ตัดข้อความและย้ายรูปภาพใน Word

การย้ายหรือการวางตำแหน่งรูปภาพบนหน้าใน Word เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการลากด้วยเมาส์ของคุณ แต่บางครั้งการทำงานจะไม่ทำงาน กุญแจสำคัญในการรับผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือการเลือกตัวเลือกเค้าโครง

ปุ่มรูปเค้าโครงบนรูปภาพที่เลือก

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกไอคอนตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ:

  กล่อง ตัวเลือกเค้าโครง

  • เมื่อต้องการนำรูปภาพของคุณไปไว้ด้านหน้าของข้อความและตั้งค่าให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนบนหน้าให้เลือกด้านหน้าของข้อความ(ภายใต้ด้วยการตัดข้อความ) แล้วเลือกแก้ไขตำแหน่งบนหน้า

  • เมื่อต้องการตัดข้อความรอบๆรูปภาพแต่มีการเพิ่มหรือลบรูปภาพลงในขณะที่มีการเพิ่มหรือลบข้อความให้เลือกสี่เหลี่ยม(ภายใต้ด้วยการตัดข้อความ) จากนั้นเลือกย้ายที่มีข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

รูปภาพนั้นอาจอยู่หลังวัตถุอื่น เช่น กลุ่มข้อความ

ตัวอย่างภาพที่อยู่หลังกลุ่มข้อความ

เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก:

 1. เลือก หน้าแรก > เลือก > บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือกให้เลือกรูปภาพ

เมื่อต้องการขยับรูปภาพทีละน้อย ให้เลือกรูปภาพนั้น แล้วกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุพร้อมกัน ให้จัดกลุ่มวัตถุเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้

 1. เลือกวัตถุแรก

 2. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกวัตถุอื่น

 3. คลิกขวาที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งจากนั้นชี้ไปที่กลุ่มจากนั้นเลือกจัดกลุ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถจัดกลุ่มหรือเลือกรูปภาพหลายภาพได้ แสดงว่าเค้าโครงของรูปภาพอาจเป็นแบบอินไลน์กับข้อความ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดดู เปิดตัวเลือกเค้าโครง เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพเป็นตัวเลือกใดก็ได้ภายใต้ ด้วยการตัดข้อความ

สำหรับการควบคุมการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพ ให้ใช้กล่อง เค้าโครง เพื่อตั้งค่าการจัดแนวที่สัมพันธ์กับขอบกระดาษหรือคอลัมน์ การจัดตำแหน่งเป็นนิ้ว หรือการจัดตำแหน่งที่สัมพันธ์กันเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการวางรูปภาพโดยเว้นระยะห่างจากสิ่งอื่นตามที่ระบุ เช่น ขอบหน้ากระดาษ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกไอคอนตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกดูเพิ่มเติมแล้วทำการปรับการจัดแนวและการปรับตำแหน่งบนแท็บตำแหน่ง

  ถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกตำแหน่งใดก็ได้บนแท็บตำแหน่งให้เลือกแท็บการตัดข้อความจากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆยกเว้นบรรทัดที่มีตัวเลือกข้อความ

ถ้าคุณมีรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกว่าที่คุณต้องการซ้อนทับบนหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในกล่อง เค้าโครง

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกไอคอนตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกดูเพิ่มเติม

 4. บนแท็ฐ ตำแหน่ง ในกลุ่ม ตัวเลือก ทางด้านล่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการซ้อนทับ

 5. ทำซ้ำแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการเปิดใช้งานการซ้อนทับ

นอกจากการจัดแนวและการจัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้า คุณยังสามารถจัดแนวรูปภาพกับอีกรูปหนึ่ง หรือกับวัตถุอื่นๆ บนหน้า แม้ว่าการจัดแนวรูปภาพกับรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งานจากไอคอน ตัวเลือกเค้าโครง หรือกล่องโต้ตอบ เค้าโครง เป็นงานทั่วไปที่คุณอาจทำได้ขณะทำงานกับการจัดตำแหน่งและการจัดแนวรูปภาพ

