ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

คุณจะมีตัวเลือกมากมาย เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน เวิร์กชีต Excel, เอกสาร Word หรือ งานนำเสนอ PowerPoint ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิที่ได้รับการแนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ หรือใช้แผนภูมิที่คุณเลือกจากรายการแผนภูมิทั้งหมด การทราบข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับแผนภูมิแต่ละชนิดอาจช่วยได้บ้าง

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มสร้างแผนภูมิ

สำหรับคำอธิบายของแผนภูมิแต่ละชนิด ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ โดยทั่วไป แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงประเภทต่างๆ เป็นแกนแนวนอน (ประเภท) และค่าต่างๆ เป็นแกนแนวตั้ง (ค่า) ดังเช่นที่แสดงอยู่ในแผนภูมินี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

ชนิดของแผนภูมิคอลัมน์

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มสามมิติ   

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแสดงค่าในคอลัมน์สองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก) ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีประเภทต่างๆ ที่บ่งบอกถึง

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะใดๆ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ     แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในลักษณะคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงคอลัมน์แบบเรียงซ้อนในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมี ชุดข้อมูล หลายชุดและคุณต้องการเน้นผลรวมทั้งหมด

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในคอลัมน์สองมิติที่ซ้อนกันอยู่เพื่อแสดงค่า 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป และต้องการเน้นผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลรวมในแต่ละประเภทเหมือนกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติจะใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) และแกนเหล่านี้จะเปรียบเทียบ จุดข้อมูล ตามแกนแนวนอนและแกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลกับทั้งประเภทและชุดข้อมูล

  แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทต่างๆ จะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวตั้ง แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่ต่อเนื่องกันบนแกนเวลาที่มีมาตราส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย

ชนิดของแผนภูมิเส้น

 • แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นสามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนสามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบเป็นเปอร์เซ็นต์ จากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติ    แผนภูมิเส้นสามมิติจะแสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบสามมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติมีแกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

  แผนภูมิเส้นสามมิติ

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว ให้พิจารณาใช้งาน แผนภูมิกระจาย แทน

  • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนรวมข้อมูลซึ่งอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณอาจไม่เห็นว่าเส้นจะเรียงซ้อนกันดังนั้นให้พิจารณาการใช้ชนิดแผนภูมิเส้นที่แตกต่างกันหรือแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

 • ไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าลบ

 • แทบไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าศูนย์

 • คุณมีประเภทต่างๆ ไม่เกินเจ็ดประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ชนิดของแผนภูมิวงกลม

 • แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิวงกลมสามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

  แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลม และแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม จะแสดงแผนภูมิวงกลมที่มีค่าที่เล็กกว่า ถูกดึงออกเป็นแผนภูมิวงกลมรอง หรือเป็นแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นต่อการจำแนก

  แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวเฉพาะในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิโดนัทได้ แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดเหมือนกับแผนภูมิวงกลม แต่แผนภูมินี้สามารถมี ชุดข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

ชนิดของแผนภูมิโดนัท

 • แผนภูมิโดนัท    แผนภูมิโดนัทจะแสดงข้อมูลเป็นวงแหวน ซึ่งแต่ละวงแหวนจะบ่งบอกถึงชุดข้อมูล ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแสดงอยู่ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงแหวนจะมีผลรวมทั้งหมดเป็น 100%

  แผนภูมิโดนัท

  หมายเหตุ: แผนภูมิโดนัทไม่ง่ายต่อการอ่าน คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ โดยทั่วไปในแผนภูมิแท่ง ประเภทต่างๆ จะถูกจัดอยู่ในแกนแนวตั้ง และค่าต่างๆ จะอยู่ในแกนแนวนอน

แผนภูมิแท่ง

พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

ชนิดของแผนภูมิแท่ง

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม และแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ    แผนภูมิ แท่งแบบกลุ่มแสดงแท่งแบบสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติจะแสดงแท่งเป็นแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมดในแบบแท่งสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% แสดงแท่งแบบสองมิติที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบต่อผลรวมของแต่ละประเภท แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ สามารถใช้แผนภูมิพื้นที่เพื่อลงจุดการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมภายในแนวโน้มได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดอีกด้วย

