ตัวอย่างของเกณฑ์แบบสอบถาม

ตัวอย่างของเกณฑ์แบบสอบถาม

เกณฑ์คิวรีช่วยให้คุณมุ่งไปที่รายการที่เฉพาะเจาะจงในฐานข้อมูล Access ถ้ารายการตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดที่คุณใส่ รายการดังกล่าวจะปรากฏในผลลัพธ์ของคิวรี

เมื่อต้องการเพิ่มเกณฑ์ลงในคิวรี Access ให้เปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ และระบุเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่คุณต้องการระบุเกณฑ์ ถ้าเขตข้อมูลไม่ได้อยู่ในตารางออกแบบ ให้ดับเบิลคลิกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางออกแบบ แล้วใส่เกณฑ์ในแถว เกณฑ์ สำหรับเขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ให้ดู บทนำสู่คิวรี

เกณฑ์คิวรีคือนิพจน์ที่ Access เปรียบเทียบกับค่าเขตข้อมูลคิวรีเพื่อกำหนดว่าจะรวมระเบียนที่มีค่าแต่ละรายการหรือไม่ ตัวอย่าง = "Chicago" คือนิพจน์ที่ Access สามารถเปรียบเทียบกับค่าในเขตข้อมูลข้อความในคิวรี ถ้าค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้นในระเบียนที่ระบุเป็น "Chicago" Access จะรวมระเบียนในผลลัพธ์ของคิวรี

ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเกณฑ์ของคุณได้ ตัวอย่างจะถูกจัดกลุ่มตามชนิดข้อมูล

ในหัวข้อนี้

บทนำสู่เกณฑ์คิวรี

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลข้อความ บันทึก และไฮเปอร์ลิงก์

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลตัวเลข สกุลเงิน และตัวเลขอัตโนมัติ

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลา

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลอื่น

บทนำสู่เกณฑ์คิวรี

เกณฑ์จะคล้ายกับสูตร — ซึ่งเป็นสตริงที่อาจประกอบด้วยการอ้างอิง ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ของเขตข้อมูล เกณฑ์คิวรียังหมายถึงนิพจน์ใน Access

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเกณฑ์ตัวอย่าง และอธิบายวิธีการทำงาน

เกณฑ์

คำอธิบาย

>25 และ <50

เกณฑ์นี้จะนำไปใช้กับเขตข้อมูลตัวเลข เช่น ราคา หรือ UnitsInStock จะมีเฉพาะระเบียนที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลราคา หรือ UnitsInStock.ที่มี ค่ามากกว่า 25 และน้อยกว่า 50

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

เกณฑ์นี้จะนำไปใช้กับเขตข้อมูลวันที่/เวลา เช่น BirthDate เฉพาะระเบียนที่ จำนวนปีระหว่าง birthdate ของบุคคลและวันที่ของวันนี้มีค่ามากกว่า 30 เท่านั้นที่จะถูกรวมไว้ในผลลัพธ์ของคิวรี

Is Null

เกณฑ์นี้สามารถนำไปใช้กับเขตข้อมูลชิดใดๆ เพื่อแสดงระเบียนที่ ค่าเขตข้อมูลเป็น null

ดังที่คุณสามารถเห็น เกณฑ์สามารถแตกต่างจากกันมาก โดยขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่ใช้และความต้องการเฉพาะของคุณ เกณฑ์บางอย่างง่าย และใช้ตัวดำเนินการและค่าคงที่พื้นฐาน เกณฑ์อื่นซับซ้อน และใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการพิเศษ และมีการอ้างอิงเขตข้อมูล

หัวข้อนี้แสดงรายการหลายเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปตามชนิดข้อมูล ถ้าตัวอย่างในหัวข้อนี้ไม่ได้ระบุความต้องการเฉพาะของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเขียนเกณฑ์ของคุณเอง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ก่อนอื่นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับรายการทั้งหมดของฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ อักขระพิเศษ และไวยากรณ์สำหรับนิพจน์ที่อ้างถึงเขตข้อมูลและตัวอักษร