 1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกแต่ละวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ไปที่รูปแบบรูปภาพหรือรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ>จัดแนวแล้วเลือกตัวเลือกเช่นกึ่งกลางด้านบนหรือด้านล่าง

จุดยึดวัตถุ ไอคอนจุดยึดวัตถุ จะระบุตำแหน่งของรูปภาพหรือวัตถุที่สัมพันธ์กับข้อความในเอกสารของคุณ จุดยึดจะไม่ปรากฎขึ้นสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์ วัตถุแบบอินไลน์จะยึดอยู่กับตำแหน่งภายในข้อความที่ถูกแทรกและถูกระบุคล้ายกับอักขระข้อความ “แนวเดียวกับข้อความ”

ตัวเลือกการตัดอื่นๆทั้งหมด (สี่เหลี่ยม, แน่น, ผ่าน, ด้านบนและด้านล่างข้อความด้านหน้าของข้อความ) จะยึดตามตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในเอกสาร จุดยึดบ่งชี้ย่อหน้าที่เชื่อมโยงกับวัตถุ เลือกรูปภาพจากนั้นเลือกไอคอนตัวเลือกเค้าโครงเพื่อค้นหาวิธีการแทรกรูปภาพของคุณ

ปุ่มรูปเค้าโครงบนรูปภาพที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพและไม่ใช่แบบอินไลน์ที่มีข้อความแต่คุณไม่เห็นจุดยึดวัตถุคุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดที่แสดงอยู่ในสองวิธีดังนี้

 • แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ    บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มย่อหน้าให้เลือกแสดง/ซ่อน¶

 • แสดงจุดยึดเสมอ    เลือกตัวเลือก>ไฟล์>แสดงแล้วเลือกจุดยึดวัตถุ

เนื่องจากจุดยึดเป็นการระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์ของรูปภาพง่ายๆ ที่มองเห็นได้บนหน้า จึงไม่สามารถนำออกได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการลองใช้ตัวเลือกการตัดข้อความต่างๆ คุณจะพบความคล่องตัวทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดตำแหน่งรูปภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดยึด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างการตัดข้อความ ให้ดู ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ถ้าคุณต้องการทำให้แน่ใจว่ารูปภาพยังคงอยู่ แม้ว่าข้อความรอบๆ จะถูกลบ คุณสามารถล็อกจุดยึดของรูปภาพได้

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือกไอคอนตัวเลือกเค้าโครง

 3. เลือกดูเพิ่มเติมแล้วเลือกล็อกจุดยึด

  หมายเหตุ: เนื่องจากจุดยึดจะไม่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพที่วางอยู่ในแนวเดียวกกับข้อความ การล็อกจุดยึดและตัวเลือกการจัดตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปภาพแบบอินไลน์

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

หมุนกล่องข้อความรูปร่างอักษรศิลป์หรือรูปภาพใน Word

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณ ขณะที่ใช้ Word สำหรับเว็บ คุณสามารถตัดและวางเพื่อย้ายภาพในเอกสาร และคุณสามารถนำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้ เช่นการเว้นระยะห่างแนวตั้งและการจัดกึ่งกลาง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถย้ายรูปภาพที่ถูกแทรกขณะใช้ Word เวอร์ชันเดสก์ท็อป ถ้าคุณรูปภาพที่การตัดข้อความหรือตำแหน่งถาวรบนหน้า

ถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้และคุณมี Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปให้เลือกเปิดใน wordเพื่อเปิดเอกสารของคุณใน word และทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม จากนั้น คุณสามารถเปิดเอกสารอีกครั้งใน Word สำหรับเว็บ และทำการแก้ไขต่อ Word สำหรับเว็บ จะยังคงรักษาการตั้งค่าเค้าโ๕รงที่คุณนำไปใช้ใน Word เวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×