แผนภูมิพื้นที่

ชนิดของแผนภูมิพื้นที่

 • แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ    แสดงในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ แผนภูมิพื้นที่แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่สามมิติจะใช้แกนสามแกน (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ ตามกฎแล้ว ให้พิจารณาใช้ แผนภูมิเส้น แทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

  แผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่สามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสองมิติ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่ค่าแต่ละค่ามีผลกระทบตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ ใส่ค่า x ในหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ แล้วใส่ค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน คือ แกนค่าแนวนอน (x) และแกนค่าแนวตั้ง (y) แผนภูมิจะรวมค่า x และ y ลงในจุดข้อมูลเดียว และจะแสดงค่าในช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอกัน หรือแสดงเป็นกลุ่ม โดยทั่วไป แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข ได้แก่ ค่าเชิงวิทยาศาสตร์ ค่าทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

แผนภูมิกระจาย

พิจารณาการใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการปรับมาตราส่วนแกนอิสระของแผนภูมิกระจายเพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่หรือชุดกลุ่มของค่าต่างๆ

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมากเท่าใด คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ชนิดของแผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจาย    แผนภูมินี้จะแสดงจุดข้อมูลโดยไม่มีการเชื่อมโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ

  แผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ    แผนภูมิ นี้จะแสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมายและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง    แผนภูมินี้แสดงเส้นเชื่อมต่อตรงระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง

เช่นเดียวกับแผนภูมิกระจาย แผนภูมิฟองจะเพิ่มคอลัมน์ที่สามเพื่อระบุขนาดของฟองที่แสดง เพื่อบ่งบอกถึงจุดข้อมูลในชุดข้อมูลนั้น

แผนภูมิฟอง

ชนิดของแผนภูมิฟอง

 • แผนภูมิฟอง หรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองทั้งสองอย่าง เปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนที่จะเป็นสอง โดยแสดงฟองในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ (โดยไม่ใช้แกนลึก) ค่าที่สามจะระบุขนาดของเครื่องหมายฟอง

  แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองที่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้นได้ ดังความหมายตามชื่อ แผนภูมิหุ้นสามารถแสดงภาพความผันผวนของราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้ยังสามารถแสดงภาพความผันผวนของข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันหรืออุณหภูมิแบบรายปี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องในการสร้างแผนภูมิหุ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้นแบบราคาสูงสุด-ต่ำสุด-ราคาปิดอย่างง่าย ให้จัดเรียงข้อมูลของคุณด้วยสูง ต่ำ ปิดเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในการลำดับนั้น

แผนภูมิหุ้น

ชนิดของแผนภูมิหุ้น

 • สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสามชุดตามลำดับดังนี้ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ สูง-ต่ำ-ปิด

 • เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด ซึ่งแผนภูมิจะคำนวณจากปริมาณโดยใช้แกนค่าสองค่า ดังนี้ แกนค่าแรกสำหรับคอลัมน์ที่ใช้คำนวณปริมาณ และอีกแกนค่าหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าห้าชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ แผนภูมิพื้นผิวจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมกันระหว่างชุดข้อมูลสองชุดที่เหมาะสมที่สุด ดังเช่นในแผนที่แสดงภูมิประเทศ สีและรูปแบบจะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน คุณสามารถสร้างแผนภูมิพื้นผิวเมื่อทั้งประเภทและชุดข้อมูลเป็นค่าตัวเลขทั้งคู่

แผนภูมิพื้นผิว

ชนิดของแผนภูมิพื้นผิว

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ    แผนภูมินี้แสดงมุมมองสามมิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนยางแผ่นที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์สามมิติ ตามปกติแล้ว จะใช้แผนภูมินี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก กลุ่มสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แต่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่านั้นๆ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด    แผนภูมิพื้นผิวสามมิติที่ถูกแสดงโดยไม่มีสีบนพื้นผิว เรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด แผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก แต่จะสามารถลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วกว่าแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • เส้นชั้น    แผนภูมิเส้นชั้นเป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศสองมิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

  แผนภูมิเส้นชั้น

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด เป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแทน

  แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์จะเปรียบเทียบค่ารวมของ ชุดข้อมูล หลายชุด

แผนภูมิเรดาร์

ชนิดของแผนภูมิเรดาร์

 • แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย    แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละค่าที่สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง โดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายสำหรับจุดข้อมูลแต่ละจุดก็ได้

  แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    ในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกันสีหนึ่ง

  แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

แผนภูมิ treemap แสดงมุมมองแบบลำดับชั้นของข้อมูลของคุณและวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบระดับการจัดประเภทที่แตกต่างกัน แผนภูมิ treemap จะแสดงประเภทตามสีและความใกล้เคียงและสามารถแสดงข้อมูลจำนวนมากที่ยากต่อการใช้แผนภูมิชนิดอื่นได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิ treemap สามารถลงจุดได้เมื่อมีเซลล์ว่าง (ว่างเปล่า) อยู่ภายในโครงสร้าง hierarchal และแผนภูมิ treemap ที่ดีสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Treemap

แผนภูมิ sunburst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลลำดับชั้นและสามารถลงจุดได้เมื่อมีเซลล์ว่าง (ว่างเปล่า) อยู่ภายในโครงสร้าง hierarchal แต่ละระดับของลำดับชั้นจะแสดงโดยหนึ่งวงแหวนหรือวงกลมที่มีวงกลมในวงกลมที่ด้านบนของลำดับชั้น แผนภูมิ sunburst ที่ไม่มีข้อมูลตามลำดับชั้น (หนึ่งระดับของประเภท) จะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิโดนัท อย่างไรก็ตามแผนภูมิ sunburst ที่มีหลายระดับของประเภทแสดงให้เห็นว่าวงแหวนรอบนอกสัมพันธ์กับวงแหวนภายใน แผนภูมิ sunburst จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแสดงวิธีที่หนึ่งในวงแหวนที่มีส่วนร่วม

รูปภาพของแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Sunburst

ข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงความถี่ภายในการแจกแจง แต่ละคอลัมน์ของแผนภูมิจะเรียกว่าช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

ชนิดของแผนภูมิฮิสโตแกรม

 • ฮิสโตแกรม    แผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงข้อมูลของคุณที่จัดกลุ่มเป็นช่องความถี่

  แผนภูมิฮิสโตแกรมในชนิดแผนภูมิย่อยฮิสโตแกรม
 • แผนภูมิ Pareto    Pareto คือแผนภูมิฮิสโตแกรมที่เรียงลำดับ ซึ่งมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด

  ชนิดย่อยของแผนภูมิ Pareto ในแผนภูมิ ฮิสโตแกรม ที่มีให้ใช้งาน

แผนภูมิแท่งและแผนภูมิเคราแสดงการแจกจ่ายข้อมูลลงใน quartiles การเน้นค่าเฉลี่ยและ outliers กล่องอาจมีเส้นที่ขยายตามแนวตั้งที่เรียกว่า "หนวด" บรรทัดเหล่านี้แสดงความแปรปรวนภายนอก quartiles ด้านบนและล่างและจุดใดก็ตามที่อยู่นอกเส้นหรือหนวดจะถือว่าเป็นผิดปกติ ใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อมีชุดข้อมูลหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับกันและกันในบางกรณี

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Box และ Whisker

แผนภูมิน้ำตกแสดงผลรวมของข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นค่าที่ถูกเพิ่มหรือหัก เป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการที่ค่าเริ่มต้นจะได้รับผลกระทบจากชุดของค่าบวกและค่าลบ คอลัมน์มีการใส่รหัสสีเพื่อให้คุณสามารถบอกค่าบวกจากจำนวนลบได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างแผนภูมิวอเตอร์ฟอล

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Waterfall

แผนภูมิกรวยแสดงค่าของลำดับขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

แผนภูมิกรวยที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการขาย ลำดับขั้นที่แสดงในคอลัมน์แรก ค่าในคอลัมน์ที่สอง

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลงจนแท่งแผนภูมิมีรูปร่างคล้ายกรวย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิกรวยที่นี่

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวสามารถลงจุดในแผนภูมิผสมได้ แผนภูมิผสมจะรวมแผนภูมิอย่างน้อยสองชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีความหลากหลายแตกต่างกัน เนื่องจากมีการแสดงด้วยแกนทุติยภูมิ จึงทำให้แผนภูมินี้ง่ายต่อการอ่าน ในตัวอย่างนี้ เราได้ใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อแสดงจำนวนของบ้านที่ถูกขายในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นใช้แผนภูมิเส้นเพื่อให้ผู้อ่านระบุราคาขายเฉลี่ยของแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิ

ชนิดของแผนภูมิผสม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและเส้น - แผนภูมิเส้นบนแกนทุติยภูมิ    แผนภูมินี้รวมแผนภูมิเส้นและคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกันโดยมีหรือไม่มีแกนทุติยภูมิ โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นคอลัมน์และข้อมูลอื่นเป็นเส้นในแผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - คอลัมน์แบบกลุ่ม    แผนภูมินี้ รวมพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นพื้นที่แบบเรียงซ้อน และชุดข้อมูลอื่นเป็นคอลัมน์ใน แผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง    แผนภูมินี้ช่วยให้คุณรวมแผนภูมิต่างๆ ที่คุณต้องการให้แสดงลงในแผนภูมิเดียวกันได้

  แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้แผนภูมิแผนที่เพื่อเปรียบเทียบค่าและแสดงประเภทต่างๆในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ได้ ใช้เมื่อคุณมีภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ในข้อมูลของคุณเช่นประเทศ/ภูมิภาครัฐเขตหรือรหัสไปรษณีย์

เช่น ประเทศตามจำนวนประชากรโดยใช้ค่า ค่าจะแสดงจำนวนประชากรทั้งหมดในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละค่าที่แสดงจะใช้สเปกตรัมสีเทา 2 สี สีสำหรับแต่ละภูมิภาคจะระบุตามตำแหน่งสเปกตรัมของค่าโดยคำนึงถึงค่าอื่นๆ

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ที่มีข้อมูลค่า

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ประเทศตามจำนวนประชากร ประเภทจะแสดงโดยใช้คำอธิบายแผนภูมิมาตรฐานเพื่อแสดงกลุ่มหรือสังกัด จุดข้อมูลแต่ละจุดจะแสดงโดยใช้สีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ตามประเภท

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ถ้าคุณมีแผนภูมิอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแผนภูมินั้น คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 2. เลือกชนิดแผนภูมิใหม่ในกล่อง เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

มีแผนภูมิหลายชนิดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่มีความหมายต่อผู้ชม ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของชนิดแผนภูมิที่พบบ่อยที่สุดและวิธีที่สามารถนำไปใช้

 • คุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่
 • เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • Office for Mac 2011

คอลัมน์ของแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ ปกติแล้วในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวนอน แกนและค่าต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์เมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามช่วงเวลา หรือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการต่างๆ

แผนภูมิคอลัมน์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง 2 มิติ คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิ 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน     แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด การเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%     การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติ 100% แสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ    ใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) แผนภูมินี้ปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแนวนอนและแกนลึก

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องตามช่วงเวลา ตั้งค่าเปรียบเทียบกับมาตราส่วนทั่วไป จึงเหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่วงเวลาที่เท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะถูกกระจายบนแกนนอนเท่าๆ กัน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายบนแกนตั้งเท่าๆ กัน

แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีถ้าป้ายประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าในช่องว่างที่เว้นอย่างทั่วถึง เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     สามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% มีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้น 3 มิติ     แสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบ 3 มิติ แผนภูมิเส้น 3 มิติมีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ลองใช้แผนภูมิวงกลมเมื่อคุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดที่ต้องการลงจุด ไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดลบ แทบจะไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดค่าศูนย์ มีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท และประเภทต่างๆ แสดงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลมมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิวงกลม    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

 • แผนภูมิวงกลมของวงกลมหรือแท่งจากแผ่นภูมิวงกลม    แสดงแผนภูมิวงกลมที่ มีค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และรวมลง ในแผนภูมิวงกลมรองหรือลงในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนกัน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งส่วนในแผนภูมิวงกลมหลักเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ง่ายขึ้น

 • แผนภูมิโดนัท     แผนภูมิวงกลมจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆทั้งหมดด้วยเช่นแผนภูมิวงกลม อย่างไรก็ตามจะมีชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด แต่ละวงกลมของแผนภูมิโดนัทแสดงถึงชุดข้อมูล แสดงข้อมูลในวงแหวนที่แต่ละแหวนแสดงชุดข้อมูล ถ้ามีการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ในป้ายชื่อข้อมูลแต่ละแหวนจะรวม๑๐๐%