ที่นี่ คุณจะเห็นตำแหน่งและวิธีที่คุณจะเพิ่มเกณฑ์ เมื่อต้องการเพิ่มเกณฑ์ลงในคิวรี คุณต้องเปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ จากนั้นให้คุณระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการระบุเกณฑ์ ถ้าเขตข้อมูลยังไม่พร้อมใช้งานในตารางออกแบบ คุณจะเพิ่มโดยการลากจากหน้าต่างออกแบบคิวรีไปยังตารางเขตข้อมูล หรือโดยการดับเบิลคลิกเขตข้อมูล (การดับเบิลคลิกเขตข้อมูลจะเพิ่มไปยังคอลัมน์ว่างถัดไปในตารางเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ) สุดท้าย ให้คุณพิมพ์เกณฑ์ในแถว เกณฑ์

เกณฑ์ที่คุณระบุสำหรับเขตข้อมูลต่างๆ ในแถว เกณฑ์ จะถูกรวมโดยใช้ตัวดำเนินการ AND กล่าวคือ เกณฑ์ที่ระบุในเขตข้อมูล City และ BirthDate จะถูกแปลความดังนี้:

City = "Chicago" AND BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

เกณฑ์สำหรับเมืองและวันเกิด

1. เขตข้อมูล City และ BirthDate รวมเกณฑ์

2. เฉพาะระเบียนที่ค่าของเขตข้อมูล City คือ Chicago จะเป็นไปตามเกณฑ์นี้

3. เฉพาะระเบียนของผู้ที่อายุอย่างน้อย 40 ปีจะเป็นไปตามเกณฑ์นี้

4. เฉพาะระเบียนที่ตรงกับทั้งสองเกณฑ์จะถูกรวมไว้ในผลลัพธ์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องการให้ตรงกับเงื่อนไขเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ ถ้าคุณมีเกณฑ์สำรอง คุณจะใส่เกณฑ์เหล่านั้นได้อย่างไร

ถ้าคุณมีเกณฑ์สำรอง หรือเกณฑ์อิสระสองชุดที่เพียงพอที่จะระบุแบบหนึ่งชุด ให้คุณใช้ทั้งแถว เกณฑ์ และ หรือ ในตารางออกแบบ

เกณฑ์สำรอง

1. เกณฑ์ City จะถูกระบุอยู่ในแถว เกณฑ์

2. เกณฑ์ BirthDate จะถูกระบุอยู่ในแถว หรือ

เกณฑ์ที่ระบุในแถว เกณฑ์ และ หรือ จะถูกรวมโดยใช้ตัวดำเนินการ OR ดังที่แสดงด้านล่างนี้

City = "Chicago" OR BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

ถ้าคุณจำเป็นต้องระบุตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ใช้แถวด้านล่างแถว หรือ

ก่อนที่คุณจะดำเนินการกับตัวอย่างต่อ โปรดทราบต่อไปนี้:

 • ถ้าเกณฑ์เป็นแบบชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถกรองผลลัพธ์ของคิวรีแทนที่จะปรับเกณฑ์คิวรีบ่อยๆ ตัวกรองเป็นเกณฑ์ชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของคิวรีโดยไม่เปลี่ยนแปลงการออกแบบของคิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรอง ให้ดูบทความ การนำตัวกรองไปใช้เพื่อดูระเบียนที่เลือกในฐานข้อมูล Access

 • ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเกณฑ์ แต่เปลี่ยนค่าที่คุณสนใจบ่อย คุณสามารถสร้างคิวรีพารามิเตอร์ คิวรีพารามิเตอร์พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับค่าเขตข้อมูล แล้วใช้ค่าเหล่านั้นเพื่อสร้างเกณฑ์คิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีพารามิเตอร์ ให้ดูบทความ ใช้พารามิเตอร์ในคิวรีและรายงาน

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลข้อความ บันทึก และไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: เริ่มต้นใน Access 2013 เขตข้อมูลข้อความจะเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความสั้น และเขตข้อมูลบันทึกจะเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อความยาว

ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้สำหรับเขตข้อมูล CountryRegion ในคิวรีที่ยึดตามตารางที่จัดเก็บข้อมูลที่ติดต่อ เกณฑ์ระบุไว้ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลในตารางออกแบบ

