ชนิดของแฟ้มกราฟิก

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงชนิดของแฟ้มและสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับแฟ้มเหล่านี้ใน Microsoft Picture Manager

ชนิดแฟ้ม

สิ่งที่คุณกระทำได้

JPEG

ดู แก้ไข และบีบอัดแฟ้ม

WMF/EMF

ดู และบีบอัดแฟ้ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มนั้นในรูปแบบที่ Picture Manager ยอมให้คุณแก้ไข

TIFF

ดู และแก้ไขเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น และบีดอัดแฟ้มได้

GIF

ดู แก้ไข และบีบอัดแฟ้ม คุณไม่สามารถดูภาพเคลื่อนไหวของ GIF แบบเคลื่อนไหวได้ รูปจะคงที่ ถ้าคุณแก้ไขแฟ้มนั้นแล้วบันทึกทับแฟ้มเดิม คุณจะสูญเสียภาพเคลื่อนไหวของแฟ้ม

PNG

ดู แก้ไข และบีบอัดแฟ้ม

BMP

ดู แก้ไข และบีบอัดแฟ้ม

หมายเหตุ: การใช้ชนิดแฟ้มที่ไม่ใช่แฟ้มกราฟิกและชนิดของแฟ้มกราฟิกที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะทำให้คุณมีทางเลือกในการใช้งานจำกัด คุณสามารถดูรายการแฟ้มเหล่านี้ได้ แต่ไม่สามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาของแฟ้มได้ใน Picture Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×