพวกเขาจะต้องเข้าร่วมโดยไม่ระบุชื่อ

Microsoft Teams มี Add-in ของ Outlook ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการประชุมใหม่ของ Teams จาก Outlook ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้อื่นดู ยอมรับ หรือเข้าร่วมการประชุมในแอปใดแอปหนึ่งก็ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้คุณสามารถจัดกำหนดการประชุม Teams จาก Outlook ได้ แต่เลือกแชนเนลให้ผู้อื่นไม่ได้

  1. ใน Outlook ให้แตะที่ไอคอนปฏิทินที่ด้านล่างขวาของแอปแล้วแตะ ปุ่ม เพิ่ม

  2. เลื่อนลงไปที่ การประชุม Teams แล้วเปิดสวิตช์สลับ

  3. กรอกรายละเอียดการประชุมของคุณ จากนั้นแตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของแอป

เพิ่มผู้ถูกเชิญของคุณไปยังเขตข้อมูล ไปยัง คุณสามารถเชิญกลุ่มที่ติดต่อทั้งหมดได้ (เดิมเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย) เพิ่มหัวข้อการประชุม ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของคุณ จากนั้นคลิก ส่ง

นอกจากนี้คุณสามารถเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กรของคุณได้จาก Outlook เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เยี่ยมชม ก่อนเริ่มการประชุมหรือพวกเขาจะต้องเข้าร่วมโดยไม่ระบุชื่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×