เกณฑ์ประเทศ/ภูมิภาค

ตามค่าเริ่มต้น เกณฑ์ที่คุณระบุสำหรับเขตข้อมูลไฮเปอร์ลิงก์จะนำไปใช้กับส่วนข้อความที่แสดงของค่าเขตข้อมูล เมื่อต้องการระบุเกณฑ์สำหรับส่วน Uniform Resource Locator (URL) ปลายทางของค่า ให้ใช้นิพจน์ HyperlinkPart ไวยากรณ์สำหรับนิพจน์นี้มีดังนี้: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/" ที่ Table1 คือชื่อของตารางที่มีเขตข้อมูลไฮเปอร์ลิงก์ Field1 คือเขตข้อมูลไฮเปอร์ลิงก์ และ http://www.microsoft.com คือ URL ที่คุณต้องการจับคู่

เมื่อต้องการรวมระเบียนที่...

ใช้เกณฑ์นี้

คิวรี ผลลัพธ์

ตรงกับค่า เช่น China

"China"

ส่งกลับระเบียนที่เขตข้อมูล CountryRegion ถูกตั้งค่าเป็น China

ไม่ตรงกับค่า เช่น Mexico

Not "Mexico"

ส่งกลับระเบียนที่เขตข้อมูล CountryRegion ถูกตั้งค่าเป็นประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ใช่ Mexico

ขึ้นต้นด้วยสตริงที่ระบุ เช่น U

Like U*

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "U" ทั้งหมด เช่น UK, USA และอื่นๆ

หมายเหตุ: เมื่อใช้ในนิพจน์ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะหมายถึงสตริงใดๆ ของอักขระ — ซึ่งยังอาจเรียกว่าอักขระตัวแทนได้อีกด้วย สำหรับรายการของอักขระเหล่านี้ ให้ดูบทความ การอ้างอิงอักขระตัวแทนของ Access

ไม่ขึ้นต้นด้วยสตริงที่ระบุ เช่น U

Not Like U*

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ชื่อขึ้นต้นด้วย อักขระที่ไม่ใช่"U" ทั้งหมด

มีสตริงที่ระบุ เช่น Korea

Like "*Korea*"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่มีสตริง "Korea" ทั้งหมด

ไม่ประกอบด้วยสติงที่ระบุ เช่น Korea

Not Like "*Korea*"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่มีสตริง "Korea"

ลงท้ายด้วยสตริงที่ระบุ เช่น "ina"

Like "*ina"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ชื่อลงท้ายด้วย "ina" ทั้งหมด เช่น China และ Argentina

ไม่ลงท้ายด้วยสตริงที่ระบุ เช่น "ina"

Not Like "*ina"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย "ina" ทั้งหมด เช่น China และ Argentina

มีค่า Null (หรือหายไป)

Is Null

ส่งกลับระเบียนที่ไม่มีค่าในเขตข้อมูล

ไม่มีค่า Null

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนที่ค่าไม่หายไปในเขตช้อมูล

มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

"" (เครื่องหมายอัญประกาศคู่)

ส่งกลับระเบียนที่เขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นค่าว่าง (แต่ไม่เป็น null) ตัวอย่าง ระเบียนของการขายที่ทำให้กับแผนกอื่นอาจมีค่าว่างในเขตข้อมูล CountryRegion

ไม่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

Not ""

ส่งกลับระเบียนที่เขตข้อมูล CountryRegion มีค่าไม่ว่าง

มีค่า Null หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

"" Or Is Null

ส่งกลับระเบียนที่ไม่มีค่าในเขตข้อมูล หรือเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นค่าว่าง

ไม่ใช่ระเบียนที่ไม่มีค่าหรือเป็นระเบียนที่มีค่าว่าง

Is Not Null And Not ""

ส่งกลับระเบียนที่เขตข้อมูล CountryRegion มีค่าไม่ว่าง ไม่ใช่ค่า null

ติดตามค่า เช่น Mexico เมื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรแล้ว

>= "Mexico"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมดที่เริ่มต้น Mexico และต่อเนื่องไปจนถึงตัวอักษรสุดท้าย

อยู่ในช่วงที่ระบุ เช่น A ถึง D

Like "[A-D]*"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "A" ถึง "D"

ตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น USA หรือ UK

"USA" Or "UK"

ส่งกลับระเบียนสำหรับ USA และ UK

มีค่าหนึ่งค่าในรายการค่า

In("France", "China", "Germany", "Japan")

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ

มีอักขระบางตัวในตำแหน่งที่ระบุที่อยู่ในค่าของเขตข้อมูล

Right([ประเทศ/ภูมิภาค], 1) = "y"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ตัวอักษรสุดท้ายเป็น “y”

เป็นไปตามข้อกำหนดของความยาว

Len([ประเทศ/ภูมิภาค]) > 10

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ชื่อมีความยาวเกิน 10 อักขระ

ตรงกับรูปแบบที่ระบุ

Like "Chi??"

ส่งกลับระเบียนสำหรับประเทศ/ภูมิภาค เช่น China และ Chile ที่ชื่อมีความยาว 5 อักขระ และอักขระสามตัวแรกคือ "Chi"

หมายเหตุ: อักขระ ? และ _ เมื่อใช้ในนิพจน์ แทนอักขระเดียว — ยังจะถูกเรีบกว่าอักขระตัวแทน อักขระ _ ไม่สามารถใช้ในนิพจน์เดียวกันกับอักขระ ? และไม่สามารถใช้ในนิพจน์ที่มีอักขระตัวแทน * คุณอาจใช้อักขระตัวแทน _ ในนิพจน์ที่มีอักขระตัวแทน %

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลตัวเลข สกุลเงิน และตัวเลขอัตโนมัติ

ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้สำหรับเขตข้อมูล UnitPrice ในคิวรีที่ยึดตามตารางที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ระบุไว้ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลในตารางออกแบบคิวรี

เกณฑ์ราคาต่อหน่วย

เมื่อต้องการรวมระเบียนที่...

ใช้เกณฑ์ นี้

ผลลัพธ์ของคิวรี

ตรงกับค่า เช่น 100

100

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์คือ $100

ไม่ตรงกับค่า เช่น 1000

Not 1000

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ $1000

มีค่าที่น้อยกว่าค่าหนึ่ง เช่น 100

< 100
<= 100

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยน้อยกว่า $100 (<100) นิพจน์ที่สอง (<=100) แสดงระเบียนที่ราคาต่อหน่วยน้อยกว่าหรือเท่ากับ $100

มีค่าที่มากกว่าค่าหนึ่ง เช่น 99.99

>99.99
>=99.99

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยมากกว่า $99.99 (>99.99) นิพจน์ที่สองจะแสดงระเบียนที่ราคาต่อหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ $99.99

มีค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น 20 หรือ 25

20 or 25

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยคือ $20 หรือ $25

มีค่าที่อยู่ในช่วงของค่า

>49.99 and <99.99
หรือ
Between 50 and 100

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยอยู่ระหว่าง (แต่ไม่รวม) $49.99 และ $99.99

มีค่าที่อยู่นอกช่วง

<50 or >100

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยไม่ได้อยู่ระหว่าง $50 และ $100

มีค่าใดค่าหนึ่งในหลายๆ ค่าที่ระบุ

In(20, 25, 30)

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยคือ $20, $25 หรือ $30

มีค่าที่ลงท้ายด้วยตัวเลขที่ระบุ

Like "*4.99"

ส่งกลับระเบียนที่ราคาต่อหน่วยลงท้ายด้วย "4.99" เช่น $4.99, $14.99, $24.99 และอื่นๆ

หมายเหตุ: อักขระ * และ % เมื่อใช้ในนิพจน์ แทนจำนวนอักขระ — ยังจะถูกเรียกว่าอักขระตัวแทน อักขระ % ไม่สามารถใช้ในนิพจน์เดียวกันกับอักขระ* และไม่สามารถใช้ในนิพจน์ที่มีอักขระตัวแทน ? คุณอาจใช้อักขระตัวแทน % ในนิพจน์ที่มีอักขระตัวแทน _

มีค่า null (หรือหายไป)

Is Null

ส่งกลับระเบียนที่ไม่มีค่าถูกใส่ไว้ในเขตข้อมูล UnitPrice

ไม่มีค่า Null

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนที่ค่าไม่หายไปในเขตข้อมูล UnitPrice

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลา

ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้สำหรับเขตข้อมูล OrderDate ในคิวรีที่ยึดตามตารางที่จัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ เกณฑ์ระบุไว้ในแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลในตารางออกแบบคิวรี

เกณฑ์วันที่สั่งซื้อ

เมื่อต้องการรวมระเบียนที่...

