ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน PowerPoint สำหรับเว็บ

ในขณะที่คุณพิมพ์ PowerPoint สำหรับเว็บ จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดการสะกด ไวยากรณ์ หรือสไตล์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการขีดเส้นใต้คำ

ชนิด:

การสะกด

ตัวอย่าง:

ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

ทำงานกับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน:

OneDrive,
OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน,
SharePoint ใน Microsoft 365

ชนิด:

ไวยากรณ์

ตัวอย่าง:

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จะถูกทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นใต้คู่สีน้ำเงิน

ทำงานกับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน:

OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน,
SharePoint ใน Microsoft 365

ชนิด:

การปรับแต่งการเขียนที่แนะนำ

ตัวอย่าง:

ข้อผิดพลาดทางสำนวนการเขียนจะถูกทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นใต้แบบจุดสีทอง

ทำงานกับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน:

OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน,
SharePoint ใน Microsoft 365

แก้ไขข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด (หรือ ละเว้น คำแนะนำ) ให้คลิกขวาที่คำที่ขีดเส้นใต้:

เมนูบริบทการสะกด

เมนูบริบทไวยากรณ์

เมนูบริบทสำนวนการเขียน

เคล็ดลับ: คำที่คุณพิมพ์อาจจะสะกดได้อย่างถูกต้องแต่พจนานุกรม PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่รู้จักคำดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นชื่อแบรนด์ อักษรย่อ หรือชื่ออื่นๆ

ตรวจสอบสไลด์สำหรับการสะกด ไวยากรณ์ และสไตล์ที่ถูกต้อง

ถ้าไฟล์ของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365 คุณสามารถบอก PowerPoint สำหรับเว็บ ให้ตรวจสอบสไลด์สำหรับการสะกด ไวยากรณ์ และสไตล์

 1. บนแท็บ รีวิว ให้เลือก ตรวจสอบสไลด์ > ตรวจสอบสไลด์

  บานหน้าต่าง ตัวแก้ไข จะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ข้อผิดพลาดการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือการปรับปรุงการเขียนที่แนะนำจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข ให้คุณตรวจทานและตัดสินใจ

ปิดตัวทำเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรตลอดทั้งไฟล์

ถ้าไฟล์ของคุณถูกเก็บไว้ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365 คุณสามารถซ่อนตัวทำเครื่องหมายทั้งหมดที่แสดงข้อผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร

 1. บนแท็บ รีวิว ของ Ribbon ให้เลือกลูกศรบนปุ่ม การตั้งค่าตัวแก้ไข

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก ซ่อนข้อผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร

คำสั่งนี้จะปิดและเปิดใช้งานตัวทำเครื่องหมาย ใช้อีกครั้งในภายหลังถ้าคุณต้องการแสดงตัวทำเครื่องหมายสำหรับการพิสูจน์อักษรในงานนำเสนอนี้

ปิดเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับบางคำหรือกล่องข้อความ

ถ้าไฟล์ของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365 คุณสามารถปิดใช้งานการพิสูจน์อักษรสำหรับบางคำหรือสำหรับทั้งกล่องที่มีข้อความ

 1. ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับทั้งกล่องข้อความหรือกล่องข้อความ ให้เลือกคำที่คุณไม่ต้องการตรวจสอบ

 2. คลิกขวาที่คำที่เลือกหรือกล่องข้อความ แล้วเลือก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  เมนูบริบท

 3. เลือก ไม่ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์

  การตั้งค่าภาษา

เปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษร

การเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับไฟล์ทั้งหมดไม่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับคำที่เลือกหรือกล่องข้อความเท่านั้น

 1. ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับทั้งกล่องข้อความ หรือเลือกคำที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษร

 2. คลิกขวาที่กล่องหรือคำที่เลือก แล้วเลือก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในกล่อง ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

  เปลี่ยนเป็นภาษาอื่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของปุ่มและเมนูในแอป Office Online ให้ดู เปลี่ยนภาษา Office ที่ใช้ในเมนู

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×