  แผนภูมิโดนัท

แถบแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้

ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ     เปรียบเทียบค่าระหว่างประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มประเภทจะถูกจัดเรียงตามแกนตั้งและค่าตามแกนนอน แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มในแผนภูมิสามมิติแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ จะไม่แสดงข้อมูลบนแกนสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ     แสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการไปจนถึงทั้งหมด แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนในแผนภูมิสามมิติแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ จะไม่แสดงข้อมูลบนแกนสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติ    เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แท่งแบบเรียงซ้อนกัน 100% ในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

แผนภูมิกระจาย

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ แผนภูมิกระจายมีแกนสองค่า แผนภูมิแสดงข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และอีกชุดหนึ่งแสดงบนแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมิจะรวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียว และแสดงในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแสดงเป็นกลุ่ม

แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลายชุด หรือลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นหนึ่งชุดข้อมูลของคู่ลำดับ XY แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม

แผนภูมิกระจายมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกระจาย     เปรียบเทียบคู่ของค่า ใช้แผนภูมิกระจายที่มีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลแต่ไม่มีเส้นถ้าคุณมีจุดข้อมูลจำนวนมากและการเชื่อมต่อบรรทัดจะทำให้ข้อมูลอ่านยากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องแสดงการเชื่อมต่อของจุดข้อมูล

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและตัวทำเครื่องหมาย    แสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองที่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ    แผนภูมิฟองคือแผนภูมิ xy (กระจาย) ชนิดหนึ่งที่ขนาดของฟองแสดงค่าของตัวแปรที่สาม เปรียบเทียบชุดของสามค่าแทนที่จะเป็นสองค่า ค่าที่สามจะกำหนดขนาดของเครื่องหมายฟอง คุณสามารถเลือกที่จะแสดงฟองในรูปแบบ2มิติหรือมีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

  ฟองของแผนภูมิ

พื้นที่แผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่เน้นให้เห็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปยังค่ารวมในแนวโน้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวมได้

แผนภูมิพื้นที่มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นที่    แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่ 3 มิติจะใช้แกนสามแกน (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ โดยทั่วไปแล้วให้ลองใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100%     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงตามลำดับเฉพาะในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้น

ตามชื่อของแผนภูมิ แผนภูมิหุ้นมักจะใช้เพื่อแสดงความผันผวนของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้อาจใช้สำหรับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ตัวอย่างอย่าง คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุความผันผวนของอุณหภูมิประจำวัน หรือประจำปี

แผนภูมิหุ้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิหุ้นสูง-ต่ำ-ปิด     แสดงราคาหุ้น จำเป็นต้องมีชุดของค่าสามชุดตามลำดับที่ถูกต้อง: สูงต่ำและปิด

 • แผนภูมิหุ้นแบบเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด     คุณต้องมีชุดของค่าสี่ชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด     จำเป็นต้องมีชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับที่ถูกต้อง: ระดับเสียงสูงต่ำและปิด การวัดระดับเสียงโดยใช้แกนค่าสองแกน: หนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่วัดปริมาณและอื่นๆสำหรับราคาหุ้น

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด     คุณต้องมีชุดของค่าห้าชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้อง: ปริมาณ ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

พื้นผิวแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ เช่น ในแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใช้สีและรูปแบบบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

แผนภูมิพื้นผิวมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาชุดข้อมูลที่ดีที่สุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

แผนภูมิพื้นผิวมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ    แสดงแนวโน้มในค่าระหว่างสองมิติเส้นโค้งแบบต่อเนื่องกัน แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แถบสีเหล่านั้นจะแสดงความแตกต่างระหว่างค่านั้น แผนภูมินี้แสดงมุมมอง 3 มิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนแผ่นยางที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวด    แสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวดจะไม่สามารถอ่านได้ง่าย แต่ชนิดแผนภูมินี้มีประโยชน์สำหรับการลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

 • แผนภูมิเส้นชั้น    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ 2 มิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแทน

เรดาร์แผนภูมิ

ในแผนภูมิเรดาร์ ประเภทแต่ละประเภทจะมีแกนค่าของตนเองที่มีรัศมีชี้ออกจากจุดศูนย์กลาง เส้นเชื่อมต่อค่าทั้งหมดอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกัน

ใช้แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของชุดข้อมูลหลายชุด

แผนภูมิเรดาห์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเรดาร์    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง

 • แผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลางที่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง และเติมสีในพื้นที่ที่มีชุดข้อมูล

คุณสามารถใช้แผนภูมิแผนที่เพื่อเปรียบเทียบค่าและแสดงประเภทต่างๆในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ได้ ใช้เมื่อคุณมีภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ในข้อมูลของคุณเช่นประเทศ/ภูมิภาครัฐเขตหรือรหัสไปรษณีย์

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ที่มีข้อมูลค่า แผนภูมิแผนที่ใน Excel ตามประเภท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิแผนที่

แผนภูมิกรวยแสดงค่าของลำดับขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

แผนภูมิกรวยที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการขาย ลำดับขั้นที่แสดงในคอลัมน์แรก ค่าในคอลัมน์ที่สอง

โดยทั่วไปแล้วค่าจะลดลงเรื่อยๆซึ่งจะทำให้แถบมีลักษณะคล้ายกับกรวย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิกรวย

แผนภูมิ treemap แสดงมุมมองแบบลำดับชั้นของข้อมูลของคุณและวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบระดับการจัดประเภทที่แตกต่างกัน แผนภูมิ treemap จะแสดงประเภทตามสีและความใกล้เคียงและสามารถแสดงข้อมูลจำนวนมากที่ยากต่อการใช้แผนภูมิชนิดอื่นได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิ treemap สามารถลงจุดได้เมื่อมีเซลล์ว่าง (ว่างเปล่า) อยู่ภายในโครงสร้าง hierarchal และแผนภูมิ treemap ที่ดีสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Treemap

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิ treemap

แผนภูมิ sunburst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลลำดับชั้นและสามารถลงจุดได้เมื่อมีเซลล์ว่าง (ว่างเปล่า) อยู่ภายในโครงสร้าง hierarchal แต่ละระดับของลำดับชั้นจะแสดงโดยหนึ่งวงแหวนหรือวงกลมที่มีวงกลมในวงกลมที่ด้านบนของลำดับชั้น แผนภูมิ sunburst ที่ไม่มีข้อมูลตามลำดับชั้น (หนึ่งระดับของประเภท) จะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิโดนัท อย่างไรก็ตามแผนภูมิ sunburst ที่มีหลายระดับของประเภทแสดงให้เห็นว่าวงแหวนรอบนอกสัมพันธ์กับวงแหวนภายใน แผนภูมิ sunburst จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแสดงวิธีที่หนึ่งในวงแหวนที่มีส่วนร่วม

รูปภาพของแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Sunburst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิ sunburst

แผนภูมิน้ำตกแสดงผลรวมของข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นค่าที่ถูกเพิ่มหรือหัก เป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการที่ค่าเริ่มต้นจะได้รับผลกระทบจากชุดของค่าบวกและค่าลบ คอลัมน์มีการใส่รหัสสีเพื่อให้คุณสามารถบอกค่าบวกจากจำนวนลบได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างแผนภูมิวอเตอร์ฟอล

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Waterfall

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิน้ำตก

ข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงความถี่ภายในการแจกแจง แต่ละคอลัมน์ของแผนภูมิจะเรียกว่าช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

ชนิดของแผนภูมิฮิสโตแกรม

 • ฮิสโตแกรม    แผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงข้อมูลของคุณที่จัดกลุ่มเป็นช่องความถี่

  แผนภูมิฮิสโตแกรมในชนิดแผนภูมิย่อยฮิสโตแกรม
 • แผนภูมิ Pareto    Pareto คือแผนภูมิฮิสโตแกรมที่เรียงลำดับ ซึ่งมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด

  ชนิดย่อยของแผนภูมิ Pareto ในแผนภูมิ ฮิสโตแกรม ที่มีให้ใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิฮีสโตแกรมและแผนภูมิPareto

แผนภูมิแท่งและแผนภูมิเคราแสดงการแจกจ่ายข้อมูลลงใน quartiles การเน้นค่าเฉลี่ยและ outliers กล่องอาจมีเส้นที่ขยายตามแนวตั้งที่เรียกว่า "หนวด" บรรทัดเหล่านี้แสดงความแปรปรวนภายนอก quartiles ด้านบนและล่างและจุดใดก็ตามที่อยู่นอกเส้นหรือหนวดจะถือว่าเป็นผิดปกติ ใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อมีชุดข้อมูลหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับกันและกันในบางกรณี

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่สร้างแผนภูมิแท่งและเครา

คอลัมน์ของแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ ปกติแล้วในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวนอน แกนและค่าต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์เมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามช่วงเวลา หรือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการต่างๆ

แผนภูมิคอลัมน์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง 2 มิติ คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิ 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน     แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด การเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%     การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติ 100% แสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ    ใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) แผนภูมินี้ปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแนวนอนและแกนลึก

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด     มีในรูปแบบกลุ่มแผนภูมิเดียวกัน, เรียงซ้อนกัน, เรียงซ้อนกัน 100% และ 3 มิติที่ระบุไว้สำหรับแผนภูมิคอลัมน์สี่แหลี่ยมผืนผ้า แผนภูมิเหล่านั้นแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างเพียงข้อเดียวคือ แผนภูมิเหล่านี้แสดงในแบบทรงกระบอก ทรงกรวย และรูปร่างพีระมิดแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องตามช่วงเวลา ตั้งค่าเปรียบเทียบกับมาตราส่วนทั่วไป จึงเหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่วงเวลาที่เท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะถูกกระจายบนแกนนอนเท่าๆ กัน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายบนแกนตั้งเท่าๆ กัน

แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีถ้าป้ายประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าในช่องว่างที่เว้นอย่างทั่วถึง เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     สามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% มีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้น 3 มิติ     แสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบ 3 มิติ แผนภูมิเส้น 3 มิติมีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ลองใช้แผนภูมิวงกลมเมื่อคุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดที่ต้องการลงจุด ไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดลบ แทบจะไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดค่าศูนย์ มีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท และประเภทต่างๆ แสดงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลมมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิวงกลม    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

 • แผนภูมิวงกลมของวงกลมหรือแท่งจากแผ่นภูมิวงกลม    แสดงแผนภูมิวงกลมที่ มีค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และรวมลง ในแผนภูมิวงกลมรองหรือลงในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนกัน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งส่วนในแผนภูมิวงกลมหลักเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ง่ายขึ้น

 • แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว     แสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมในขณะที่เน้นค่าแต่ละค่า แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามารถแสดงในรูปแบบ 3 มิติ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายแผนภูมิวงกลมสำหรับแต่ละส่วนหรือส่วนทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายส่วนของวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง

แถบแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้

ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม ปกติแล้วประเภทต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามแกนตั้ง และค่าต่างๆ จัดตามแกนนอน กลุ่มแท่งในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน    แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด แท่งแบบเรียงซ้อนในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติ    เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แท่งแบบเรียงซ้อนกัน 100% ในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน ทรงกรวย และพีระมิด     มีในรูปแบบกลุ่มแผนภูมิเดียวกัน, เรียงซ้อนกัน, เรียงซ้อนกัน 100% และ 3 มิติที่ระบุไว้สำหรับแผนภูมิคอลัมน์สี่แหลี่ยมผืนผ้า แผนภูมิเหล่านี้แสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างเพียงข้อเดียวคือ แผนภูมิเหล่านี้แสดงในแบบทรงกระบอก ทรงกรวย และรูปร่างพีระมิดแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน

พื้นที่แผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่เน้นให้เห็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปยังค่ารวมในแนวโน้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวมได้

แผนภูมิพื้นที่มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นที่    แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่ 3 มิติจะใช้แกนสามแกน (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ โดยทั่วไปแล้วให้ลองใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100%     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิกระจาย

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ แผนภูมิกระจายมีแกนสองค่า แผนภูมิแสดงข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และอีกชุดหนึ่งแสดงบนแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมิจะรวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียว และแสดงในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแสดงเป็นกลุ่ม

แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลายชุด หรือลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นหนึ่งชุดข้อมูลของคู่ลำดับ XY แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม

แผนภูมิกระจายมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกระจายที่มีตัวทำเครื่องหมายเท่านั้น     เปรียบเทียบคู่ของค่า ใช้แผนภูมิกระจายกับตัวแสดงข้อมูลแต่ไม่มีเส้น เพราะถ้าคุณมีการลงจุดข้อมูลหลายจุดและการเชื่อมต่อเส้นอาจทำให้อ่านข้อมูลได้ยาก คุณยังสามารถใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อคุณไม่ต้องแสดงการเชื่อมต่อของจุดข้อมูล

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและตัวทำเครื่องหมาย    แสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

ฟองของแผนภูมิ

แผนภูมิฟองคือแผนภูมิ xy (กระจาย) ชนิดหนึ่งที่ขนาดของฟองแสดงค่าของตัวแปรที่สาม

แผนภูมิฟองมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองมีเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ     เปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนสองค่า ค่าที่สามระบุขนาดของฟอง คุณสามารถเลือกที่จะแสดงฟองในรูปแบบ 2 มิติหรือเอฟเฟ็กต์ 3 มิติได้

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงตามลำดับเฉพาะในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้น

ตามชื่อของแผนภูมิ แผนภูมิหุ้นมักจะใช้เพื่อแสดงความผันผวนของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้อาจใช้สำหรับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ตัวอย่างอย่าง คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุความผันผวนของอุณหภูมิประจำวัน หรือประจำปี

แผนภูมิหุ้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิหุ้นสูง-ต่ำ-ปิด     แสดงราคาหุ้น คุณต้องมีชุดของค่าสามชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ราคาสูง ต่ำ และปิด

 • แผนภูมิหุ้นเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด     คุณต้องมีชุดของค่าสี่ชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    คุณต้องมีชุดของค่าสี่ชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ปริมาณ ราคาสูง ต่ำ และปิด ซึ่งแผนภูมิจะคำนวณปริมาณโดยใช้แกนค่าสองแกน: แกนหนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่ใช้คำนวณปริมาณ และอีกแกนหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    คุณต้องมีชุดของค่าห้าชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้อง: ปริมาณ ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

พื้นผิวแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ เช่น ในแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใช้สีและรูปแบบบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

แผนภูมิพื้นผิวมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาชุดข้อมูลที่ดีที่สุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

แผนภูมิพื้นผิวมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ    แสดงแนวโน้มในค่าระหว่างสองมิติเส้นโค้งแบบต่อเนื่องกัน แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แถบสีเหล่านั้นจะแสดงความแตกต่างระหว่างค่านั้น แผนภูมินี้แสดงมุมมอง 3 มิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนแผ่นยางที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวด    แสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวดจะไม่สามารถอ่านได้ง่าย แต่ชนิดแผนภูมินี้มีประโยชน์สำหรับการลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

 • แผนภูมิเส้นชั้น    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ 2 มิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแทน

แผนภูมิโดนัท

เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แผนภูมิชนิดนี้สามารถประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด แต่ละวงแหวนของแผนภูมิโดนัทแสดงชุดข้อมูลหนึ่งชุด

แผนภูมิโดนัทมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิโดนัท    แสดงข้อมูลเป็นวงแหวน ซึ่งแต่ละวงแหวนจะบ่งบอกถึงชุดข้อมูลหนึ่งชุด ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแสดงอยู่ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงแหวนจะมีผลรวมทั้งหมดเป็น 100%

 • แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว     แสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมในขณะที่เน้นค่าแต่ละค่า อย่างไรก็ตาม แผนภูมิเหล่านี้สามารถประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด

เรดาร์แผนภูมิ

ในแผนภูมิเรดาร์ ประเภทแต่ละประเภทจะมีแกนค่าของตนเองที่มีรัศมีชี้ออกจากจุดศูนย์กลาง เส้นเชื่อมต่อค่าทั้งหมดอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกัน

ใช้แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของชุดข้อมูลหลายชุด

แผนภูมิเรดาห์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเรดาร์    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง และเติมสีในพื้นที่ที่มีชุดข้อมูล

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ถ้าคุณมีแผนภูมิอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแผนภูมิคลิกแท็บการออกแบบแผนภูมิแล้วคลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  ครึ่งขวาของแท็บ ออกแบบแผนภูมิ
 2. เลือกชนิดแผนภูมิใหม่ในแกลเลอรีของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิที่มีแผนภูมิที่แนะนำ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×