ใช้เกณฑ์นี้

ผลลัพธ์ของคิวรี

ตรงกับค่า เช่น 2/2/2006

#2/2/2006#

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006 โปรดอย่าลมกำกับค่าวันที่ด้วยอักขระ # เพื่อให้ Access สามารถแยกความแตกต่างระกว่างค่าวันที่และสตริงข้อความ

ไม่ตรงกับค่า เช่น 2/2/2006

Not #2/2/2006#

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันอื่นนอกเหนือจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006

มีค่าที่อยู่ก่อนวันที่ใดวันที่หนึ่ง เช่น 2/2/2006

< #2/2/2006#

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006

เมื่อต้องการดูธุรกรรมที่เกิดขึ้น หรือเกิดก่อนวันที่นี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการ <= แทนตัวดำเนินการ <

มีค่าที่อยู่หลังวันที่ใดวันที่หนึ่ง เช่น 2/2/2006

> #2/2/2006#

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006

เมื่อต้องการดูธุรกรรมที่เกิดขึ้น หรือเกิดหลังวันที่นี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการ >= แทนตัวดำเนินการ >

มีค่าในช่วงวันที่

>#2/2/2006# and <#4/2/2006#

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นระหว่าง 2 กุมภาพันธ์ 2006 และ 4 กุมภาพันธ์ 2006

คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการ Between เพื่อกรองช่วงของค่า รวมถึงจุดสิ้นสุด ตัวอย่าง #2/2/2006# and #4/2/2006# เป็นแบบเดียวกับ >=#2/2/2006# and <=#2/4/2006#

มีค่าที่อยู่นอกช่วง

<#2/2/2006# or >#4/2/2006#

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006 หรือหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2006

มีค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น 2/2/2006 หรือ 3/2/2006

#2/2/2006# or #3/2/2006#

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006 หรือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2006

มีค่าหนึ่งค่าในหลายค่า

ใน (#1/2/2006#, #1/3/2006#, #1/4/2006#)

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2006, 1 มีนาคม 2006 หรือ 1 เมษายน 2006

มีวันที่อยู่ในเดือนที่ระบุ (โดยไม่คำนึงถึงปี) เช่น ธันวาคม

DatePart("m", [วันที่ขาย]) = 12

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในเดือนธันวามคมของทุกปี

มีวันที่อยู่ในไตรมาสที่ระบุ (โดยไม่คำนึงถึงปี) เช่น ไตรมาสแรก

DatePart("q", [วันที่ขาย]) = 1

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของทุกปี

มีวันที่ของวันนี้

Date()

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในว้นปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนที่เขตข้อมูล OrderDate ถูกตั้งค่าเป็น 2 กุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่ของเมื่อวานนี้

Date()-1

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในวันก่อนวันปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่ของวันพรุ่งนี้

Date() + 1

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นวันหลังจากวันปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่อยู่ในช่วงสัปดาห์ปัจจุบัน

DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [วันที่ขาย]) = Year(Date())

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ปัจจุบัน สัปดาห์เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ และสิ้นสุดด้วยวันเสาร์

มีวันที่อยู่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])* 53 + DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

ส่งกลับระเบียนที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ และสิ้นสุดด้วยวันเสาร์

มีวันที่อยู่ในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้

Year([วันที่ขาย])* 53+DatePart("ww", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า สัปดาห์เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ และสิ้นสุดด้วยวันเสาร์

มีวันที่อยู่ในช่วง 7 วันก่อน

Between Date() and Date()-6

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันก่อน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับช่วง 24 มกราคม 2006 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่ที่เป็นของเดือนปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Now()) And Month([วันที่ขาย]) = Month(Now())

