ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

จัดรูปแบบรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ให้ทำดังนี้

  สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

  คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สไตล์ที่กำหนดเอง

  คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  สีอื่น

  คลิกแบบอักษร และในรายการสีฟอนต์ คลิกสีที่คุณต้องการ

  ขนาดอื่น

  คลิกแบบอักษร จากนั้น ในรายการขนาด ใส่ขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นรูปภาพ

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้ว คลิ กกำหนดสัญลักษณ์ใหม่  

 3. คลิก รูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์ของตัวเลข

 1. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข แล้ว คลิ กกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับ

  ให้ทำดังนี้

  สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

  ภายใต้รูปแบบตัวเลข ในรายการสไตล์ตัวเลข คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สีอื่น

  คลิกแบบอักษร และในรายการสีฟอนต์ คลิกสีที่คุณต้องการ

  ขนาดฟอนต์อื่น

  คลิกแบบอักษร จากนั้น ในรายการขนาด ใส่ขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นในรายการลำดับเลข

 1. คลิกที่ใดก็ได้ของรายการลำดับเลข

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข แล้ว คลิ กกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่  

 3. ในส่วน รูปแบบลำดับเลข ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นในช่อง เริ่มด้วย

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

ปรับระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข แล้ว คลิ กกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่  

 3. ในส่วน ตำแหน่งข้อความ ในช่อง เยื้องที่ แล้วใส่ค่าที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ให้ทำดังนี้

  สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

  คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สไตล์แบบกำหนดเองหรืออักขระพิเศษ

  คลิกที่ปุ่มภายใต้กำหนดเอง แล้วคลิกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการ หรือใช้คีย์บอร์ดเพื่อใส่อักขระใด ๆ ที่คุณต้องการในกล่อง

  สีอื่น

  ในรายการสี คลิกสีที่คุณต้องการ

  ขนาดอื่น

  ในช่อง ขนาด ใส่ขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์

  รูปภาพ

  คลิก รูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีของรูปภาพแสดงหัวข้อย่อย

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์ของตัวเลข

 1. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับ

  ให้ทำดังนี้

  สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

  คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สีอื่น

  ในรายการสี คลิกสีที่คุณต้องการ

  ขนาดฟอนต์อื่น

  ในช่อง ขนาด ใส่ขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์

เปลี่ยนลำดับเลขในรายการลำดับเลข

 1. เลือกตัวเลขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข แล้ว คลิ กแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข  

 3. ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นในช่อง เริ่มด้วย

ปรับระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บมุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด เพื่อแสดงไม้บรรทัด

  ไม้บรรทัดจะแสดงตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เลือกไว้

 3. ลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้า ตัวทำเครื่องหมายการเยื้องข้อความบนไม้บรรทัด ที่อยู่ด้านล่างของไม้บรรทัด ไปที่ตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: ลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าครึ่งบนเพื่อเพิ่มระยะระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความ ถ้าคุณลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าครึ่งล่าง ตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าข้อความจะเลื่อนไปด้วยกัน

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ให้ทำดังนี้

สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

สไตล์ที่กำหนดเอง

คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สีอื่น

คลิก ฟอนต์ จากนั้น บนเมนูป๊อปอัพ สีฟอนต์ คลิกสีที่คุณต้องการ

ขนาดอื่น

คลิก ฟอนต์ แล้วในช่อง ขนาด ใส่ขนาดที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นรูปภาพ

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 3. คลิก รูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์ของตัวเลข

 1. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการลำดับเลข  ปุ่มลำดับเลข แล้วคลิก กำหนดรูปแบบลำดับเลขใหม่

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับ

ให้ทำดังนี้

สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

ในส่วน รูปแบบหลายเลข บนเมนูป๊อปอัพ สไตล์ลำดับ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

สีอื่น

คลิก ฟอนต์ จากนั้น บนเมนูป๊อปอัพ สีฟอนต์ คลิกสีที่คุณต้องการ

ขนาดฟอนต์อื่น

คลิก ฟอนต์ แล้วในช่อง ขนาด ใส่ขนาดที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นในรายการลำดับเลข

 1. คลิกที่ใดก็ได้ของรายการลำดับเลข

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการลำดับเลข  ปุ่มลำดับเลข แล้วคลิก กำหนดรูปแบบลำดับเลขใหม่

 3. ในส่วน รูปแบบลำดับเลข ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นในช่อง เริ่มด้วย

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

ปรับระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการลำดับเลข  ปุ่มลำดับเลข แล้วคลิก กำหนดรูปแบบลำดับเลขใหม่

 3. ในส่วน ตำแหน่งข้อความ ในช่อง เยื้องที่ แล้วใส่ค่าที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์การปรับค่าของคุณ ทำให้คุณสามารถทดลองก่อนตัดสินใจ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ให้ทำดังนี้

สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

สไตล์ที่กำหนดเอง

บนเมนูป๊อปอัพ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง คลิกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการ

สีอื่น

บนเมนูป๊อปอัพ สี คลิกสีที่คุณต้องการ

ขนาดอื่น

ในช่อง ขนาด ใส่ขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์

เปลี่ยนรายการเป็นรูปภาพหรืออักขระพิเศษ

 1. เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 3. บนเมนูป็อปอัพ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการเปลี่ยน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ให้ทำดังนี้

รูปภาพ

คลิก รูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก แทรก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีของรูปภาพแสดงหัวข้อย่อย

อักขระพิเศษ

คลิก อักขระ คลิกอักขระที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก แล้วปิดกล่องโต้ตอบ อักขระ

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดฟอนต์ของตัวเลข

 1. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการลำดับเลข  ปุ่มลำดับเลข แล้วคลิก ตัวเลือกการจัดลำดับเลข

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับ

ให้ทำดังนี้

สไตล์อื่นที่กำหนดไว้

คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

สีอื่น

บนเมนูป๊อปอัพ สี คลิกสีที่คุณต้องการ

ขนาดฟอนต์อื่น

ในช่อง ขนาด ใส่ขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์

เปลี่ยนลำดับเลขในรายการลำดับเลข

 1. เลือกตัวเลขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในส่วน ย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจาก รายการลำดับเลข  ปุ่มลำดับเลข แล้วคลิก ตัวเลือกการจัดลำดับเลข

 3. ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นในช่อง เริ่มด้วย

ปรับระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนเมนู มุมมอง คลิก ไม้บรรทัด

  ไม้บรรทัดจะแสดงตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เลือกไว้

 3. ลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้า ตัวทำเครื่องหมายการเยื้องข้อความบนไม้บรรทัด ที่อยู่ด้านล่างของไม้บรรทัด ไปที่ตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: ลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าครึ่งบนเพื่อเพิ่มระยะระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความ ถ้าคุณลากตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าครึ่งล่าง ตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวชี้ระยะกั้นย่อหน้าข้อความจะเลื่อนไปด้วยกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×