ส่งกลับระเบียนสำหรับเดือนปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่ที่เป็นของเดือนก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])* 12 + DatePart("m", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

ส่งกลับระเบียนสำหรับเดือนก่อนหน้า ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับเดือนมกราคม 2006

มีวันที่ที่เป็นของเดือนถัดไป

Year([วันที่ขาย])* 12 + DatePart("m", [วันที่ขาย]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

ส่งกลับระเบียนสำหรับเดือนถัดไป ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับเดือนมีนาคม 2006

มีวันที่อยู่ในช่วง 30 หรือ 31 วันก่อน

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

มูลค่าของเดือนของระเบียนยอดขาย ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับช่วง 2 มกราคม 2006 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2006

มีวันที่ที่เป็นของไตรมาสปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

ส่งกลับระเบียนสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับไตรมาสแรกของปี 2006

มีวันที่ที่เป็นของไตรมาสก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย])*4+DatePart("q",[วันที่ขาย]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

ส่งกลับระเบียนสำหรับไตรมาสก่อนหน้า ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2005

มีวันที่ที่เป็นของไตรมาสถัดไป

Year([วันที่ขาย])*4+DatePart("q",[วันที่ขาย]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

ส่งกลับระเบียนสำหรับไตรมาสถัดไป ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2006

มีวันที่อยู่ในช่วงปีปัจจุบัน

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date())

ส่งกลับระเบียนสำหรับปีปัจจุบัน ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับปี 2006

มีวันที่ที่เป็นของปีก่อนหน้า

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) - 1

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนหน้า ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับปี 2005

มีวันที่ที่เป็นของปีถัดไป

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) + 1

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่มีวันในปีถัดไป ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับปี 2007

มีวันที่อยู่ระหว่าง 1 มกราคมถึงวันนี้ (ระเบียนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน)

Year([วันที่ขาย]) = Year(Date()) and Month([วันที่ขาย]) <= Month(Date()) and Day([วันที่ขาย]) <= Day (Date())

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่มีวันที่อยู่ระหว่าง 1 มกราคมของปีปัจจุบันและวันนี้ ถ้าวันที่วันนี้คือ 2/2/2006 คุณจะเห็นระเบียนสำหรับช่วง 1 มกราคม 2006 ถึง 2/2/2006

มีวันที่ที่เกิดขึ้นในอดีต

< Date()

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันนี้

มีวันที่ที่เกิดขึ้นในอนาคต

> Date()

ส่งกลับระเบียนของธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันนี้

กรองหาค่า Null (หรือค่าที่หายไป)

Is Null

ส่งกลับระเบียนที่วันที่ของธุรกรรมหายไป

กรองหาค่าที่ไม่ใช่ Null

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนที่รู้จักวันที่ของธุรกรรม

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่

ตัวอย่างเช่น ตารางลูกค้าของคุณมีเขตข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ ที่ชื่อว่า ใช้งานอยู่ ซึ่งใช้เพื่อระบุว่าบัญชีของลูกค้าใช้งานอยู่ในขณะนี้หรือไม่ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีที่ค่าที่ถูกใส่ในแถวเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูล ใช่/ไม่ใช่ ถูกประเมิน

ค่าเขตข้อมูล

ผลลัพธ์

ใช่, จริง, 1 หรือ -1

ทดสอบสำหรับค่า ใช่ ค่า 1 หรือ -1 จะถูกแปลงเป็น "จริง" ในแถวเกณฑ์หลังจากที่คุณใส่ลงไป

ไม่, เท็จ หรือ 0

ทดสอบสำหรับค่า ไม่ใช่ ค่าของ 0 จะถูกแปลงเป็น "เท็จ" ในแถวเกณฑ์หลังจากที่คุณใส่ลงไป

ไม่มีค่า (Null)

ไม่ได้ทดสอบ

ตัวเลขใดๆ ที่นอกเหนือจาก 1, -1 หรือ 0

ไม่มีผลลัพธ์ถ้าเป็นเฉพาะค่าของเกณฑ์ในเขตข้อมูล

สตริงอักขระใดๆ ที่นอกเหนือจาก ใช่, ไม่ใช่, จริง หรือเท็จ

คิวรีไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของชนิดข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลอื่น

สิ่งที่แนบมา    ในแถว เกณฑ์ ให้พิมพ์ Is Null เพื่อรวมระเบียนที่ไม่มีสิ่งที่แนบมา พิมพ์ Is Not Null เพื่อรวมระเบียนที่มีสิ่งที่แนบมา

เขตข้อมูลการค้นหา    มีเขตข้อมูลการค้นหาอยู่สองชนิด: ที่ค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ (โดยใช้คีย์นอก) และที่ยึดตามรายการของค่าที่ระบุเมื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหา

เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการของค่าที่ระบุมีอยู่ในชนิดข้อมูลข้อความ และเกณฑ์ที่ถูกต้องจะเหมือนกับเขตข้อมูลข้อความอื่นๆ

เกณฑ์ที่คุณสามารถใช้ในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามค่าจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของคีย์นอก แทนชนิดข้อมูลของข้อมูลที่กำลังค้นหา ตัวอย่าง คุณอาจมีเขตข้อมูลการค้นหาที่แสดงชื่อพนักงาน แต่ใช้คีย์นอกที่เป็นชนิดข้อมูลตัวเลข เนื่องจากเขตข้อมูลจัดเก็บตัวเลขแทนข้อความ คุณสามารถใช้เกณฑ์ที่ทำงานสำหรับตัวเลข นั่นคือ >2

ถ้าคุณไม่ทราบชนิดข้อมูลของคีย์นอก คุณสามารถตรวจสอบตารางต้นฉบับในมุมมองออกแบบเพื่อระบุชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล เมื่อต้องการทำสิ่งนี้:

 1. ค้นหาตำแหน่งตารางต้นฉบับใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. เปิดตารางในมุมมองออกแบบโดย:

  • คลิกตาราง แล้วกด CTRL+ENTER

  • คลิกขวาตาราง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 3. ชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูลจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของตารางออกแบบตาราง

เขตข้อมูลที่มีหลายค่า    ข้อมูลในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าจะถูกจัดเก็บเป็นแถวในตารางที่ซ่อนที่ Access สร้างและเติมข้อมูลเพื่อแสดงเขตข้อมูล ในมุมมองออกแบบของคิวรี สิ่งนี้จะถูกแสดงใน รายการเขตข้อมูล โดยใช้เขตข้อมูลที่สามารถขยายได้ เมื่อต้องการใช้เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลมีหลายค่า คุณใส่เกณฑ์สำหรับแถวเดี่ยวของตารางที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้:

 1. สร้างคิวรีที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า และเปิดในมุมมองออกแบบ

 2. ขยายเขตข้อมูลที่มีหลายค่าโดยการคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดไป — ถ้าเขตข้อมูลถูกขยาย นี่คือสัญลักษณ์เครื่องหมายลบ (-) ภายใต้ชื่อของเขตข้อมูล คุณจะเห็นเขตข้อมูลที่แสดงค่าเดียวของเขตข้อมูลที่มีหลายค่า เขตข้อมูลนี้จะมีชื่อเดียวกันกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า พร้อมผนวกสตริง .Value

 3. ลากเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและเขตข้อมูลของค่าเดียวเพื่อแยกคอลัมน์ในตารางออกแบบ ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะเขตข้อมูลที่มีหลายค่าแบบสมบูรณ์ในผลลัพธ์ของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง สำหรับเขตข้อมูลค่าเดียว

 4. พิมพ์เกณฑ์ของคุณในแถว เกณฑ์ สำหรับเขตข้อมูลค่าเดียว โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลชนิดใดที่แสดงค่า

 5. แต่ละค่าในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าจะได้รับการประเมินทีละค่าโดยใช้เกณฑ์ที่คุณระบุ ตัวอย่าง คุณอาจมีเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่จัดเก็บรายการตัวเลข ถ้าคุณใส่เกณฑ์ >5 AND <3 ระเบียนใดๆ ที่มีอย่างน้อยหนึ่งค่าที่มากกว่า 5 และ หนึ่งค่าที่น้อยกว่า 3 จะตรงเกณฑ์

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่คิวรี

สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลธรรมดา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×